Dünyada Sosyalizm

Uluslararası Manifesto Grubu Kuruldu

Dünya sosyalist hareketine katılan yeni bir oluşum: Uluslararası Manifesto Grubu

Dünya sosyalist hareketine katılan yeni bir oluşum: Uluslararası Manifesto Grubu

Dünyanın çeşitli bölgelerinden, sol-kanat Marksist akademisyenler, yeni bir uluslararası siyasi network ağı oluşturdular. Bu oluşuma sosyalist ülkelerden çok sayıda Marksist sol-kanat akademisyen ve aydın da destek veriyor. Türkiye'den de bazı akademisyenler ve aktivistler bu oluşumu destekliyor. Aşağıdaki kuruluş bildirgesi bu grubun görüşlerini yansıtıyor. Uluslararası Manifesto Grubu, dünyadaki bugünkü sosyalist ve komünist akımlarda gördüğümüz genel trende uyumlu olarak, dünyadaki sosyalist ülkeleri ve birçok ülkede iktidarda olan ilerici ve sosyalist hükümetleri sözünü sakınmadan destekliyor (Venezuela, Nepal, Bolivya, Nikaragua vb.). Uluslararası Manifesto Grubu sosyalist ülkelerin daha güvenli bir biçimde komünizme ilerlemeleri için bazı yeni öneri ve çözümler üzerine araştırma yapan akademisyenleri de kucaklıyor.  

Bildirinin sonunda talepler bulunuyor. Talepler iki bölümden oluşuyor. Birincisi toplumsal ve ekonomik talepler, ikincisi bu taleplerin gerçekleşmesini kolaylaştıracak uluslararası durumun değişmesi ile ilgili talepler. Bildiri Çin ve Rusya iş birliğini en azından anti-emperyalist amaçlar için olumlu görüyor ve eski Çin-Sovyet çatışma mirasının aşılmış olmasını büyük bir ilerleme olarak görerek, dünya yüzölçümünün yarısından fazlasını ve dünya nüfusunun üçte birini kapsayan bir Avrasya kutbunun oluştuğunu değerlendiriyor. Rusya'nın yeniden toparlanan askeri yeteneklerinin komşu ülkelerin ekonomik ve güvenlik gereksinimleri açısından bir şans olarak görüyor.

Bildiri "Bütün ülkelerin işçileri, ezilen halklar ve uluslar, birleşin!" sloganı ile son buluyor. Bildiri grubun sitesinde 10 dilde yayınlandı.

Dünyadaki tüm sosyalist akımların derin tarihsel farklılıkları aşarak sosyalizme doğru genel bir safta yan yana gelmesi çabasını sürdüren bizler için hoş geldiniz demek düşer.

Uluslararası Manifesto Grubunun kuruluş manifestosu olan Çoklu Kutupluluktan Sosyalizme: Bir Manifesto'nun Türkçesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırakınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir