Sosyalist Partilerden ve Şahsiyetlerden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Çin Uygur Raporuna Karşı Protesto

Küba Açıklaması: İnsan Hakları Konusu Politikleştirilmemeli, İnsan Hakları Bahanesi Çin'in İç işlerine Müdahale Edilmemeli

Çeviren: Vehbi Önal

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayınlanan ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları endişelerini değerlendiren belgeyi şiddetle kınıyoruz.

Eski İnsan Hakları Yüksek Komiserliği avukatı ve insan hakları uzmanı Alfred de Zayas, bu belgenin "propagandacı, önyargılı ve metodolojik olarak kusurlu olduğu için bir kenara atılması gerektiğini" söyledi.

Standartların altında araştırma yöntemlerine ve önyargılı kaynaklara dayanan bu Değerlendirme Belgesi güvenilirlikten tamamen yoksundur.

Belge, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü gibi askeri-endüstriyel kompleksin kolları ile Adrian Zenz gibi profesyonel anti-komünistleri meşru kaynaklar olarak ele almaktadır.

Bu arada Çinli STK'ların, akademisyenlerin ve bireylerin sesleri bastırılıyor.

Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin temsilcileri de dahil olmak üzere Sincan'a son yıllarda gerçekleştirilen çok sayıda diplomatik gezi raporu görmezden gelinmektedir.

Değerlendirme, Çin'in Sincan'daki tüm etnik grupların insan haklarını destekleme konusunda kaydettiği olağanüstü ilerlemeyi göz ardı etmektedir:

Terörist saldırılara son verilmesi, halk içinde aşırılığın demokratik yollarla azaltılması ve diğer pek çok insan hakları kazanımı görmezden geliyor. Bunun yerine belge, Çin'in eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil "edebileceği" gibi kasıtlı olarak muğlak bir dil kullanmaktadır. Böylece Çin Halk Cumhuriyeti'ne iftira atarken diğer yandan makul bir itiraza alan açmaktadır.

Değerlendirmede dönemin BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet'in Mayıs 2022'de Sincan'a yaptığı ziyaretten hiç bahsedilmemesi oldukça şüphe uyandırıcıdır.

Michelle Bachelet bir hapishaneyi ziyaret etmiş ve bir mesleki eğitim ve öğretim merkezinde eğitim almış olan eski kursiyerlerle ve öğrencilerle konuşmuştur.

Michelle Bachelet sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve toplum ve dini liderlerle etkileşime girdi ve onların görüşlerini aldı.

Yüksek Komiser Bayan Bachelet insanlığa karşı suç işlendiğine dair hiçbir kanıt bulamadı. Yaptığı çok sayıda görüşme Değerlendirmede yer almamaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporu ile Bachelet'in görev sonu yaptığı açıklaması arasındaki farklılığın nedeni nedir?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin, Batılı politikacılar ve gazeteciler tarafından Çin'e atılan korkunç iftiraların inandırıcılığını arttırmak için ABD'nin yoğun baskısı altında olduğu acı bir şekilde ortadadır.

Bu tür propagandalar Batı'nın Çin'in altını oymaya yönelik emperyal gündeminin bir parçasını oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Değerlendirmesi, küresel insan hakları iş birliğinin güçlendirilmesi amacına büyük bir zarar vermektedir.

Rapor, Genel Kurul veya BM İnsan Hakları Konseyi'nin yetkisini almadan yayınlanmıştır ve uluslararası toplumun ana akımının istek ve çıkarlarına ters düşmektedir.

Küba tarafından hazırlanan ve bu yıl haziran ayında İnsan Hakları Konseyi'nin 50. oturumunda yapılan ortak açıklamada, "insan haklarının siyasallaştırılmasına ve çifte standartlara ya da insan hakları bahanesiyle Çin'in iç işlerine müdahale edilmesine" kesin bir şekilde karşı olunduğu belirtilmişti. Bu bildiri, ezici çoğunluğu Küresel Güney ülkelerinden olmak üzere 69 ülke tarafından imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin emperyalist güçlerin süregelen insan hakları ihlalleri karşısındaki göreceli sessizliği göz önünde bulundurulduğunda, bu değerlendirmenin siyasi amaçlı olduğu, ABD'nin baskısı altında hazırlandığı ve bu raporun tehlikeli bir şekilde tırmanan Yeni Soğuk Savaş'a katkıda bulunmak üzere tasarlandığı sonucuna varmamak mümkün değildir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin değerlendirmesini geri çekmesini talep ediyor, iğrenç ve temelsiz suçlamalara maruz kalan Çin halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.

İlk İmzacı Kişi ve Kuruluşlar:
 • Britanya Komünist Partisi
 • Büyük Britanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
 • Özgürlük Yolu Sosyalist Örgütü
 • Jeopolitik Ekonomi Araştırma Grubu
 • Gana Çin Dostluk Derneği
 • Goldsmiths Anti-Emperyalist Topluluğu
 • Hamilton Savaşı Durdurma Koalisyonu
 • Bağımsızlık Çalışmaları Enstitüsü
 • Instituto Simón Bolívar
 • Uluslararası Eylem Merkezi
 • Uluslararası Manifesto Grubu
 • La Città Futura
 • Multipolarista
 • İnsanlığı Savunma Ağı (Quebec bölümü)
 • Yeni Soğuk Savaş
 • Yeni Komünist Parti (Britanya)
 • Partido Comunista do Brasil
 • ABD Komünistler Partisi
 • Barış, Toprak ve Ekmek
 • Popüler Direniş
 • Qiao Kolektif
 • Sosyalist Birlik (Marxist) Türkiye
 • Güney Afrika Komünist Partisi
 • Güney Afrika Barış Girişimi
 • Kanada Dosyaları
 • Barış için Gaziler – Çin Çalışma Grubu
 • Pakistan İşçi ve Köylü Partisi
 • Dünya İşçi Partisi
 • Genç Komünistler Birliği (Boston)
İlk imza sahipleri (bireyler):
 • Kojo Amoo Gottfried (Gana'nın Çin Halk Cumhuriyeti eski Büyükelçisi)
 • Roland Boer (Profesör, Dalian Teknoloji Üniversitesi)
 • Michael Dunford (Emeritus Profesör, Sussex Üniversitesi)
 • John Foster (Emeritus Profesör, Batı İskoçya Üniversitesi)
 • Robert Griffiths (Genel Sekreter, Britanya Komünist Partisi)
 • Kenneth Hammond (Profesör, New Mexico Eyalet Üniversitesi)
 • Dee Knight (ABD Demokratik Sosyalistleri Uluslararası Komitesi üyesi)
 • Doug Nicholls (Genel Sekreter, İşçi Sendikaları Genel Federasyonu)
 • Dirk Nimmegeers (Editör, ChinaSquare.be)
 • Ben Norton (Editör, Multipolarista Dergi Grubu

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir