Xi Jinping'in Çin'de Sosyalizm İnşasının İki Dönemine Bakışı

Xi Jinping'in Sosyalizm İnşasındaki Görüşleri ve Yeni Parti Değerlendirmesindeki Görüşler

Deniz Kızılçeç

Yeni Dönem 2012'de Xi Jinping'in Seçilmesi ile Başladı 

2021 Parti Tarihi Değerlendirmesi 1981 Yılındaki Parti Tarihi Yaptığı Değerlendirmesindeki Görüşleri Korudu

Belgede şu ifadelere yer verildi: Sınıf mücadelesini kilit halka olarak ele alma yaklaşımı ve diğer bazı önemli konularda Parti değerlendirmesi 1981 de yaptığı Parti değerlendirmesindeki görüşleri korudu.

Yeni belgedeki bu değerlendirmelerin çevirisi:

Sosyalist dönüşümü (1953-1956) izleyen ülke içi durumun ışığında, Parti Sekizinci Ulusal Kongresinde (1956), Çin'deki ana çelişkinin artık işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki çelişki olmadığı saptandı, bunun yerine halkın hızlı ekonomik ve kültürel gelişme ve kalkınma talebi ve ülke ekonomisinin ve kültürünün halkın ihtiyaçlarını karşılamadığı gerçeği ana çelişme idi. Bu nedenle, milletin önündeki en büyük görev, halkın artan maddi ve kültürel ihtiyaçlarını kademeli olarak karşılamak için üretici güçleri geliştirmeye ve sanayileşmeyi gerçekleştirmeye odaklanmaktı.  

Ne yazık ki, Partinin Sekizinci Ulusal Kongresinde kabul edilen bu doğru çizgiye tam olarak sahip çıkılmadı. Büyük İleri Atılım ve halk komün hareketi gibi hatalar yapıldı ve (1957 yılında) Sağcılara karşı mücadelenin kapsamı da çok geniş tutuldu.    

O dönemde ciddi ve karmaşık bir dış ortamla karşı karşıya kalan Parti, Çin'in sosyalist devlet gücünü pekiştirme konusunda son derece endişeliydi ve bu konuda çok çeşitli çabalar sarf etti. Bununla birlikte, Yoldaş Mao Zedung'un sosyalist toplumda sınıf mücadelesine ilişkin teorik ve pratik hataları giderek daha ciddi hale geldi ve Merkez Komitesi bu hataları zamanında düzeltemedi. Partideki ve ülkedeki mevcut sınıf ilişkilerinin ve siyasi durumun tamamen yanlış bir değerlendirmesi sonucunda, Yoldaş Mao Zedung Kültür Devrimi'ni başlattı ve yönetti.  

Lin Biao ve Jiang Qing'in karşı-devrimci klikleri, Yoldaş Mao Zedung'un hatalarından yararlandı ve ülkeye ve insanlara felaket getiren birçok suç işledi, bu da Partiye, ülkeye ve halka neden olan on yıllık iç kargaşaya neden oldu. Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en ciddi kayıplara ve aksiliklere ortaya çıktı. Bu Kültür Devrimi bizim için son derece acı bir dersti. Partinin ve halkın iradesine göre hareket eden Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, 1976 Ekim'inde Dörtlü Çete'yi kararlı bir şekilde çökerterek, yıkıcı-felaketli Kültür Devrimi'ne son verdi.  

Aralık 1978'de, 11. Merkez Komitesi üçüncü genel kurul toplantısını yaptı. Oturumda Parti, sınıf mücadelesini kilit halka olarak alma politikasını kararlı bir şekilde terk etti ve Partinin ve ülkenin çalışmasının odak noktasında stratejik bir değişim başlattı, böylece yeni bir reform, dışa açılma ve sosyalist modernleşme dönemini başlattı. Bu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Parti tarihinde geniş kapsamlı öneme sahip büyük bir dönüm noktası oldu. Parti ayrıca Kültür Devrimi'nden tamamen olumsuz bulan çok önemli bir karar aldı. O zamandan bu yana geçen 40 yılı aşkın süre boyunca Parti, bu oturumda kabul edilen çizgiyi, ilkeleri ve politikaları izlemekten asla vazgeçmedi.

  1. 1vw - 3.2px) * 0.716), 26px);" data-block-type="core">Reformu derinleştirmeye devam etme sürecinde, reform ve açılım dönemi öncesi ilk otuz yılın (1980ler) sosyalist inşası ile son otuz yıllık reform ve açılımın sosyalist inşası arasındaki ilişkinin nasıl anlaşılacağı sorusuna cevap veren bir yazısında Xi Jinping bu soruya şöyle bir yanıt verdi: "Reformdan ve dışa açılmadan sonraki tarihsel dönem, reform ve dışa açılmadan önceki tarihsel dönemi yadsımak için kullanılamaz ve aynı şekilde reform ve dışa açılmadan önceki tarihsel dönem ((Çevirmenin Notu: Mao dönemi kastediliyor []
  2. 2021 Yılı Xi Jinping'in Parti Tarihi Üzerine Yazı ve Konuşmalarının Derlemesi Kitabından []
  3. 1vw - 3.2px) * 0.716), 26px);" data-block-type="core">Hem reformdan önceki otuz yıl hem de reform ve dışa açılmadan sonraki otuz yıl, sosyalizmi inşa etme sürecimizde iki farklı gelişme aşamasıdır. Bu iki gelişme aşaması arasındaki ilişkinin nasıl kavranacağı sorusunda daha da önemli olan, Çin'e özgü sosyalizmin yeni dönemini (2012 sonrası… )  nasıl kavradığımız ve konumlandırdığımızdır. Çin'e özgü sosyalizmin yeni dönemi, Marksist bilimsel sosyalizmin somut Çin pratiğine uygulanması ve sosyalizmin kapitalist Caudine Forks'u ((Marx, Vera Zasuliç tartışması []

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir