Sosyalizm Yolunda İlerleyen Kore İşçi Partisi İzmir'deki Uluslararası Kongrede Neler Söyledi?

GİRİŞ

Geçtiğimiz ay uluslararası komünist ve işçi partileri toplantısı TKP'nin başarıyla üstlendiği ev sahipliğinde İzmir'de toplandı ve önemli kararlar aldı. Maalesef sosyalist basınımız bu toplantıya gereken ilgiyi göstermedi ve gerçekleşen tartışmaları izlemedi. Biz aşağıdaki çevirilerle bu toplantıya katılan onlarca komünist ve işçi partisinin yaptığı sunumları sınıf bilinçli sosyalist işçilerin dikkatine sunmak istiyoruz. Aşağıda sosyalizm yolunda ilerleyen ülkelerden Kore İşçi Partisi delegesi önemli bir konuşma yaptı:

Sevgili Yoldaşlar,

Öncelikle, 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısınaev sahipliği yapan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne, dünya sosyalist hareketinin gelişimine önemli katkılarda bulunacağına şüphe olmayan bu toplantının başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gösterdikleri samimi çabalar için en içten şükranlarımı sunmama izin verin. Ayrıca Kore İşçi Partisi üyelerinin ve Kore halkının Komünist ve İşçi Partilerine sıcak ve militan selamlarını iletmek isterim

Hızla değişen uluslararası siyasi durumun ortasında ve insanlığın varlığını tehdit eden her türlü meydan okumaya rağmen emekçi halkın bağımsızlığını gerçekleştirmek üzere sosyalizmin zaferi için canla başla, azimle ve sarsılmaz bir inançla mücadele eden ilerici insanlara selam olsun.

Yoldaşlar,

Günümüzde uluslararası arenada ilerici ve gerici güçler arasındaki ve sosyalizm ile emperyalizm arasındaki hesaplaşma giderek daha da keskinleşmektedir.

Emperyalizme karşı çıkma ve sosyalizmi koruma mücadelesi için geniş halk kitlelerini harekete geçirmek üzere siyasi ve ideolojik mücadeleyi güçlendirme gündemiyle böyle bir zamanda yapılan bu toplantı önemli bir anlam taşımaktadır. Bugün emperyalizmin egemen sistemi, bağımsızlık ve adalet isteyen emekçi halk kitlelerinin devrimci ilerleyişinin giderek hızlanması ve yeni ortaya çıkan ilerici güçlerin hızlı siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler kaydetmesi nedeniyle tam bir çöküşle karşı karşıyadır. Hegemonik konumlarının çöküşünün yol açtığı aşırı kriz duygusuna kapılan emperyalist güçler, uluslararası topluma dayatmalarda bulunmak için kabadayıvari zorba ve keyfi yöntemlere başvurmaktadır. Soğuk Savaş zihniyetine dayalı bloklar arası çatışma mantığını ve Batı önderliğindeki "tek kutuplu dünya" düzeninin yeniden kurulmasını dayatıyorlar. Bu durum, bağımsızlık ve çok kutuplu bir dünya isteyen ülkeler ve halklar arasında büyük bir muhalefete neden olmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, yüzyıllardır diğer ülkelere karşı tek taraflı sızma ve boyun eğdirme politikaları yoluyla servet biriktiren emperyalistlerin sömürücü mali ve ekonomik sistemini kınamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, karşılıklı dayanışma ve işbirliğini güçlendirirken yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurmak için çalışıyor; bu da kapitalizmin çürüme ve yıkımını daha da hızlandırıyor.

Tarih, sosyalist ve komünist ideolojinin emekçi halkın bağımsızlık idealini gerçekleştirmede tek ve en doğru ideoloji olduğunu doğrulamıştır. Tarih, halk kitlelerinin yüzyıllardır süregelen arzusunu somutlaştıran sosyalist ideolojinin geçerliliğini ve canlılığını teyit etmiştir. Sosyalist ideolojinin 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da daha canlı bir şekilde ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Mevcut durum, komünist ve işçi partilerinin emekçi kitleleri kapitalizmin gerici doğası ve çöküşünün kaçınılmazlığı, sosyalizmin üstünlüğü ve sosyalizmin zaferinin kesinliği konusunda aktif bir şekilde bilgilendirmesini gerektirmektedir ve bizler halkları bağımsızlık, adalet, barış ve kalkınma mücadelesine teşvik etmeliyiz.

Yoldaşlar,

Bugün, saygıdeğer Yoldaş Kim Jong Un'un doğru önderliği altında, Kore İşçi Partisi güçlendirilmekte ve güçlü bir siyasi kurmay ve çelik gibi öncü bir örgüt haline getirilmektedir. Kore İşçi Partisi halk kitlelerinin bağımsızlığını gerçekleştirmek için sosyalist davaya güçlü bir şekilde öncülük etmektedir.

Saygıdeğer Yoldaş Kim Jong Un yeni dönemde parti inşası açısından 5 noktalı çizgisini ortaya koymuştur:

-Partimizi siyasi açıdan olgun bir hale getirmek,

-Örgütsel olarak sağlam bir yapı,

-İdeolojik olarak saf olmalı,

-Sıkı disiplin sistemi geliştirmeli ve ayağı yere sağlam basan çalışma tarzı inşa etmeliyiz,

Kim Jong Un'un çabaları sayesinde Partimiz son yıllarda önderliğini ve mücadele etkinliğini büyük ölçüde arttırmayı başarmıştır. Benzeri görülmemiş zorluklara ve sınamalara rağmen Partimiz, sosyalizmin inşasında kapsamlı kalkınma ve genel refaha ulaşma mücadelesine dinamik bir şekilde öncülük etmektedir,  Partimizin halka özveriyle hizmet etme ve halkımıza mutlu bir yaşam sunmayı en önemli mesele olarak görme yönündeki asli misyonuna her zaman sadık kaldık.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin bu yıl gerçekleştirdiği 7. ve 8. genel kurul plenum toplantılarında, ulusal düzeyde refah için geniş kapsamlı hedeflere sadakatle ulaşmak için önemli politika konularını tartıştık ve karara bağladık. Bunun yanı sıra, dış siyasette bağımsızlık, ekonomide kendi kendine yeterlilik ve savunmada kendine güven bayraklarını yüksekte tutarken, ülkenin genel sosyalist ekonomisini birkaç yıl içinde istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna sokmak için önemli planlar yaptık. Parti'nin son dönem çabaları tarım ve hafif sanayinin geliştirilmesine ve konut inşası da dahil olmak üzere halkın geçimine ilişkin acil sorunların çözümüne odaklanmıştır ve Kore İşçi Partisi 8.Kongresinde ortaya konulan 5 yıllık ulusal ekonomik kalkınma planı aşama aşama doğru bir şekilde uygulanmaktadır. Merkez Komite Genel Kurul toplantılarında alınan kararların uygulanması için verilen mücadele sayesinde halkımız, Kore İşçi Partisi'nin önderliğinin bilimsel olduğuna ve zaferinin de kesin olacağına olan inancını pekiştirmiştir.

Bugün, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümünü ve Anavatan Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferin 70. yıldönümünü galiplerin büyük siyasi festivalleriyle kutlamanın yüksek ruhuyla, halkımız bu anlamlı yılın savaşını başarılı bir sonuca ulaştırmak için ilerleme yürüyüşünü hızlandırıyor. Partimiz, kendi ülkemize uygun tarzdaki sosyalizmin inşasını sürekli gelişim içinde yeni aşamalara doğru güçlü bir şekilde yönlendirmeye devam edecektir. Sosyalist siyasetin ana tarzı olarak önce insan politikasına sıkı sıkıya bağlı kalırken, tüm Parti ve halkın birleşik gücüyle halkın bağımsızlık idealini gerçekleştirme kutsal davasında başarı ve zafere mutlaka ulaşacağız.

Yoldaşlar,

Bugün dünya bir kez daha emperyalistler tarafından dayatılan yeni bir Soğuk Savaş girdabının içine düşüyor. Bu gezegendeki en ciddi sıcak nokta olan Kore Yarımadası'ndaki askeri ve güvenlik durumu, kritik bir nükleer savaş aşamasına doğru hızla ilerliyor. ABD ve yandaşları Asya-Pasifik bölgesinde Kuzey Kore gibi bağımsızlığı savunan ülkelere karşı yoğun bir şekilde saldırgan askeri bloklar oluşturmaktadır. Hatta NATO kuvvetlerinden bölgeye güç gönderiyorlar ve bunu yaparak bölgedeki güvenlik ortamını gergin uç noktalara doğru itiyorlar.

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD, Kuzey Kore'ye karşı bir nükleer çatışma programı olan Washington Deklarasyonu'nu uydurdu. Ayrıca, ABD ve Güney Kore arasındaki "Nükleer Danışma Grubu" toplantısı, Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah kullanma komplosu kurdu. Bu yapı, ABD arasındaki "Üçlü Nükleer İttifak "ın bir prototipi haline gelecektir: ABD, Japonya ve Güney Kore ittifakı.

Ağustos ayında ABD, Japonya ve Güney Kore ittifakı Camp David'de bir zirve düzenleyerek Kore Yarımadası'nda bir nükleer savaş çıkarma planını formüle etti, detaylandırdı ve resmileştirdi. Bu işgal senaryosuna uygun olarak ABD, nükleer stratejik bombardıman uçakları, nükleer uçak gemileri ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar gibi stratejik askeri güçlerini sık sık Kore Yarımadası ve çevresine sevk etmektedir ABD, Kore Yarımadası'ndaki operasyonel sahada sadece ileri konuşlandırılmış askeri teçhizat ve kuvvetleri değil, aynı zamanda anakarasındaki uzay kuvvetlerini ve Kore Savaşı'na katılan uydu devletlerinin kuvvetlerini de harekete geçirerek şimdiye kadarki en büyük ölçekte uygulamalı savaş oyunlarını durmaksızın yürütmektedir. Bu vahim durum karşısında Partimiz, sertliğe karşı sertlik ilkesi ve kafa kafaya hesaplaşma yöntemleri çerçevesinde, güç ve kuvvet kullanarak düşman güçlerin pervasız askeri provokasyonlarını boşa çıkararak ülkenin ve halkın onurunu ve egemenliğini kararlılıkla savunmaktadır.

Gelecekte de adaletsizliği yenen haklı gücün tarihini yazmaya devam edecek, dünyanın barış ve istikrarının korunmasına aktif olarak katkıda bulunacak ve gerçek uluslararası adaleti gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz.

Yoldaşlar,

Saygıdeğer Yoldaşımız Kim Jong Un bu yılın Eylül ayında Rusya Federasyonu'na tarihi bir ziyarette bulundu. Bu ziyaretiyle ilerici halkların egemenlik haklarını ve stratejik çıkarlarını yabancı güçlerin askeri tehditlerine ve müdahalelerine karşı savunmak için verdiği haklı mücadeleyi büyük ölçüde teşvik etmiş ve ilham vermiştir. Bu vesileyle, ABD'nin gangstervari dünya egemenliği stratejisine karşı duran tüm ülkelere ve siyasi güçlere tam desteğimizi ve ile dayanışmamızı ifade etmek isterim. Emekçi halkın var olma ve gelişme/kalkınma hakkını savunmak için mücadele eden tüm devrimci partilere tam desteğimizi ve dayanışmamızı sunuyoruz. Ayrıca, ulusal egemenliğimizi korumak ve sosyalizmin kapsamlı gelişimini sağlamak için Partimizin ve halkımızın haklı davasına samimi destek ve dayanışma gösteren dünyanın dört bir yanındaki Komünist ve İşçi Partilerine en içten şükranlarımı sunmak isterim.

Kore İşçi Partisi, geçmişte olduğu gibi, sosyalizm davasını ve emperyalizme karşı bağımsızlık davasını gerçekleştirme mücadelesinde sosyalist ülkelerin partileriyle omuz omuza mücadele etmeye devam edecektir. Kore İşçi Partisi, bağımsızlık ve adalet isteyen tüm devrimci partiler ve ilerici partilerle sıkı bir şekilde birleşecek ve dünya bağımsızlık davasını enerjik bir şekilde ilerletecektir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir