Sosyalist Çin'de Halka İş Bulma Oldukça Başarılı: % 92

Üniversite Mezunlarının Tercihleri Ne?

Öğrencilerin % 81 i Master ve Doktora Yapmayı tercih ediyor

 12 Ocak 2024

Çeviren Ferdi Bekir

Bu yılki hükümet çalışmaları raporu, özellikle üniversite mezunları olmak üzere gençlerin istihdamının teşvik edilmesine ve halkın temel geçim kaynaklarının etkin bir şekilde sağlanmasına daha fazla önem vererek, istihdam öncelikli politikaların ayrıntılı bir şekilde uygulanmasını vurgulamaktadır.

Ocak-Kasım ayları arasında, ülke ortalaması olarak kentsel işsizlik oranı %5,2 ile geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Bunlar arasında, ulusal düzeyde kentsel işsizlik oranı Eylül ayında 2023 yılının en düşük seviyesine ulaşmış ve üç ay üst üste %5 seviyesinde kalmıştır. Öte yandan, Ocak ayından Ekim ayına kadar ülke genelinde 11,1 milyon yeni kentsel istihdam yaratılmış ve bu yılki 12 milyon yeni kentsel istihdam hedefinin %92,42'si gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluktan kurtarılan kişi sayısı 32,98 milyona ulaşarak bu yıl için öngörülen 12 milyon yeni kentsel istihdam hedefinin %92,42'si tamamlanmış oldu. Bu yılki kentsel istihdam hedefi, hedefin %85'inden fazlasına ulaşılarak iyi bir şekilde tamamlanmıştır.

İş bulma istikrarının sağlanması ve istihdamın artırılması için güçlü bir politika destek sistemi uygulanmaktadır. Aynı zamanda, merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar, istihdam istikrarını desteklemek için "nakit para desteği" kullanıldı ve her düzeydeki hükümetlerin çeşitli fonlarıyla istihdam ve girişimcilik 200 milyar yuan'dan fazla doğrudan destek sunuldu.

Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Adamları Federasyonu ve diğer departmanlar ortaklaşa "100 Şehir ve 10.000 İşletme" istihdam teşvik kampanyasını başlatarak 10.000'den fazla özel işletmeyi 100'den fazla şehirde özel işe alım faaliyetleri düzenlemek üzere organize etti.

Üniversite Mezunları Şanslı

Yıl sonunda, Çinghua Üniversitesi, Şincan Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok üniversite, 2022-2023 akademik yılı için her okulun 2023 lisans mezunlarının mezuniyet oranını, istihdam oranını, mezuniyet hedefini açıklayan lisans öğretim niteliği raporlarını açıkladı.

 Kasım 2023'te Çinghua Üniversitesi tarafından yayımlanan "2022-2023 Akademik Yılı Lisans Öğretim Kalite Raporu", 2023 yılında Çinghua Üniversitesi'nin toplam 3.609 lisans mezunu ve 3.519 lisans üstü derecesi (Master ve Doktora) mezunu olduğunu gösterdi. Yeni lisans öğrencilerinin mezuniyet oranı %97,5, yeni lisans öğrencilerinin derece alma oranı ise %96,5'tir.

Sınav olmaksızın lisansüstü öğrenci kabülü çalışmaları 2019 yılı lisans öğrencileri için sorunsuz bir şekilde yürütülmüş ve toplam 2186 lisans öğrencisine sınav olmaksızın lisansüstü öğrenim görmeleri tavsiye edilmiştir. Raporda, 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle okulun yeni lisans düzeyi mezunlarının genel istihdam oranının %96,0 olduğu belirtildi.

 Öğrencilerin % 81 i Master ve Doktora Yapmayı tercih ediyor

 Toplamın yüzde 80,8'ini oluşturan toplam 2.603 kişi ileri eğitim için yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gitmiştir; %65,2'sini oluşturan 2.100 kişi ileri eğitim için yurtiçi üniversitelere, %15,6'sını oluşturan 503 kişi ise daha ileri düzeyde eğitim için yabancı (denizaşırı) üniversitelere gitmiştir.

 Mezunlardan toplam 491 kişi çalışmayı tercih etmiş ve bu oran %15,2'dir; bunların arasında 284 kişi sözleşmeli olarak istihdam edilmiş ve bu oran %8,8'dir ve 207 kişi esnek olarak çalışmayı tercih etmiştir ve bu oran %6,4'tür.

 PEKİN ÜNİVERSİTESİ

 Aralık 2023'te Pekin Üniversitesi tarafından yayımlanan "2022-2023 Akademik Yılı Lisans Öğretim Faaliyetleri Kalite Raporu", 2023 yılında Pekin Üniversitesi'nin toplam 3.835 lisans düzeyli mezunu verdiğini, bunlardan fiili olarak mezun olan sayısının 3.826 olduğunu ve mezuniyet oranının %99,77, derece alma oranının ise %98,43 olduğunu göstermiştir.

31 Ağustos 2023 itibarıyla, okuldan yeni mezun olan lisans düzeyli öğrencilerinin genel istihdam oranı %94,38'e ulaşmıştır.

 Mezunların ana hedefi %82,72 oranı ile ileri eğitim olmuştur. Toplamın % 78,07'sini oluşturan 2.987 kişi daha yüksek düzeyde öğrenimi seçmiş , bunların %18,83'ünü oluşturan 680 kişi yurtdışında eğitimi tercih etmiştir.

 ŞİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ

 16 Ağustos 2023 itibarıyla Şincan Uygur merkez üniversitesi mezunlarının istihdam oranı %89,37'dir. Bu, 2021'de %80,14, 2020'de %54,26, 2019'da ise %89,37'dir. Çin'de öğrenciler lisans eğitimi için üniversitelere yıllık 8000 Yuan ödemektedir ve bu rakam ortalama bir vasıfsız düz işçinin aylık ücretinin % 70'i kadardır. Öğrenciler genellikle yılda 5000 yuan kamu bursu olmaktadır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir