Vietnam Komünist Partisi Covid Salgınına Karşı Partinin Safları Güçleniyor

2021 yılındaki 13. Parti Kongresinden bu yana Vietnam Komünist Partisi sosyalist reform sürecinin politika, ekonomi, kültür, toplumsal gelişme, ulusal savunma-güvenlik ve diplomasi alanlarındaki çabalar bakımından daha kapsamlı ve senkronize olması için çabalarını yoğunlaştırdı.

Şüphesiz yukarıdaki bu 7 başlık içerisinde, sosyo-ekonomik gelişme odak noktası konumunda.  Vietnam Komünist Partisi parti inşasını sosyalist reformlar açısından anahtar konumda görüyor, yeni kültürün inşası ve insan kaynaklarının niteliğini geliştirme ise sosyalizmin inşasında ahlaki temeli oluşturduğu görüşünü benimseniyor. Diğer yandan ulusal savunma ve güvenlik alanının -sosyalizmin ideolojik güvenliği dahil- güçlendirilmesinin ise hayati önemde bir görev olduğu sürekli vurgulanıyor. Dünyadaki Covid salgınına karşın Vietnam %3 büyüme oranı ile parlak bir başarı kazandı. Son 2 yıl içinde Parti üyelerinin sayısı %6 artarak 5,1 milyona çıktı. 2019 nüfus sayımına göre ülke nüfusu 96,2 milyona ulaştı.

Vietnam hükümetinin Covid-19 salgınına karşı mücadelede astığı bir poster

Vietnam son 7 yıl içinde elde ettiği ekonomik büyüklük sonucunda neredeyse tüm G-20 toplantılarına konuk ülke statüsünde çağrılıyor. Vietnam Komünist Partisi ÇKP ile çok iyi ilişkiler içinde ve kara sınırları sorununu çözdüler buna karşın henüz deniz sınırları sorunu çözülmüş değil. Vietnam Japonya, Hindistan ve ABD'ye karşı geliştirdiği diplomatik ve ekonomik açılımlarla, Çin'e karşı çeşitli dengeleme politikaları izliyor.

Vietnam'ın Odaklandığı Altı Önemli Sorun

Parti son kongrelerinde sosyalizmin inşasını ve sosyalist reformları güvence altına almak için altı odaklanılacak görev tanımladı. Bunlar arasında devlet ve Parti kadroları arasında yozlaşma ve yolsuzlukla mücadele birinci sıradaki sorunlar olarak görülüyor. Bu anlamda Partinin daha iyi yönetilmesi ve Partinin ideolojik inşasının güçlendirilmesi kuvvetle vurgulanıyor.

Birinci görev; parti inşasını ve partinin yeniden düzenlenmesini güçlendirmek, politik düşüncenin, ahlakın ve yaşam tarzının gerilemesi ve yozlaşmasına karşı önlemleri güçlendirmek ve bu alandaki mücadeleyi yükseltmek, görevlerini gereği gibi hakkıyla yerine getirecek yetenekli ve saygın geniş bir kadro havuzu yetiştirmek.  

İkinci görev; temiz, verimli, etkili çalışan aygıtlara sahip olan bir politik sistemin örgütlenmesi ve yolsuzluğa, savurganlığa ve bürokrasiye karşı mücadelenin güçlendirilmesi.

Üçüncü görev; ekonomik büyümeyi, emek üretkenliğini ve ekonominin rekabet gücünü teşvik etmek gerekiyor. Özellikle kırsal ve yeni-tipte kırsal bölgelerin inşasına odaklanarak, ulusal sanayileşme ve modernleşmeyi hızlandırmak gerekiyor.

Dördüncü görev; ülkenin bağımsızlığının, egemenliğinin, birliğinin ve sınırlarının bütünlüğünün kararlılıkla korunması, ulusal gelişim açısından barış ve istikrarın güvence altına alınmasıdır.

Beşinci görev; bütün kaynaklarımızı ve halkın yaratıcılığını harekete geçirmek ve ulusal birliğimizi güçlendirmektir.

Altıncı görev; insan kaynaklarımızı, ahlaki, kişilik yapısı (karakter), yaşam tarzı, zeka ve çalışma kapasitesi yönlerinden geliştirmeye önem vermek.

Siyasi büro üyesi ve Başkan Truong Tan Sang, yaptığı bir konuşmada daima komünizme doğru ilerleme davasına sahip çıkan Vietnam'da, tüm ulusun demokratik, adil, müreffeh, uygar bir ülke kurmada güçlü bir iradeye ve kararlılığa sahip olduğunu yansıttığını vurgulamıştı. Vietnam, Kore, Küba, Laos ve Çin Komünist Partileri kurdukları düzenli bilgi alışverişi ve deney paylaşımı mekanizmaları çerçevesinde iyi ilişkiler sürdürüyor.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir