Stalin Arnavutluk'ta Devrimden Sonra Arnavut Komünist Enver Hoca ile Milli Burjuvazi Üzerine Ne Konuştu ?

1917 Rus Devrimi anti-emperyalist bir karaktere sahip değildi, mücadelenin odak noktası ülke içindeydi.

Kısmi çeviri tutanaklardan alınmıştır

Yoldaş Stalin, Arnavutluk'ta ulusal ticaret burjuvazisi olup olmadığını sordu. Enver Hoca, Arnavutluk'un ulusal ticaret burjuvazisine sahip olduğunu, ancak fabrikaları, dükkanları veya evleri olmadığını söylüyor. Çünkü her şey kamulaştırıldı. Yoldaş Stalin bunun iyi bir şey olmadığını söyledi.

Lenin her zaman, bir devrimin anti-emperyalist bir karakteri varsa, tehdit edilen ülkenin bağımsızlığını savunma niteliği varsa, o zaman Komünistlerin ulusal burjuvazi ile belirli bir derecede işbirliği yapabileceğini savunmuştu. Bu tür bir işbirliğine ilk dönemde belirli bir aşamada izin verilmelidir.

Arnavut yoldaşlar, Lenin'in bu tavsiyesini hatırlamalıdır. Rus Bolşevikleri olarak biz bu politikayı izlemedik. Almanya ile savaşı hesaba katmazsanız, devrim anında kimse Rusya'yı işgal etmedi ve kimse onu tehdit etmedi.

Bu nedenle 1917 Rus devrimi anti-emperyalist bir karaktere sahip değildi, odak noktası ülke içindeydi. Bu nedenle, Rusya'da olanlar ile şu anda Çin, Kore veya diğer ülkelerde olanlar arasında fark var. Rusya acil ve doğrudan bir dış tehditle karşılaşmadığından, Rus ulusal burjuvazisi, Rus devriminin uzlaşmaz düşmanıydı. Burjuvazi ile mücadelemiz birkaç yıl sürdü (burada Stalin iç savaşı kastediyor). Rus burjuvazisi vatansever değildi. Fransız ve İngilizlerden yardım istedi, onlardan müdahale talep etti. Arnavut yoldaşlar, politikalarında Rusya'da veya başka ülkelerde olanları kopyalamamalıdır. Yerel özellikleri dikkate almalıdırlar.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir