Bir Sosyalist Birlik (Marksist) Yazarından Rusya Federasyonu Komünist Partisi'ne Eleştirel Uyarılar

Selma Özkan

RFKP'nin Yunanistan Komünist Partisi'ne cevabını okudum. Bkz. https://sosyalistbirlik.com/sosyalist-komunist-partiler-arasinda-ukrayna-tartismasi/

Bence bu parti Rusya'daki hakim milliyetçiliğe ve muhafazakar havaya boyun eğmiş görünüyor. Rusya trend olarak baktığımızda hala göreli olarak inişte olan bir "büyük güç", bu ülke yeni bir yol yeni bir çözüm bulmadığı ve Rusya için taze bir kan sağlayamadığı takdirde bu inişi durdurması zor görünüyor…

Ancak ve ancak içerde ideolojik ve siyasi alanı kendi tarihindeki sosyalist ideolojiye açabilirse, Komünist Partisi'ni sınırlamak yerine ona daha fazla yönetime katılma yolu açabilirse ve Çin ile halktan halka daha güçlü bağlar kurabilirse, bu adımlarla birlikte ekonomisini güçlendirecek radikal çözümler üretebilirse iniş trendini durdurabilir, böylece dünyada hegemonyacılığa karşı mücadeleye katkıda bulunabilir. RFKP bunları sağlamak için Putin partisini zorlamalı ve sıkıştırmalı.  

RRKP Perinçek gibi Putin bizim Batıya karşı tavizsiz direnmeyi savunan çizgimize geldi propagandası yapıyor. RFKP Kendini kandırıyor…  Rusya'nın bugün izlediği muhafazakâr reformist milliyetçi yol bana uzun vadede sürdürülebilir gelmiyor…

Bizler tabii ki Rusya'nın bugün dünya genelinde izlediği hegemonyacılığa karşı tutumun sürmesini onun mevcut gücünü korumasını isteriz, bunu başarabilirse dünyadaki ilerici dalgaya ve dünyada sosyalizmin güçlenmesine katkıda bulunur. Rusya Federasyonu Komünist Partisi Rus devletinde bir ağırlığa sahip olmasına rağmen hala muhalefet partisi ve buna göre davranmalı.  

Politika bir sanattır, Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin bir şekilde kendini Ukrayna meselesinde hükümetten ayırması ve farklılaştırması gerekirdi—bu tutum kısa vadede oy ve prestij kayıpları getirse de uzun vadede Rusya'daki sosyalizmin güçlenmesine daha fazla katkıda bulunabilirdi—.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin, Rusya "Donbass bölgesinin ulusal kurtuluş savaşına" destek veriyor gerekçesinin ikna edici olduğunu düşünmüyorum. Tabii, Rusya Ukrayna'da yaşayan soydaşlarının zorluklarına karşı diplomatik yollarla çözüm aramalı.

Minsk anlaşmalarında Ukrayna ve Batılı güçler tarafından Rusya'ya neler vadedildi bilmiyorum. Kağıt üzerinde bir şeyi kabul edip, pratikte başka türlü davranmak da güven verici bir tutum değil.

Rusya 1991'de Ukrayna'yı kendi eliyle düşmana verdi kendi dağılmasını önleyemedi, Donbass ve Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak kabul etti ve 30 yıl boyunca kaybettiklerini tarihi geri çevirerek zor yoluyla geri almak rasyonel bir tutum değil.

BARIŞ DÖNEMİNDE HER ŞEYİ SİLAH GÜCÜ BELİRLER GÖRÜŞÜ DOĞRU DEĞİL

Dünyada büyük güçler arasındaki mücadelede –Barış Döneminde– silah gücü belirleyici çözüm değil, bir büyük güç –Barış döneminde– toplam kapsamlı ulusal gücünü arttırarak, ve yurtiçi ve yurtdışında toplam ulusal gücüyle orantılı bir yumuşak güç ve söylem gücü yaratarak, kendi geleneksel etki alanlarını ve kendi ideolojik ve siyasi güvenliğini ve siyasi sistemini diğerlerine karşı koruyabilir. Dünya ölçeğinde BM çatısı altında uluslararası diplomaside söz söyleme hakkını gerçek hale getirebilir. Rusya'nın silah gücü Doğu Avrupa ve Balkanlarda BATI ve NATO'nun her yönden gelişmesini engelleyemedi. Rusya kendi içinde bile güçlü bir şekilde Batılılaştı.

Sorunları kuvvete başvurarak çözme pratiği bugün öne çıkan hegemonyacılığa karşı uluslararası demokrasiyi savunma mücadelesine zarar verir. Bence, Küba Komünist Partisinin açıklamasında da buna yakın bir görüş vardı.  

Aynen şöyle yazdılar: Bugünkü güç kullanımına ve uluslararası hukuka ve uluslararası normlara uyulmamasına yol açan etkenleri dikkatle görmeden Ukrayna'daki mevcut durumu titizlik ve dürüstlük içinde dikkatle incelemek mümkün değildir. Küba'nın uluslararası hukuka ve uluslararası normları tüm gücüyle desteklediği biliniyor, Küba özellikle bu normların küçük ülkelerin hegemonyacılığa karşı mücadelesi ve kuvvetin kötüye kullanılmasına ve uluslararası adaletsizliğe karşı mücadele açısından önemini biliyor".

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir