TKP: İstanbul'da 1 Mayıs'ın adresi Taksim'dir:

1 Mayıs'ın Sadece Taksim Gündemine Daraltılması Doğru Değil

   

TKP, laik, bağımsız, egemen bir Türkiye isteyenleri, emperyalizme ve NATO'ya karşı duranları, sosyalizmi ülkenin ve insanlığın kurtuluşu olarak görenleri 1 Mayıs'a çağırdı.

SoL HABER MERKEZİ

29.04.2024

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Mayıs hakkında açıklamada bulundu.

Hayat pahalılığı ve toplumsal eşitsizlikler nedeniyle bir avuç zengin ile milyonlarca yoksul arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, emekçilerin mutsuz ve umutsuz olduğu belirtildi.

Umudun birlikte mücadele etmek ve dayanışmak olduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde emekçi halkı partisiyle birlikte hareket etmeye ve umudu çoğaltmaya çağırıyor" denildi.

İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim'e çağrıda bulunulurken, diğer kentlerdeki toplanma yer ve saatinin de TKP Genel Merkezi ve örgütleri tarafından duyurulmakta olduğu açıklandı.

'İşçiler mutsuz ve umutsuz'

TKP'nin yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve toplumsal eşitsizliklerin giderek arttığı vurgulanarak, "İşçi ve emekçi kitleler benzersiz bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya. Sendikal hakların önemli bölümü ya budandı ya da gerçek hayatta karşılığını yitirdi. Toplumsal eşitsizliklerin her geçen gün daha da derinleştiği ülkemiz ne yazık ki bir avuç zengin ile yoksul milyonlar arasındaki uçurum açısından dünyada başa güreşen ülkelerden biri" denildi.

Emekçilerin mutsuz ve umutsuz olduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"İşçi sınıfına örgütsüzlük, güvencesizlik, kuralsızlık dayatılıyor. İşçiler mutsuz ve umutsuz.

Yoksul köylü borçlu, elde kalan küçük tarımsal arazileri işleyemiyor, yok pahasına elden çıkarıyor. Çiftçi mutsuz ve umutsuz.

Gençlik, küçük bir ayrıcalıklı kesim dışında, yerlerde sürünen eğitim sistemine tutunmaya çalışan yarı öğrenci-yarı işçilerden ve çocuk yaştan itibaren çalışmak zorunda kalan genç emekçilerden oluşuyor. Gençler mutsuz ve umutsuz.

Emekliler, işsizler, aydınlar, sanatçılar mutsuz ve umutsuz.

Tezgah başında, tarlada, ofiste, hastanede, okulda sömürüyü yaşayan kadınların çilesi daha büyük, daha derin. Cinayetle, tacizle, şiddetle ve ayrımcılıkla yüz yüzeler. Onlar da mutsuz ve umutsuz."

'TKP umudu çoğaltmaya çağırıyor'

Açıklamada, "Umut, insanın kendi geleceğini eline alması ve daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu hissetmesidir" denilerek, umudun birlikte mücadele etmek ve dayanışmak olduğu vurgulandı.

"1 Mayıs işçi sınıfının umutsuzluğu kırdığı, sömürüye meydan okuduğu bir mücadele günü olarak büyük değer taşır" ifadesiyle devam eden açıklamada, "2024 yılında 1 Mayıs, işçi ve emekçi kitlelerin eşitsizliğe, hayat pahalılığına ve holding-tarikat düzenine karşı ayağa kalktığı bir gün olmalıdır" denildi.

Açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde emekçi halkı partisiyle birlikte hareket etmeye ve umudu çoğaltmaya çağırıyor" ifadesi kullanıldı. 

'Taksim yasağı işçi sınıfına karşı yürütülen saldırıların bir parçası'

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da Taksim Meydanı'nın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri için uygun olmadığını" öne sürerek 1 Mayıs'ta Taksim'de yapılacak kutlamalara izin vermeyeceklerini açıklamasına da değinildi.

Söz konusu yasağın kabul edilemeyeceği belirtilirken, yasağın işçi sınıfına ve geniş halk yığınlarına karşı yürütülen saldırıların bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"İstanbul'da ise AKP iktidarı bir kez daha 'Taksim yasağı' ile karşımıza çıkmakta. Oysa, İçişleri Bakanı'nın 'Taksim'de güvenliği sağlayamayız' iddiası, defalarca yalanlandı, Taksim'de büyük kalabalıklar sorunsuz bir biçimde toplandı.

Herkes biliyor ki, Taksim'de güvenlik sorununun tek nedeni siyasi iktidardır. Yurttaşların en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, milyonları borç, işsizlik ve hayat pahalılığı sarmalına teslim eden, kısacası ülkenin ve halkın güvenlik sorunu haline gelen AKP, İstanbulluların değil, beton yığınına dönüştürülerek insansızlaştırılan rant kaynağı Taksim'in güvenliğini esas almaktadır.

Bu nedenle 'Taksim yasağı' bir meydanın yasaklanması olarak değil, işçi sınıfına ve geniş halk yığınlarına karşı yürütülen saldırıların bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Bu yasak kabul edilemez. Çok geniş bir kesim bu yasağı kabul etmediği için yıllarca 'Taksim yasağı'na karşı direniş tamamen meşru bir mücadele pratiğine dönüştü. Ayrıca TKP yakın geçmişte bu yasağın bir inatlaşmaya dönüşmesi durumunda Taksim Meydanı'na çıkarak hükümetin nasıl çaresiz kalabileceğini açık bir biçimde gösterdi."

'1 Mayıs'ın sadece Taksim başlığına daralmasına izin verilemez'

Öte yandan 1 Mayıs'ın sadece Taksim başlığına daralmasına izin verilemeyeceğine değinilerek, "1 Mayıs, işçi sınıfının örgütlenme yeteneğini ve siyasal ağırlığını artıracak bir içerik ve biçimde gerçekleşmelidir. Ne yazık ki, bunun çok uzağındayız. Yıllardır Türkiye'de 1 Mayısların düzenlenmesinde ön plana çıkan ve aslında çıkmasında sakınca olmayan kurumların bir kez daha planlama ve koordinasyondan tamamen yoksun bir biçimde hareket etmesi düşündürücüdür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kuşkusuz 1 Mayıs sonrasında bu bir değerlendirme konusu olacak, 1 Mayısların içeriksizleştirilmesine, düzen siyasetinin iç hesapları ve yerel yönetimlerin halkla ilişkiler çalışmasının bir parçası haline getirilmesine karşı adım atılacaktır. Ancak şu anda yapılması gereken bütün Türkiye'de işçi ve emekçi yığınların 1 Mayıs'ta alanları doldurmasıdır" denildi.

'İstanbul'da 1 Mayıs'ın adresi Taksim'dir'

"İstanbul'da 1 Mayıs'ın adresi Taksim'dir" denilerek, TKP'nin 1 Mayıs sabahı saat 09.30'da Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'de, Atatürk Bulvarı, Eti Maden Misafirhanesi'nin önünde toplanacağı duyuruldu.

Diğer kentlerde toplanma yer ve saatinin ise TKP Genel Merkezi ve örgütleri tarafından duyurulmakta olduğu aktarıldı.

Açıklama şu çağrıyla son buldu:

"Laik, bağımsız, egemen bir Türkiye isteyenleri, Türkiye'nin tüm Cumhuriyetçi birikimini, emperyalizme ve NATO'ya karşı duranları, sosyalizmi ülkenin ve insanlığın biricik kurtuluşu olarak görenleri TKP saflarında 1 Mayıs'a çağırıyoruz."

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir