ABD ve NATO'nun Ukrayna Üzerinden Savaş Kışkırtıcılığına Karşı Çağrı

Sosyalist Birlik Platformu

Ayrımsız Türkiye'nin tüm sınıf bilinçli işçilerini, sosyalist ve ilerici parti ve dernekleri ABD ve NATO'nun Ukrayna üzerinden savaş kışkırtıcılığına karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Sınıf bilinçli işçiler sosyalist ve enternasyonalist bilinci sergilemeli, dünyanın savaş güçlerine karşı dünya barışını ve uluslararası demokrasiyi savunmalı, Avrupa ve özel olarak Doğu Avrupa'da savaş kışkırtmaya çalışan Amerikancı ve NATO'cu savaş kışkırtıcısı güçleri teşhir etmeli.

Meclisteki TİP ve diğer partilere mensup sosyalist milletvekillerini sosyalist ve enternasyonalist sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.

Eski Sovyet devletinin mirasçısı olan Rusya'nın son 30 yıl içindeki NATO yayılması ve sınırlarına yapılan füzeler ve askeri yığınaklar karşısında ulusal güvenlik ve bağımsızlık kaygıları haklı ve meşrudur.

Çatışan taraflar anlaşmazlıkları barışçı ve diplomatik yollarla çözmeye odaklanmalı, savaş yaratma çabasında olan güçlere karşı uyanık olmalıdır.

NATO'nun yayılma politikaları sonucu bir çatışma merkezi haline gelen ve 4000 dolarlık kişi başına milli gelirle kalkınması engellenen Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve meşru haklarına saygı duyulmalıdır. 

Nesnel trendler dikkate alındığında Rusya ve Ukrayna'nın çatışma ve savaşa ihtiyacı yoktur. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yaygaraları ABD ve Batılı savaş güçlerinin bildik alışagelmiş bir provakosyonudur.

Hükümet ve muhalefetin kapitalist partilerinde görülen, savaş kışkırtan, faydacı, çıkarcı, dar milliyetçi ve NATO yanlısı dış politika tutumlarını mahkum ediyoruz.

Yaşasın işçi sınıfı enternasyonalizmi ve sosyalist barış ilkesi !   

Call Against War Mongering  of US and NATO over Ukraine

Socialist Unity Platform-Istanbul/Turkey 

We call on all class-conscious workers of Turkey whatever nationality, socialist and progressive parties and associations to oppose the warmongering of the USA and NATO through Ukraine.

Class-conscious workers must display socialist and internationalist consciousness, defend world peace and international democracy against the world's war powers.

Class-conscious workers should expose the American and pro-USA and NATO warmongering forces trying to incite war in Europe and especially in Eastern Europe.

We call on the socialist deputies of TIP and other parties in the parliament to assume their socialist and internationalist responsibilities.

The national security and independence concerns of Russia, the heir of the former Soviet state, in the face of NATO expansion and missiles and military buildups on its borders in the last 30 years are justified and legitimate.

Conflicting parties should focus on resolving their disputes peacefully and diplomatically and should be vigilant against forces trying to incite war.

Ukraine, which has become a center of conflict as a result of NATO's expansion policies and whose development has been hindered and restricted by a per capita income of 4000 dollars, needs peace.

Ukraine's independence, sovereignty and legitimate rights must be respected.

Given the objective trends, Russia and Ukraine do not need conflict and war.

The clamor that Russia will invade Ukraine is a familiar provocation by the US and Western war powers.

We condemn the war-provoking, utilitarian, self-seeking, narrow nationalist and pro-NATO foreign policy attitudes seen in the capitalist parties of the government and opposition in Turkey.

Long live working class internationalism and the socialist principle of peace!

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir