Sosyalist ve Komünist Partiler 101 Yıl Önce Katledilen Mustafa Suphi ve Yoldaşlarını Etkinliklerle Andılar

Türkiye'nin birçok kentinde sosyalist ve komünist partiler 101 yıl önce katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarını etkinliklerle andılar. TKP kurucusu ve lideri Mustafa Suphi ve 14 komünist bundan 101 yıl önce ulusal kurtuluş savaşına önderlik etmek ve işçi sınıfının bağımsız siyasi tutumu ile mücadeleye katılmak için Anadolu'ya gelmişlerdi. Bundan rahatsız olan Ankara hükümeti bir çete eylemi ile onların katledilmesini teşvik etmişti. Mustafa Suphi Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu ve Genel Sekreteri ve değerli bir komünist idi.

Ankara hükümeti işçi sınıfının ulusal kurtuluş savaşına kendi bağımsız siyasi partisi ile katılmasını kendi siyasi çıkarları açısından bir tehdit olarak görmüştü.

Ankara, Sovyetler Birliği ve sosyalist kampın dağıldığı yıllara kadar Türkiye Komünist Partisi'nin yasal faaliyet sürdürmesine izin vermedi. Bugün Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi'nin adını ve mirasını sürdüren 10'u aşkın sosyalist örgüt işçiler ve çiftçiler arasında faaliyet sürdürüyor.

TKP 1920'nin Açıklaması: Türkiye'nin Amerikan emperyalizminin ve uzantılarının boyunduruğu altına girmesiyle vatanın bağımsızlığının kabaca çiğnenmesinde, cumhuriyete düşman feodal ortaçağ kalıntılarının hortlatılmasıyla siyasal toplumsal hayatın zehirlenmesinde, işbirlikçi-komprador oligarşinin vurgunculuğuyla işçilerin ve çiftçilerin yoksulluğa itilip işsizliğin ve pahalılığın afet boyutlarına ulaşmasında, gençliğin geleceksizleştirilmesinde, çocukların örselenmesinde, kadınların ikinci sınıf yurttaş kalmaya zorlanmasında, esnafın çökertilmesinde, emeklilerin açlığa mahkûm edilmesinde, bağımsız tarım ve sanayinin yıkıma sürüklenmesinde bu trajedinin büyük payı var.

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarını NATO'ya ve İMF'ye bağımlılığı kırmak, dolar milyarderlerinin vicdansız egemenliğine son vermek, gerici ve bölücü terör çetelerini bitirmek, istibdada ve teslimiyete karşı akıl bilim çağdaşlık özgürlük eşitlik kardeşlik bayrağını yükseltmek için vatan cumhuriyet emek mücadelesini adım adım örerek yaşatacağız.

Türkiye Komünist Hareketi'nin Açıklaması: 10 Eylül 1920'de Bakü'de Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştiren Mustafa Suphi ve yoldaşlarının aldığı ilk kararlardan biri Parti'nin merkezinin Anadolu'ya taşınması ve emperyalist işgale karşı savaşın içinde fiili olarak yer alınması olmuştur. Kurtuluş mücadelesine katılmak için yola çıkarken ülkedeki tüm işçi, köylü ve ezilenlere seslenip emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini güçlendirme çağrısını yaparken, aynı zamanda, gerçek bağımsızlığın ancak emeğin kurtuluşuyla mümkün olduğunu söylemişlerdi. 

Bugün ülkemizde eşitlik özgürlük mücadelesi anlamında akla gelen her başlığın kaynağında Suphilerin ve 15'lerin çıktığı bu yol ve partileri vardır. Emperyalizme karşı mücadele, gericiliğe karşı mücadele, laiklik, düzenin siyasi öznelerinden bağımsız bir sınıf siyaseti, işçi sınıfının ve emeğin gerçek temsiliyeti Suphilerin bıraktığı miras dışında tartışılamaz bile…

101 yıl önce katledilen yoldaşlarımızı anmanın güncel anlamı da burada yatmaktadır. Suphiler, 15'ler elbette Türkiye sol tarihinin önemli bir parçasıdır, ama asla tarih değildir. Sosyalizme olan inançlarıyla, Parti'ye olan güvenleriyle, idealleriyle, hedefleriyle, devrimcilikleriyle bugünün mücadelesinin de öğretmenleri ve yanı başımızdaki omuzdaşlarıdır.

Türkiye Komünist Partisi Yeni Bir Türkiye Çağrısı Yaptı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak için "TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor" başlıklı etkinlikler düzenledi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler yoğun katılımlarla gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan etkinliğe Emek Partisi, SOL Parti, Halkevleri, Devrim Hareketi'nin temsilcileri de katıldı. Ankara'da yapılan etkinlikte Kemal Okuyan bir konuşma yaptı: Okuyan'ın konuşmasında şu vurgular dikkat çekti:   Mustafa Suphi ve arkadaşları, TKP'nin kurucu kadroları, bundan yaklaşık bir asır önce, Türkiye'nin işçi sınıfı iktidarına, sosyalizme taşınması için zorlu bir yolculuğa başladı" diyen Okuyan, "Bu mücadele bugün devam ediyor. 100 yıl toplumların tarihinde bir yandan çok uzun bir süredir, öte yandan da insanlığın sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadelesinde çok da uzun değildir. Geride bıraktığımız 100 yıl, bize emekçilerin, işçi sınıfının, ezilenlerin asla ve asla boyun eğmeyeceğini gösterdi…

Komünistler işgalcilere karşı yurtseverce mücadele etti

Her yerde ezilen, mücadele eden emekçileri, yoksulları, işgalcilere karşı mücadele eden yurtseverleri, zalimlere karşı ayağa kalkanları görürüz … Komünistlerin dünyanın her yerinde işgalcilere karşı yurtseverce mücadele ettiğini belirten, buna Çin'den Fransa'dan Yugoslavya'dan örnekler veren Okuyan, "Nerede bir komünist varsa, orada işgalciler mutlaka kaybetti. Bizim tarihimizde işgalcilere, işbirlikçilere boyun eğmek yok.

Devletleştirme halkın sırtına binen yük hafifletecektir

Hodri meydan diyoruz bütün düzen partilerine. Hemen devletleştirme. Enerjiden başlayalım. Bugünkü sistemde bile elektrik piyasası devletleştirilsin, halkın sırtına binen yük hafifler.

EMEP ve SOL Partili dostlarımızla görüşmeler yürütüyoruz

Bu üç parti önümüzdeki döneme dair hızlandırıcı, öncü bir rol oynayabilir dedik ve yola çıktık. Bu bir heyecan ve beklenti yarattı … TKP açısından önemli olan şudur, sözümüzü açıklıkla söylemek, dostlarımızla, anlaştığımız, ortaklaştığımız noktalarda gücümüze güç katmak, dostlarımızı çoğaltmak ve Türkiye'nin yakın geleceğinde devrimci bir iradeyi Türkiye siyasetini önemli bir ağırlık noktası haline getirmek. Umut ediyoruz, inanıyoruz ve biliyoruz ki bu üç parti yakın zamanda, bütün bu görüşmelerin hakkını veren, sonrasına güç veren adımlar atacak … HDP ile yan yana gelecek misiniz diyorlar. Yanıt veriyoruz bu sorulara sürekli ama bu sorular yine soruluyorBiz CHP ve HDP içinde sayısız dostu olan bir partiyiz … TKP'nin düşmanlıktan vazgeçemeyeceği şey Türkiye'de sermaye sınıfı ve onun uzantılarıdır. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Buna anlayış gösterilmesini istiyoruz.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir