Sol Parti Bildirgesinden Gerçekçi Bölümler: Kolektif Batı Emperyalizminin Lideri Olan ABD Savaş Kışkırtıyor

Gülizar Özkaya

Sol Parti Başkanlar Kurulu, ABD-Rusya ve NATO-Rusya Krizi ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride çeşitli gerçekçi değerlendirmeler bulunuyor:

Öncelikle vurgulayalım, bu savaşın başta Ukrayna halkına, Rusya'ya, Avrupa'ya ve tüm bölge ülkelerine bedeli çok ağır olacaktır.

Rusya, SSCB'nin dağılması sürecinde Almanya'nın birleşmesine ses çıkarmamıştır.

ABD, Kızıl Ordu birliklerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesi karşılığında; NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği güvencesi vermişti.

Ancak, bilindiği gibi bu sözde durulmadı ve NATO genişlemeci hamlelerle Doğu Avrupa ülkelerini birer birer bünyesine kattı. 2014'te ise ABD destekli bir darbe ile Ukrayna'nın seçilmiş cumhurbaşkanı devrildi. Ülke fiilen ABD-AB destekli batı ve Rusça konuşanların ağırlıkta bulunduğu doğudaki Donbas bölgesi arasında bölünmüş oldu.

Ukrayna halkı, IMF kemer sıkma politikalarının boyunduruğunda, kaynaklarını dış borç ödemeleriyle tüketerek, sürekli bir çatışma ortamı içerisinde yoksulluk ve sefaletin pençesine düştü.

2022 yılının girişiyle birlikte ABD, Afganistan'daki fiyaskonun izlerini silmek, önü alınamayan COVID salgınını hasıraltı etmek, Demokratik Parti ve Biden'in düşen popülaritesini Kasım 2022 ara seçimleri öncesi canlandırmak gibi nedenlerle Ukrayna sorununu kaşımaya başladı.

Kolektif Emperyalizmin Lideri ABD Savaş Kışkırtıyor

ABD'nin savaş kışkırtıcılığının altında yatan bir diğer neden ise, Baltık denizinin altından geçecek Rus doğalgazını Almanya'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 projesini baltalama isteğidir. Çünkü bu projenin Rusya ile AB'nin ekonomik entegrasyonunu perçinlemesi, kolektif emperyalizmin lideri ABD'yi aradan çıkarması sakıncalı bulunuyor.

İşte bu nedenlerle ABD bir anda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin eli kulağında olduğu propagandasını yaymaya başladı. Donbas bölgesinde arka arkaya provokatif olaylar patlak verdi, Ukrayna ordusu doğuda kışkırtıcı faaliyetlere girişti.

Ukrayna'nın çıkarı bağımsız, egemen ve tarafsız bir ülke olarak toprak bütünlüğünün korunmasından geçiyor.

Donbas bölgesindeki Rusça konuşan halkın kültürel özerkliğinin kabul edilmesi, can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması hayati önem taşıyor. ABD ve NATO, Ukrayna'dan ellerini çektiğini açıklamalı, ülkeye silah ve mühimmat sevkinden bir an önce vazgeçmelidir.

Karşılıklı uygulanan ekonomik yaptırımlar … aynı zamanda, Rusya'ya da, Almanya ve Fransa dâhil AB ülkelerine de büyük maliyetler getirecektir. Bu felaketten bir an önce dönülmelidir.

AKP iktidarı emperyalist müdahalenin parçası olma hevesinden, ABD ve NATO'nun dümen suyunda ülkeyi yeni felaketlere götürecek her tür hamleden vazgeçmelidir. SOL Parti anti-emperyalist, savaş karşıtı tutumuyla Ukrayna'da ve bölgede kan dökülmesini önlemek için, savaş karşıtlarını seferber etmek için bütün gücüyle mücadele edecektir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir