Sosyalist Evrensel Yazarları Neden Suriye Hükümetini "Rejim" İfadesiyle Karalıyor

Kemal Okur

Evrensel'in sosyalist yazarları Suriye'deki iç kargaşa ve savaşın ortaya çıkmasından bu yana, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak isteyen ve toplumsal düzeni yeniden sağlamak için mücadele eden Suriye hükümetini aşağılayan "rejim" sözcüğünü kullanıyor. Böylece mevcut Suriye hükümeti'nin bugünkü haklı çabaları değersizleştirilmeye çalışılıyor. Evrensel yazarlarına göre tüm dış güçler (Rusya ve İran dahil) Suriye'den çekilmedikçe Suriye'de bir çözüm olamaz..

Peki bu ülkelerin desteği olmaksızın, Suriye kendi topraklarının % 70'ine nasıl barış ve düzen getirecekti. Çeşitli bölge dışı güçlerin ve Türkiye ve çeşitli Arap ülkelerinin ülkesine müdahale etmesini nasıl kısıtlayacaktı?  Doktriner "sol" görüş bu sorulara yanıt veremiyor..

Evrensel yazarı şöyle yazıyor: "(Suriye'de) rejimi yıkma beklentisi içindeki çevreleri umutlandırmış olsa da bu gösterilerin Suriye rejimini yıkmak isteyen cihatçı güçlerle birleşme potansiyeli yok. Suriye savaşı başladıktan sonra Dürziler, tıpkı Süryaniler gibi kendilerini "sapkın" ve "katli vacip" olarak gören cihatçı gruplar karşısında rejime yakın durdular. Suriye rejimi de karşı karşıya kaldığı zorlukların bir sonucu olarak savaş sürecinde bu bölgelerde fiili bir özerkliğe izin verdi. Bu nedenle bugün Süveyde merkezli gösterilerin rejimi yıkmak isteyen güçlerle birleşme potansiyelinin olmaması, bu gösterilerin eski sistemin yeniden tesis edilmesine karşı bir tepki olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu gösterilerin ve 'özerklik' talebinin Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından da desteklenmesinin Suriye rejiminde fazlasıyla rahatsızlık yarattığına şüphe yok".

Bugün siyasi güçler arasında Türkiye'deki islamcı milliyetçi hükümet çevreleri, büyük burjuva liberal yazarlar ve Suriye'deki Bazı Kürt partileri ve bazı Arap ülkeleri dışında "Suriye rejimi" ifadesini kullanan yok.

Dünya komünist ve İşçi Partileri Konferansı örgütü aldığı kararlarda haklı olarak bu ifadeyi hiçbir zaman kullanmadı. Bu örgütün ortak bildirgesinde şu ifadeler kullanıldı: "Suriye halkı anavatanlarını kararlılıkla ve kahramanca savundu. İçine sürüklendikleri ölçüsüz acılara rağmen bu yıllar boyunca bir an bile durmayan olağanüstü ve onurlu bir direniş sergilediler. Bu direniş, Büyük insanlık tarihinde yerini çoktan almıştır.  Aşağıdaki komünist ve işçi partileri olarak, 21. yüzyılın en büyük trajedilerinden birini yaratan ABD ve müttefiklerinin emperyalist müdahalesini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Büyük sermayenin çıkarları, sömürücülerin kârı için insanları bu trajediyi yaşamaya zorlayanların, işledikleri çirkin barbarca suçların hesabını tarih önünde vereceklerinden hiç kuşkumuz yoktur. Halk düşmanlarının kirli ve pis ellerini Suriye'den çekeceklerinden hiç şüphemiz yoktur.  Suriye; Emperyalist saldırganlığa son verilmesini talep ediyor ve Suriye'nin bağımsızlığına, tam egemenliğine ve ulusal toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyoruz. Suriye'nin geleceğine ilişkin kararın sadece Suriye halklarına ait olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz".

Bu ülkedeki mevcut sosyalist ve komünist partilerinin de mevcut hükümetin bağımsızlık, tam egemenlik ve toprak bütünlük için mücadelesine destek verdiği de biliniyor.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir