Görsel: Quora

Haber Sol'daki TKP Açıklaması, Rusya'yı Emperyalizm, Yayılmacılık ve Şovenizm İle Suçladı, Putin'i Rus Çarlarına Benzetti.    

Bildiriden dikkat çeken bölümler şöyle: "Emperyalizm bir yıkım ve savaş düzenidir. … Yayılmacı politikaların koltuk değneği milliyetçiliktir, ırkçılıktır, şovenizmdir. Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının tanınması yönünde yaptığı dünkü açıklamalarının bizim için tercümesi budur". Bildiri, Rusya'nın etki alanını büyütmeye ve başka halkları ezmeye çalışıyor vurgusu yaptı.

TKP bildirisi, "Putin'in yirmi birinci yüzyılda monarşi 'fantezi'leri" içinde olduğunu vurgulayarak Putin'in  "savaşçı/milliyetçi hezeyanları görmezden gelecek değiliz." ifadelerine yer verildi ve Rusya'nın "büyük güç" şovlarına giriştiği yazıldı.  

BUGÜNKÜ KRİZİN BELİRLEYİCİ NEDENİ

Bildiriye göre, krizde bugünkü duruma gelinmesinin nedeni: ABD'nin gerileyen hegemonyasını yeniden var etmek, Batı ittifakını canlandırabilmek ve kendi çıkarlarını dayatabilmek adına yıllardır yaptığı kışkırtmaların rolü belirleyicidir".

ÇATIŞMALARA ZEMİN HAZIRLAYAN NATO'NUN GENİŞLEME ARZULARI

"Yetmiş yılı aşkın süredir halk düşmanlığı yapan, ülkelerin parçalanmasında, tüm insanlığa ait varlıkların, kentlerin yerle bir edilmesinde baş aktör olan ABD ve NATO'nun Rusya'yı kuşatacak şekilde genişleme arzuları bugünkü çatışmalara zemin hazırlamıştır. Yugoslavya'dan birbirine düşman milletler ve kukla devletler imal edenlerin şimdi bırakın hamiliklerini yapmayı, Doğu Avrupa halklarının toprak bütünlüğünden, egemenliklerinden, diplomasinin gereklerinden söz etmeye dahi hakları yoktur."

SAVAŞ TEHDİDİNE KARŞI MÜCADELE

"… Bölgedeki tüm halklar için son derece tehlikeli ve yıkıcı bir savaş ihtimali son derece yüksektir ve endişe vericidir. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi için tüm komünistlere, barış yanlılarına son derece yakıcı bir görev düşmektedir". Bildiri, komünistleri, ilericileri, barış yanlılarını savaş tehdidine karşı mücadeleye çağırıyor…

HÜKÜMET VE ANA MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Bildiri, hükümeti ülke içinde milliyetçiliği yükseltmekle eleştirdi ve hükümetin dış politikada kendisi için ekonomik ve siyasi alanda yeni bir çıkış aradığını söyledi. Hükümet, "denge siyaseti" adını verdiği göstermelik adımlar atıyor. Burada bildiri hükümetin çatışan taraflar arası arabuluculuk girişimlerini göstermelik olarak değerlendiriyor. Bildiri, Muhalefete ise NATO'dan demokrasi beklediği eleştirisini getirdi.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir