TKH Bildirgesi: Baş Düşman AKP Amerika'ya Fetullah'ın Yanına Gitmeli; AKP, FETÖ Darbesinin Siyasi Ayağıdır

ABD emperyalizminin ve NATO'nun rolü ortaya konmadan 15 Temmuz'la hesaplaşılamaz!

FETÖ'NÜN FİKİRLERİ ve SİYASİ AYAĞI İKTİDARDADIR!

6 yıl önce yaşanan darbe girişiminin bütün boyutları ortaya konmadan 15 Temmuz darbe girişimiyle hesaplaşmak mümkün değildir. AKP'nin 15 Temmuz üzerinden yürüttüğü hamaset siyaseti, bugün AKP eliyle kurulan rejiminin karakterini örtmek için kullanılan politik bir örtüye dönüşmüştür. 15 Temmuz'un arkasına saklanılarak 6 yıllık zaman diliminde ortaya konan pratik, özünde FETÖ'nün siyasi ayağını kurtarma ve fikirlerini yaşama geçirme siyasetinden başka bir şey değildir.

Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, İslamcı bir tarikat/cemaat olan Gülen Hareketi'ne yönelik idari ve adli kovuşturma/yargılamayla geçiştirilmiş, Gülen Hareketi'nin niteliği, karakteri, misyonu, politikası gündeme getirilmemiş, getirilmek istenmemiştir.

Aynı zamanda yürütülen kovuşturma ve soruşturmalar bizzat AKP tarafından manipüle edilerek FETÖ'nün siyasi ve sermaye ayağı bizzat AKP tarafından korunmuş, bu kanlı darbenin arkasındaki ABD emperyalizmi ve NATO ise unutturulmaya çalışılmıştır!

15 Temmuz darbe girişimiyle hesaplaşmanın tek yolu, bu darbe girişiminin temsil ettiği zihniyetle hesaplaşmaktan geçmektedir.

15 Temmuz, Amerikancı bir darbe girişimidir! 15 Temmuz'un arkasındaki güç ülkemizde geçmiş yıllardaki darbelerde olduğu gibi ABD emperyalizmi ve NATO'dur! Bugün ABD başkanı ile görüşmek için sıraya giren ve ABD emperyalizminin çıkarlarını korumak adına NATO'nun genişlemesine onay veren Erdoğan'ın ve NATO siyasetini merkeze koyarak emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen dış siyaset çizgisine sahip AKP'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması mümkün değildir.

15 Temmuz, İslamcı bir darbe girişimidir! FETÖ olarak kodlanan Gülen Hareketi, cemaat örgütlenmesi kisvesi altında İslamcı bir siyasi hareket olarak darbe girişiminin failidir. 15 Temmuz, Amerikancı bir darbe girişimi olduğu kadar 251 vatandaşın ölümüne neden olan İslamcı bir kanlı siyasal kalkışmadır! 15 Temmuz'un gerici ve dinci karakteriyle hesaplaşılmadan 15 Temmuz ele alınamaz!

15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı iktidardadır! 15 Temmuz darbe girişiminin faillerine yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturma bizzat AKP iktidarı tarafından manipüle edilmiş, FETÖ'nün siyasi ayağı AKP tarafından korunmuştur. FETÖ'nün siyasi ayağı yargı önüne çıkmadan, 15 Temmuz'la hesaplaşmak mümkün değildir. FETÖ'nün en büyük ortağı AKP'dir ve FETÖ ile aynı genetik kodlara sahip AKP, FETÖ'nün siyasi ayağı olarak bugün iktidardadır!

FETÖ'nün fikirleri iktidardadır! 15 Temmuz darbe girişimiyle politik misyonu ve kime hizmet ettiği ortaya çıkan FETÖ'nün temsil ettiği zihniyet bugün AKP tarafından aynen temsil edilmektedir. AKP'nin Amerikancılıkta, İslamcılıkta, piyasacılıkta, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlığında FETÖ'den hiçbir farkı bulunmamaktadır. Geçmişte ortaktılar, bugün ise FETÖ'nün ruhu AKP tarafından yaşatılmaktadır!

FETÖ ile aynı genetik kodlara sahip AKP'nin mimarı olduğu Amerikancı ve gerici istibdat rejiminin üstü 15 Temmuz hamasetiyle örtülmek istenmektedir. Bilinmelidir ki, AKP eliyle kurulan istibdat rejimi tıpkı FETÖ gibi Amerikancı ve gerici bir rejim olarak ülkemizin başına gelmiş en büyük felaketlerden birisidir!

Amerikancı ve İslamcı kanlı darbe girişimi, ancak ve ancak emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı bir duruşla karşıya alınabilir.

AKP Amerika'ya, Fethullah'ın yanına!

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir