Bu yazı eskimeyen adlı sosyalist web sitesinden alınmıştır.

Bu konuşma Tiananmen meydanında yüzbinlerce izleyici önünde yapıldı. Toplantının açılışında Çin'in işçi sınıfı hegemonyasında Yeni Demokratik devrim ile oluşan Ulusal Marş, toplantının sonunda tüm izleyicilerle birlikte işçi sınıfı enternasyonalizmini ifade eden Enternasyonal Marşı çalındı. Toplantı bitiminden sonra da yüzbinler hep birlikte ÇKP olmasaydı Yeni Çin Olamazdı marşı söylendi (Bu parti marşlarından en fazla tutulan marş). Şi Cinping'in konuştuğu kürsünün sol tarafındaki ana binada Mao'nun ünlü resmi ve üstünde Çince Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşin Yazısı bulunuyordu.

Sosyalizmin İnşasında Israr Edeceğiz: Marksizm Partimizin Ruhu ve Mücadele Sancağıdır

Şi Cinping

Yoldaşlar ve dostlar,

Bugün 1 Temmuz, hem Çin ulusu için hem de Çin Komünist Partisi için büyük ve tarihi bir gün. Burada Parti üyelerine katılmak ve ülkenin her yerinde bütün etnik gruplardan Çin halkının Partinin asırlık mücadelesiyle dolu görkemli yolculuğunu kutlamak ve Çin ulusunu canlandırma yolunda parlak umutlarına eşlik etmek için toplandık.

Çin'de Mutlak Yoksulluk Kalmadı

Başlarken tüm Parti üyelerini ÇKP Merkez Komitesi adına içtenlikle kutluyorum.
Bu özel vesileyle, Parti ve halk adına, tüm Partinin ve tüm halkın devam eden çabalarıyla, partimizin kuruluşunu ilk yüzyılında, orta derecede müreffeh toplum hedefini her bakımdan gerçekleştirmiş bulunduğumuzu açıklamaktan onur duyuyorum. Bu, Çin'deki mutlak yoksulluk sorununa tarihi bir çözüm getirdiğimiz anlamına geliyor.
Şimdi Çin'i tüm yönlerden refaha erişmiş ve ortaklaşa refaha ulaşmış güçlü ve modern bir sosyalist ülke yapmak olan İkinci "Yüzyıl Hedefi"ne 2049'a doğru büyük adımlarla yürüyoruz.

Yoldaşlar ve dostlar,

Çin ulusu tarihi uzun büyük bir ulustur. 5 bin yılı aşan geçmişiyle, insan uygarlığının ilerlemesine silinmez katkılarda bulunmuştur.
1840'daki Afyon Savaşı'nın1 ardından Çin yarı sömürge yarı feodal bir toplum düzeyine düşürülmüş ve her zamankinden daha büyük yıkımlar yaşamıştı. Ülke yoğun bir aşağılanma yaşadı, halk büyük acılara maruz kaldı ve Çin uygarlığı karanlığa girdi. O zamandan beri, ulusal gelişme ve gençleşme Çin halkının en büyük hayali olmuştur.

Ulusu tehlikeden kurtarmak için Çin halkı yiğitçe bir savaş verdi. Asil ruhlu yurtseverler ulusu bir araya getirebilmek için yollar aradı, Taiping Göksel Krallık Hareketi2, 1898 Reform hareketi3, Yihetuan Hareketi (Boksör Hareketi)4 ve 1911 Cumhuriyet Devrimi5 birbiri ardına yükseldi, ülkenin selameti için pek çok plan düşünüldü, ama hepsi başarısız oldu. Çin, acilen ulusu kurtaracak devrimci harekete öncülük edecek yeni fikirleri ve devrimci güçleri bir araya getirecek yeni bir örgüte ihtiyaç duyuyordu.

1917 Büyük Ekim Devrimi'nin yaylım ateşiyle, Marksizm-Leninizm Çin'e geldi. 1921'de Çin halkı ve Çin ulusu büyük bir uyanış içindeyken ve ülkedeki güçlü Çin işçi hareketi ile Marksizm-Leninizmin birleşmesinden Çin Komünist Partisi doğdu. Çin'de komünist bir partinin kuruluşu öylesine çığır açan bir olaydı ki, Çin tarihinin seyrini derinlemesine değiştirip Çin halkının ve ulusun geleceğini dönüştürdü ve hatta dünyanın gidişatını değiştirdi.

Kurulduğu andan itibaren Partimiz, Çin halkının mutluluğunu ve Çin ulusunun toplumsal gelişmesini hedef ve görev bildi.  Partinin son yüz yıl boyunca Çin halkını birleştirip yönlendirirken gösterdiği tüm mücadele, fedakarlık ve yaratımlar, Çin ulusunun büyük canlanma ve gençleşme hedefi olarak tek bir tema olarak birbirine bağlanmıştır.

Ulusal gençleşme ve sosyal gelişmeyi gerçekleştirebilmek için Partimiz Çin halkını birleştirip halkın bu kanlı savaşlarda yılmaz bir kararlılıkla çarpışmasına önderlik ederek, Yeni Demokratik Devrim'de büyük zafer elde etti (1949).

Kuzey Seferi Harekatı6, Toprak Devrimi, Japon Saldırganlığına Direniş Savaşı ve Halk Kurtuluş Savaşlarında (1946-49) silahlı devrim silahlı karşı-devrime karşı çarpışarak, emperyalizmin, feodalizmin ve bürokrat kapitalizmin 3 dağını devirip halkı ülkenin efendisi yapan Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurduk. Böylece ülkemizin bağımsızlığını güvence altına alıp, halkımızı özgürleştirdik.

Yeni Demokratik Devrim'in zaferi, Çin'in yarı sömürge yarı-feodal tarihine, eski Çin'in bölünmüşlüğüne, yabancı güçler tarafından dayatılan eşitsiz anlaşmalara ve Çin'deki emperyalist güçlerin tüm ayrıcalıklarına son verdi. Ülkenin kalkınmasını gerçekleştirecek temel toplumsal koşulları yarattı.

Bu azimli mücadeleyle, Parti ve Çin halkı ayağa kalkıp Çin ulusunun başkalarının zorbalığına ve tacizine uğradığı o günlerin sonsuza kadar bittiğini dünyaya gösterdi.

Kalkınmayı gerçekleştirebilmek için Parti, Çin halkını birleştirip daha güçlü bir Çin inşası için özgüven ruhuyla çabalamakta öncülük etmiş, sosyalist devrimi sürdürmede ve sosyalist ülke inşasında büyük başarılar elde etmiştir.

Sosyalizmin Temel Başlangıç Düzeyinin Ekonomik Sistemini Kurduk

Sosyalist devrimi gerçekleştirerek Çin'de binlerce yıl hüküm süren sömürgeci ve baskıcı feodal sistemi ortadan kaldırıp sosyalizmin başlangıç düzeyinin sistemini kurduk. Sosyalist sistemin inşasında emperyalistlerin ve hegemonyacı güçlerin silahlı provokasyonunu, sabotajını, yıkım çabalarını da alt ederek Çin ulusunun tarihinde görülmedik denli kapsamlı ve derin toplumsal değişimleri gerçekleştirdik. Doğunun büyük nüfuslu, yoksul ve geri kalmış ülkesi olan Çin'in bu büyük değişimle sosyalizm yolunda ilerlemeye başladı, bunun temel politik koşullarını, hukuki ve kurumsal temelleri oluşturduk.

Parti ve Çin halkı mücadele azmiyle, sadece eski dünyayı söküp atabileceğini değil, sadece sosyalizmin Çin'in kurtarabileceği yeni bir dünya inşa etmeye yetenekli olduğunu ve sadece Çin'e özgü sosyalizmin Çin'i geliştirebileceğini dünyaya gösterdi.

Partimiz, ülkenin gelişmesini gerçekleşmesi için Çin halkını birleştirip zihinleri özgürleştirmede, reform ve dünyaya açılma stratejisi ile sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmede Çin halkına öncülük etti. 1980lerde Sosyalizmin başlangıç aşaması için uygun olan Partinin yeni temel programatik çizgisini oluşturduk, reform ve dışa açılmayı kararlılıkla ilerlettik, her yönden gelen riskleri ve zorlukları aştık ve Çin'e özgü sosyalizmi kurduk; savunduk, koruduk ve geliştirdik.

Böylece, Çin Halk Cumhuriyeti kurulalı beri Parti tarihinin en önemli ve etkili değişimi gerçekleştirdik. Bu değişim Çin'in yüksek derecede merkezi planlı bir ekonomiden canlı bir sosyalist Pazar ekonomisine geçmesini ve yalıtılmış bir ülkeden dünyanın dört bir yanına açılmış olan bir ülkeye dönüşmesini sağladı.

Bu aynı zamanda Çin'in üretici güçleri oldukça geri kalmış bir ülkeden dünyanın en büyük ikinci ekonomisine doğru tarihi bir sıçrama gerçekleştirmesini sağladı. Bu tarihi dönüşüm, halkın yaşam standartlarını yükseltip, zorlu geçim koşullarından genel bir orta derecede refaha ve gönence kavuşmasını sağladı. Bu başarılar, yeni bir enerjiyle dolu olarak kurumsal güvenceler garantiler ve hızlı bir gelişme için maddi koşullar sağlayarak sosyal kalkınma atılımını ateşledi.
Parti ve Çin halkı bu azimli mücadeleyle sosyalizm yolunda ısrar ederek reform ve dışa açılmayı başararak Çin'i bugünkü haline getirdi ve çağın yeni gelişmelerine ayak uydurabildiğini  tüm dünyaya gösterdi.
Kalkınmayı gerçekleştirebilmek için Çin halkını birleştirip öncülük eden Parti, özgüven içinde ve yenilikçilik ruhuyla kararlı bir savaş verip, büyük davamızı, büyük bir düşü kovalayarak yeni çağda Çin e özgü sosyalizmin inşasında büyük başarı sağladı (Yeni Çağ 2012'den başlıyor).

Çin halkı Parti bayrağını yükseltiyor

YENİ DÖNEM (2012 VE SONRASI)

Parti'nin 18. Ulusal Kongresi'nin ardından (2012) Çin'e Özgü sosyalizm, yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönemde Partinin önderliğini güçlendirdik, beş kulvar içeren kalkınma yaklaşımını (Çeviren: ekolojik uygarlaşma, ekonomik inşa, toplumsal inşa, politik inşa ve kültürel inşa). 

Yeni dönemde aynı zamanda dört alanda eşgüdümlü ve kapsamlı mücadele stratejisini geliştirdik ve uyguladık. Ülkenin sosyalist demokrasi yönetişim sistemi ve yönetim kapasitesini modernleştirdik. Sosyalist hukukun egemenliği sistemini inşa ettik ve Parti üzerinde sıkı bir kontrol sistemi kurma stratejisini geliştirdik ve bunun uygulanmasını sağladık ve aynı zamanda sağlıklı işleyen bir parti içi siyasi yaşamı sağlayan düzenlemeler getirdik. Böylece Partinin gücünü bir kafes içine koymuş olduk.

Uzun bir riskler ve zorluklar listesinin üstesinden geldik, ilk 100. yıl hedefini gerçekleştirdik (2021) ve ikinci yüzüncü yıl hedefine ulaşmak için stratejik adımlar ve planlar belirledik. Partinin ve ülkenin davasındaki bütün bu tarihsel başarılar ve değişimler ülkemizin kalkınma davası için daha güçlü kurumlar, daha güçlü bir maddi zemin ve daha fazla inisiyatif alabilmek için ilham sağladı.

Parti ve Çin halkı, bu azimli mücadele yoluyla dünyaya, Çin ulusunun ayağa kalkıp refaha doğru, büyümekten güçlenmeye muazzam bir dönüşümü başardığını ve Çin'in ulusal kalkınmasının tarihsel bir kaçınılmazlık haline geldiğini gösterdi.

Geçen yüzyılda Parti Çin ulusunun bin yıllık tarihindeki en muhteşem bölümü yazan halkını birleştirip öncülük ederken, Mao Zedung'un "Zihinlerimiz, güneş ve ay yeni bir gökyüzünde parlasınlar diye meydan okuyan şehitlerin özverisiyle daha da güçleniyor" satırlarını yazarken vurguladığı o korkusuzluk ruhunu somutlaştırdı. Öncülük ettiğimiz bu büyük yol, üstlendiğimiz bu büyük dava, geçtiğimiz yüzyılda gerçekleştirdiğimiz büyük kazanımlar Çin ulusunun ve insanlığın uygarlık tarihine kaydedilecektir.

Partimizin güç kaynağı

Yoldaşlar ve dostlar,

100 yıl önce Çin'de komünizmin öncüleri Çin Komünist Partisi'ni kurup Parti'nin, ideallerin ve hakikatin peşinde koşmak, gayemize ve daha ilk günden itibaren benimsediğimiz ve inandığımız kuruluş misyonumuza sadık kalmak, korkusuz ve cesurca savaşmak, partiye sadakat ve halka bağlılık ilkelerinden oluşan büyük kurucu ruhu geliştirdi. Bu ruh Parti'mizin güç kaynağıdır.

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde Parti, kuruluştan itibaren benimsediğimiz bu muhteşem ruhu ileri taşıdı. Süregiden mücadelelerinde Çinli komünistler için ilham verici ilkeler geliştirdi ve özgün bir politik karakter oluşturarak bunu pekiştirdi. Tarihin akışında bu Parti ruhu bir kuşaktan diğerine aktarıldı. Bundan böyle de Şanlı geleneğimizi teşvik edip, devrimci mirasımızı yaşatmaya devam ettireceğiz, böylece Parti'nin büyük kurucu idealleri ve misyonu hep yaşayacak ve devam edecek.

Yoldaşlar ve dostlar,

Geçtiğimiz yüzyıl içinde başardığımız her şeyi Çin komünistlerinin, Çin ulusunun, ve Çin halkının ortak çabalarına borçluyuz. Çin komünistleri, baş temsilcileri yoldaş Mao Zedung, Deng Şiaoping, Jiang Zemin ve Hu Jintao olarak ulusal gelişme için olağanüstü ve tarihi katkılar yaptılar. Onlara en derin saygılarımızı sunuyoruz.

Şu an burada, Çin Devrimine, sosyalizm inşasına, reform kavgamıza, ve ÇKP'nin kuruluşuna, güçlenmesine ve gelişmesine  muhteşem katkıları olan Mao Zedung, Cu Enlay, Liu Şaoşi, Çu Deh, Deng Şiaoping, Çen Yun yoldaşların ve diğer emektar devrimcilerin anılarını selamlayalım.
Yaşamlarını Halk Cumhuriyeti'ni kurmak, savunmak ve geliştirmek uğruna cesurca feda eden devrimci şehitlerin anılarını selamlayalım.
Yaşamlarını Reform ve Dışa Açılma, sosyalist modernleşme mücadelesine adayanların anılarını selamlayalım. Geçen yüzyılda ulusal bağımsızlık ve halkın kurtuluşu için ısrarla savaşan tüm kadın ve erkeklerin anılarını selamlayalım. Onların anavatana ve ulusumuza muhteşem katkıları tarihin sayfalarında ölümsüzleşecek ve asil ruhları Çin halkının kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır.

Tarihi yazan ve tarihin gerçek kahramanı halk kitleleridir. ÇKP Merkez Komitesi adına, işçilere, çiftçilere, ülkenin dört bir yanındaki aydınlara, ülkemizdeki diğer siyasi partilere, parti bağı olmayan tanınmış kişilere, halk kitle örgütlerine, toplumun tüm kesimlerinden yurtseverlere, Halk Kurtuluş Ordusu'nun tüm üyelerine, Halkın Silahlı Polis Kuvvetlerine, Halk Güvenlik Polisi'ne, İtfaiye ve kurtarma servislerine, bütün sosyalist çalışanlara ve birleşik cephenin tüm üyelerine en derin saygılarımı sunuyorum. Hong Kong ve Makao özel yönetim bölgelerindeki, Tayvan'daki ve denizaşırı ülkelerdeki tüm soydaşlarımıza en samimi selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca tüm dünyadan Çin halkına dostluk gösteren, Çin'in devrim, gelişme ve yenilikçilik çabalarına anlayış ve destek veren dostlara ve insanlara yürekten teşekkürlerimi iletiyorum.

ÇKP 100
ÇKP'nin 100 yaşında parti üyeleri partiye, halka ve komünizme bağlılık kararlılığını ant içerek kutluyor. Arkada Mao'nun üniversite bahçesindeki anıtı.

Yoldaşlar ve dostlar,

Partimizin kuruluş misyonunu tarif etmek kolay olmasına karşın, bu misyonun gereklerini yerine getirmeyi başarmak daha da zorlu bir iştir. Tarihte büyük güçler nasıl yükselir ve çöküşe gider bu soruların yanıtını tarihten derslerle öğrenerek anlayabiliriz. Tarihin aynasında şu an nerede durduğumuzu görebilir ve gelecek için öngörü kazanabiliriz. Parti'nin 100 yıllık tarihine bakarak geçmişte neden başarılı olduğumuzu ve gelecekte başarımızı nasıl sürdürebileceğimizi de görebiliriz. Bu, kuruluş misyonumuza sadık kalmak ve önümüzde uzanan yeni yolculukta daha iyi bir geleceğe yönelmek için daha büyük bir kararlılık ve amaçla hareket etmemizi sağlayacaktır.

Çin'in Başarısı Aynı Zamanda Çin Komünist Partisi'nin Başarısıdır

Parlak bir gelecek için geçmişten ders almak için bilinçli bir çaba gösterirken şunları kesinlikle aklımızdan çıkarmamalıyız:

Parti'nin güçlü önderlik ilkesini yüksekte tutunmalıyız. Çin'in başarısı Parti'ye dayanmaktadır. Çin ulusunun 180 yılı aşan modernleşme tarihi, Parti'nin yüz yıllık tarihi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70 yılı aşan tarihi, ÇKP olmasaydı, yeni Çin'in de ulusal kalkınmanın da olamayacağına dair yeterince kanıt sağlıyor. Bu Parti tarih ve halkın tercihi olarak ortaya çıktı ve gelişti. Partinin sosyalizmin inşasında önderliği ilkesi, Çine özgü sosyalizmin en belirleyici özelliğidir ve ülkemizdeki sistemin en büyük güç ve avantajını oluşturmaktadır. Önderlik ilkesi Çin halkının çıkarı ve halkın refahının dayandığı merkezi ilkedir ve aynı zamanda partinin temeli, can suyu ve temel özelliğidir.

Yolumuzda ilerlerken Parti'nin bütünsel ve çok yönlü önderliği ilkesini yüksekte tutmalı ve Partinin önderlik yeteneklerini güçlendirmeye devam etmeliyiz. Siyasi sadakati ayakta tutma ve koruma, büyük resmi gören bir görüş açısıyla düşünme, merkezi önderlik çekirdeğinin (MK Daima komite kastediliyor) yol göstericiliğini izleme ve Partinin merkezi önderliğiyle uyumlu olan saflarda tutum alma gereksinimi hakkında derin bir bilince sahip olmalıyız.

Çin'e özgü sosyalizmin yoluna, teorik sistemine, sosyalist sistemine ve Çin'e özgü sosyalizmin kültürüne güvenmeliyiz.

Genel Sekreterin Parti Merkez Komitesi içindeki merkezi konumu ve Genel Sekreterin tüm Parti içindeki temel konumunu ve aynı zamanda Merkez Komitesinin otoritesini ve onun merkezi, birleşik önderliği ilkesini yüksekte tutmalıyız. Ülkenin en temel çıkarlarını akılda tutarak, Parti'nin ayakları yere basan, demokratik ve hukuka dayalı bir yönetişim sürdürme kapasitesini daha da geliştirmeli ve Partinin bütünsel ve çok yönlü önderlik sağlama ve toplumdaki tüm farklı tarafların çabalarını koordine etme konusundaki temel rolünü tam olarak yerine getirmesini güvence altına almalıyız.

Çin halkını daha iyi bir hayat için durmaksızın çalışmak yönünde birleştirmeli ve bu alanda halka önderlik etmeliyiz.

Bu ülkeyi halksız düşünemeyiz, halk ülkedir. Ülke üzerinde önderliğimizi kurmak ve sağlamlaştırmak için savaştığımızda aslında halkın desteğini kazanmak ve bu desteği korumak için savaştık. Partinin kökleri, can suyu, güç kaynağı halkın içindedir. Parti her zaman daima tüm Çin halkının temel çıkarlarını temsil etmiştir. Her koşulda halkı desteklemiş, ortak kaderi paylaşmıştır. Partinin kendine ait hiçbir ayrı ve farklı çıkarı yoktur. Hiçbir zaman herhangi bir bireysel çıkar grubunu, güç grubunu veya ayrıcalıklı tabakayı temsil etmemiştir.

Parti'yi Çin halkından ayırmaya ya da halkı Parti'ye karşı örgütlemeye yönelik her girişim başarısızlığa mahkumdur. 95 milyon Parti üyesi ya da 1.4 milyardan fazla Çin halkı bu senaryonun gerçekleşmesine asla izin vermeyecektir.

İlerlerken, tarihi yaratırken halka sıkıca dayanmalıyız. Parti'nin halka gönülden hizmet etme temel amacına bağlı kalmalı ve sağlam bir biçimde halkın yanında durmaya devam etmeliyiz. Parti'nin kitle çizgisini uygulayacağız, halkın yaratıcılığına saygı duyacağız ve halk odaklı bir kalkınma felsefesi uygulayacağız. Halk demokrasisi siyasi sistemimizi tüm süreçlerini içerecek bir biçimde geliştirecek, toplumsal adaleti, hakkaniyeti koruyacak, kalkınmadaki dengesizlikleri ve yetersizlikleri ve halkı büyük ölçüde ilgilendiren en acil güçlükleri ve sorunları çözeceğiz. Bunları yaparak, kapsamlı bir insani gelişim ve herkes için ortak refah elde etme yolunda daha dikkate değer ve önemli ilerlemeler kaydedeceğiz.

Marksizm Partimizin Ruhu ve Bayrağıdır

Marksizmi Çin'in bağlamına uyarlamayı sürdürmeliyiz. Marksizm Partimizi ve ülkemizin üzerinde inşa edildiği temel yönlendirici ideolojidir. Marksizm Partimizin yegâne ruhu ve altında mücadele ettiği sancaktır. ÇKP Marksizmin temel öğretilerine ve hakikati olguların ardında arama ilkesine bağlıdır.
Çin'in gerçeklerine dayanarak, günün çağdaş trendlerine ilişkin derin görüşler geliştirdik, tarihi ilerletmek inisiyatif koyduk ve zorlu yeni arayışlar içine girdik. Bu şekilde Marksizmi Çin bağlamına ve dönemimizin, günümüzün gereksinmelerine uyarlı hale getirmede ısrar ettik ve Çin halkına büyük toplumsal devrimimizi ilerletmede rehberlik ettik. Temel düzeyde, bakarsak Partimizin bugünkü kapasitesi ve Çin'e özgü sosyalizmin gücü Marksizm'in gücüne ve işgörürlüğüne bağlıdır.

Yolumuzda ilerlerken Marksizm-Leninizmi, Mao Zedung Düşüncesi'ni, Deng Şiaoping Teorisi'ni, Üç Temsil Teorisi'ni, Gelişime Bilimsel Bakış'ı, yüksekte tutmalı ve Yeni Bir Çağ için Çine Özgü sosyalizm düşüncesinin tam bir biçimde uygulamalıyız. Marksizmin temel öğretilerini Çin'in özgün gerçeklerine, Çin'in güzel geleneksel kültürüne uyarlamaya devam etmeliyiz. Marksizm'i dünyayı gözlemlemede, anlamada, günün trendlerini değiştirme ve yönlendirmede kullanacak ve 21.yy'da çağdaş Çin'in Marksizmini geliştirmeye devam edeceğiz.

ÇKP'nin 100. yaşı Çin'in bütün kentlerinde, parlak ve coşkulu törenlerle kutlandı.

Çin'e özgü sosyalizmi yüksekte tutmalı ve onu geliştirmeliyiz.

Kendi yolumuzu izlemeliyiz, Partimizin tüm teori ve pratiklerinin temelini oluşturan dayanak budur. Bunun da ötesinde, geçtiğimiz yüzyıl içinde Partimizin mücadelelerinden çıkardığı tarihsel sonuç budur. Çin'e Özgü Sosyalizm Parti'nin ve halkın sayısız zorluklar ve büyük fedakarlıklar içinde elde ettiği temel bir başarıdır ve ulusal gençleşmeyi başarmak için izlememiz gereken doğru yoldur. Çine Özgü sosyalizmi yüksekte tutarak ve onu geliştirerek ekonomik, politik, kültürel-etik, sosyal ve ekolojik alanlarda koordineli ilerlemeyi yönlendirerek modernleşmeye giden yeni ve eşsiz bir Çin yolu inşa etmeye öncülük ettik ve insanlığın ilerlemesi için yeni bir model yarattık.

İlerideki yolumuzda, Partinin temel teorisine, çizgisine, politikalarına ve 5 kulvarlı entegre stratejik planımıza ve 4 maddeyi kapsamlı bir biçimde uygulama stratejik planımıza bağlı kalmalıyız. Reform ve dışa açılmayı kapsamlı bir biçimde derinleştirmeli, tüm çalışmalarımızı içinde bulunduğumuz yeni aşamasının (2012 ve sonrası) gerçeklerine dayandırmalı, yeni kalkınma felsefesini tam ve sadık bir şekilde uygulamalı ve yeni bir kalkınma tarzı geliştirmeliyiz. Yüksek nitelikli bir kalkınma yolunu teşvik etmeli, ülkemizin gücünü bilim ve teknoloji üzerine inşa etmeliyiz. Ülkeyi yönetenin halk olduğunu güvence altına almalı, hukukun üstünlüğüne dayalı yönetişime devam etmeli ve temel sosyalist değerlerimizi yüksekte tutmalıyız. Gelişim sürecinde kamu refahını artırmalı ve güvence altına almalı, insan ve doğa arasında uyum sağlamalı ve halkımızı gönençli, ülkeyi güçlü yapmak ve ülkeyi (ekoloji) güzelleştirmek doğrultusunda iyi koordine edilmiş adımlar atmalıyız.

Çin ulusu 5.000 yıldan fazla bir tarihi süreç içinde muhteşem bir uygarlık geliştirmiştir. Parti, 100 yıllık süredeki çabalarından ve 70 yılı aşan yönetişim döneminde bir deneyim serveti edinmiştir. Aynı zamanda diğer kültürlerin başarılarından dersler çıkarmaya ve her türlü yararlı öneri ve yapıcı eleştiriyi kabul etmeye de hazırız. Ancak, bize ders verme hakkına sahip olduklarını düşünenlerin kibirli vaazlarını kabul etmeyeceğiz. Parti ve Çin halkı, kendisi için seçtiği yolda büyük adımlarla güvenle ilerlemeye devam edecek ve Çin'in kalkınması ve ilerlemesi kaderinin sıkı sıkıya kendi ellerinde olduğunu güvence altına alacağız.

Ulusal savunmamızın ve silahlı güçlerimizin modernleşmesini hızlandırmalıyız. Güçlü bir ülkenin güçlü bir ordusu olmalıdır. Ulusun güvenliğini sadece bu güvence altına alabilir. Partimiz, şiddetli savaşlar içinde, silahlara kumanda etmek ve halkın kendi ordusunu inşa etmek gerektiği hakikatini öğrendi. Halkın kendi silahlı güçleri, Parti ve halk için silinemez başarılar elde etmiştir. Halkın kendi silahlı güçleri, sosyalist ülkemizi ve ulusal vakarımızı koruyup kollamakta güçlü bir destek, bölgemizde ve ötesindeki barışı korumada bir güçlü bir etkendir.

Önümüzdeki yolculukta, Parti'nin Yeni Dönemde orduyu güçlendirme konusundaki düşüncesini ve Yeni Dönemin askeri stratejisini tam olarak uygulamalı, Parti'nin halkın silahlı kuvvetleri üzerindeki mutlak önderliğini sürdürmeli ve askeri gelişmede Çin'e özgü bir yol izlemeliyiz.

Silahlı kuvvetlerin politik sadakatini artırmak, Silahlı kuvvetleri reformlar, teknoloji ve yetkin personel eğitimi yoluyla yetkinleştirmek ve Silahlı kuvvetleri hukuka uygun olarak yönetmek için kapsamlı önlemler alacağız. Ulusal egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı tehditlerden korumak için halkın silahlı kuvvetlerini daha büyük kapasite ve daha güvenilir araçlarla donatıp dünyadaki ileri standartlarına yükselteceğiz.

Önümüzdeki yolculukta, ortak geleceğe sahip olacak bir insanlık toplumunun inşasını teşvik etmek için çalışmaya devam etmeliyiz.

Barış, yakınlaşma ve uyum, Çin ulusunun 5.000 yıldan fazla bir süredir sürdürdüğü ve savunduğu düşüncelerdir. Çin ulusunun genlerinde saldırganlık ve hegemonik karakter özellikleri yoktur. Parti, insanlığın ortak geleceğini düşünmekte, önemsemekte ve dünyanın tüm ilerici güçleriyle paralel bir biçimde ilerlemek arzusundadır. Çin her zaman dünya barışını korumak, küresel kalkınma ve gelişime katkı sunmak ve uluslararası düzeni korumak için çalışmıştır.

Önümüzdeki yolculukta, barışı, kalkınmayı, işbirliğini ve karşılıklı yararı teşvik etmeye, bağımsız bir barışçı dış politika izlemeye ve barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalacağız. Yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşası ve ortak bir geleceğe sahip yeni bir insanlık toplumu inşa etmek için, çalışacağız, ortak çabalarla 'Kuşak ve Yol İnsiyatifi'nin gelişimini desteklemek ve dünyaya yeni fırsatlar sağlamak için Çin'in kazanımlarını diğerleri ile paylaşacağız. Partimiz, barış, kalkınma, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük gibi ortak insani değerleri teşvik etmek için tüm barışçı ülkeler ve halklarla birlikte çalışmaya devam edecektir. Çatışma yerine işbirliğini savunmaya, kapılarımızı kapatmak yerine açmaya ve sıfır toplamlı hiç bir tarafa kazandırmayan oyunlar yerine karşılıklı faydaya odaklanmaya devam edeceğiz. Hegemonyacılığa ve dış politikada güç kullanma siyasetine karşı çıkacağız, tarihin çarkını parlak ufuklara doğru döndürmeye çalışacağız.

Ülkemize Karşı Zorbalığa Asla İzin Vermeyeceğiz

Biz Çinliler adaleti savunan ve düşman tehditlerinden korkmayan bir halkız. Çin ulusu olarak güçlü bir onur ve özgüven duygumuz var. Hiçbir zaman başka ülkelerin halklarını zorbalık yapmadık, baskı altına almadık, ve başka halkları boyun eğdirmeye çalışmadık, ve bundan böyle asla bunları yapmayacağız. Aynı şekilde, hiçbir yabancı gücün bize zorbalık ve baskı yapmasına, boyun eğdirmeye çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunu yapmaya yeltenecekler kendilerini 1.4 milyarlık dövme çelikten bir duvara çarpmış bulacaklardır.

Pek çok çağdaş özellik taşıyan büyük bir mücadele yürütmeliyiz. Partimizi yenilmez kılan, sahip olduğu savaşma cesareti ve kazanma azmidir. Büyük rüyamızı gerçekleştirmek çok sıkı çalışma ve sebat ister. Bugün ulusal canlanma hedefimizi gerçekleştirmeye her zamankinden daha yakın, daha emin ve daha muktediriz. Ama o hedefe ulaşmak için her zaman olduğundan daha da çok çalışmaya hazır olmalıyız.

Önümüzdeki yolculukta daha uyanık olmalı ve dünyanın sakin olduğu zamanlarda bile her zaman potansiyel tehlikelere hazır olmalıyız. Ulusal güvenlik meselesini ele alırken, kalkınma ve güvenlik gereksinimlerini dengeleyen bütüncül bir yaklaşım uygulamalı ve ulusal canlanma stratejimizi daha geniş bir bağlam içinde düşünmeli, yani tüm dünya ölçeğinde yüzyılda bir gerçekleşen değişimlerden biri olarak düşünmeliyiz. 
Çin toplumundaki baş çelişmenin değişiminden kaynaklanan yeni özellikleri ve yeni gereksinimleri ve ayrıca bugünkü karmaşık uluslararası ortamdaki yeni sorunları ve meydan okumaları tam olarak anlamamız gerekiyor. Mücadelemizi yürütmekte, ve tüm riskleri ve meydan okumaları aşmak için gerektiğinde yeni yollar açmada ve yeni köprüler kurmada hem cesur hem de mahir olmalıyız.

Yurtsever-Sosyalist Birleşik Cephe Çalışması

Çin halkının büyük birliğini güçlendirmeliyiz.

Geçtiğimiz yüzyılda yaşadığımız mücadeleler sırasında Parti birleşik cepheyi her zaman önemli bir konuma yerleştirmiştir. Mümkün olan en geniş birleşik cepheyi devamlı pekiştirip geliştirdik, birleştirilebilecek tüm güçleri birleştirdik, harekete geçirilebilecek tüm olumlu etkenleri seferber ettik ve kolektif ortak hedefleri mümkün olduğunca çok güç topladık. Bugünkü Birleşik Yurtsever Cephemiz, ulusal canlanma hedefi için, Çin ulusunun yurtiçinde ya da yurt dışındaki tüm kızlarını ve oğullarını birleştirmek Parti için çok önemli bir araçtır.

Önümüzdeki yolculukta, büyük bir birlik ve dayanışma sağlamalı, ortaklık ile çoğulluğu dengelemeliyiz. Birleşik Yurtsever Cephe çalışmamızda teorik ve politik yönlendirmeyi güçlendirmeli, geniş bir oydaşma inşa etmeli, en parlak düşünen insanları bir araya getirmeli, ortak zemini genişletmeli ve farklı çıkarların yakınlaşmasını genişletmeli ve böylelikle hem ülkedeki hem yurtdışındaki Çin halkının zekasını ve enerjisini birleştirerek aynı hedefe yönlendirip iddialı bir güç olarak ulusal canlanmayı gerçekleştirmeliyiz.

İyi Bir Çelik için İyi Demirci Gerekir

Büyük, yeni parti inşası projemizi ilerletmeye devam etmeliyiz. ÇKP'yi diğer siyasi partilerden ayırt eden önemli özellik kendisini öz-reforma tabi tutma cesaretidir. Parti'nin bu kadar çok sınav ve sıkıntılardan geçmesine rağmen böylesine canlı ve enerjik kalmasının önemli bir nedeni, etkin bir öz-denetim, ve kendi üzerinde tam ve güçlü bir öz-yönetim uygulamasıdır. Bu nedenle, farklı tarihsel dönemlerin risklerine ve büyük sınavlarda sorunlara uygun bir şekilde yanıt verebilmiş, küresel düzlemde derin değişiklikler bile yaşanırken hep, zamanın ön saflarında kalmış, ve ulusun omurgası olarak yurtiçinde ve dışında ortaya çıkan her türlü risk ve zorlu görevlerin üstesinden gelerek sağlam durmasını bilmiştir.

Önümüzdeki yolculukta, 'iyi bir çelik için iyi bir demirci gerekir' diyen eski özdeyişi sıkıca aklımızda tutmalıyız. Parti üzerinde tam ve güçlü bir öz-yönetimin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğu gerçeği üzerine siyasi bilincimizi daha da keskinleştirmeliyiz. Yeni Dönemde en önde gelen ilkemiz olan Partiyi siyasi olarak güçlendirerek, yeni büyük Parti inşa projemizi ilerletmeye devam etmeliyiz.

Partinin örgütsel sistemini sıkılaştırmalı, hem ahlaki hem de mesleki yeterliliğe sahip yüksek vasıflı görevliler yetiştirmek için çok çalışmalı, Parti idaresini iyileştirmeye, dürüstlüğü sürdürmeye, yolsuzlukla mücadele etmeye bağlı kalmalı ve Partinin ileri gelişkin niteliğine zarar verecek her türlü unsuru, Partinin ideolojik ve siyasi saflığını ve sağlığını bozacak her virüsü yok etmeliyiz. Partinin özünü, rengini ve niteliğini korumasını kesinlikle güvence altına almalı ve Partinin Yeni Dönemde Çin'e Özgü Sosyalizm'i yüksekte tutma ve geliştirme sürecinde her zaman güçlü önderlik çekirdeği olarak hizmet vermesini güvence altına almalıyız.

Yoldaşlar ve dostlar,

Hong Kong halkının Hong Kong'u ve Makao halkının Makao'yu yüksek derecede bir özerklikle yönettiği 'Tek Ülke İki Sistem' ilkesinin lafzına ve ruhuna sadık kalacağız. Merkezi hükümetin Hong Kong ve Makao üzerinde tam yargı yetkisi kullanmasını ve ulusal güvenliği korumak için bu iki özel idari bölgede yasal-hukuki sistemlerin ve yasal yargı kararlarını uygulama mekanizmalarının işliyor durumda olmasını sağlayacağız. Çin'in egemenliğini, güvenliğini, kalkınma çıkarlarını korurken, Hong Kong ve Makao'da toplumsal istikrarı güvence altına alacak ve her iki özel yönetim bölgesinde kalıcı refah ve istikrarı devam ettireceğiz.

Tayvan sorununu çözmek ve Çin'in tümüyle yeniden birleşmesini gerçekleştirmek, Çin Komünist Partisi'nin tarihi bir misyonu ve sarsılmaz bir taahhüdüdür. Bu aynı zamanda Çin ulusunun tüm oğul ve kızlarının da ortak ülküsüdür.

Tek Çin ilkesine ve 1992 yılındaki iki taraflı oydaşmaya bağlı kalacak ve ulusal birleşmeyi barışçıl bir biçimde ilerleteceğiz. Hepimiz, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki soydaşlar bir araya gelmeli ve birlik içinde ilerlemeliyiz. "Bağımsız Tayvan" amaçlı herhangi bir teşebbüsü tümüyle ezecek çetin önlemi birlikte almalı ve ulusal canlanma için ve parlak bir gelecek yaratmak için beraber çalışmalıyız. Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğü koruma yeteneğini, azmini ve kararlılığını hafife almamalıdır.

ÇKP-100-kutlamalar
Çin'in bütün etnik gurupları ÇKP'de birleşirken, özerk bölgelerde ve başkent Pekin'de yapılan kutlamalarda coşkuyla yerlerini aldılar

Gelecek Gençliğe Aittir

Yoldaşlar ve dostlar,

Gelecek gençliğe aittir ve umutlarımız onların üzerinedir. Yüzyıl önce bir grup genç ilerici ülkemizde Marksizmin meşalesini havaya kaldırdı ve o karanlık yıllarda ısrarla Çin ulusunu canlandırmanın yollarını yılmaz bir ısrarla aradı. O zamandan beri ÇKP'nin sancağı altında, genç Çinliler kuşaklar boyu gençliklerini Partinin davasına ve halkına adayıp, ulusal canlanmanın öncü birliği olarak kaldılar.

Yeni dönemde gençlerimiz, ulusal canlanmaya katkıda bulunmayı görev edinmeli ve Çin halkı kimlikleriyle daha gururlu, daha emin, daha inançlı olmaya istekli olmalıdırlar, böylece gençliğimiz kendi yeminlerinde verdikleri sözün gereğini ve halkın, zamanın ve Parti'nin beklentilerini yerine getirmelidir.

Yoldaşlar ve dostlar,

Yüzyıl önce kuruluş döneminde ÇKP'nin sadece 50 kadar üyesi vardı. Bugün 1.4 milyar nüfuslu ülkede 95 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük yönetim partisidir ve muazzam bir uluslararası etkiye sahiptir. Yüzyıl önce Çin, gerileme içindeydi ve dünyanın gözünde yok oluyordu. Bugün, dünyaya verdiği imge canlanmaya doğru durdurulamaz bir ivme ile ilerleyen yükselen bir ülke imgesidir.

Geçtiğimiz yüzyılda, ÇKP halk lehine olağanüstü tarihi başarılar elde etmiştir. Bugün de Parti Çin halkını "ikinci yüzüncü yıl" (2049) hedefini gerçekleştirmeye yönelik yeni bir yolculuk için etrafında birleştiriyor, yola çıkarıyor ve yönlendiriyor.

Bütün Parti üyelerine,

Merkez Komitesi her birinizi Partimizin kuruluş misyonuna sadık kalmaya ve idealleriniz ve inançlarınızda sağlam durmaya çağırıyor. Partinin amacına göre hareket ederek, halkla her zaman yakın ilişkiler kurmalı, empati yapmalı ve onlarla birlikte çalışmalı, iyi ve kötü günde onların yanında durmalı ve halkın daha iyi bir yaşam özlemlerini gerçekleştirmek, Partiye ve halka daha büyük zaferler getirmek için yorulmaksızın çalışmalısınız.

Yoldaşlar ve dostlar,

Bugün, kuruluşundan 100 yıl sonra, Çin Komünist Partisi hâlâ yükseliş eğrisinde, parlak konumda ve Çin ulusunun kalıcı bir azamete ulaşması için her zamankinden daha da kararlıdır. Daha önce içinden geçtiğimiz yola ve önümüzde uzanan yolculuğa baktığımızda, Parti'nin sağlam önderliği ile ve tüm etnik-milli gruplardan oluşan Çin ulusunun büyük birlikteliği ile her açıdan-çok yönlü gelişkin büyük, çağdaş sosyalist bir ülke inşa etmek hedefimizi başaracağımız ve Çin'in ulusal canlanma düşünü gerçekleştireceğimiz kesindir.

Yaşasın büyük, şanlı ve doğru partimiz.Yaşasın büyük, şanlı ve kahraman halkımız!

  1. Afyon Savaşı, 1840'ta ilki 1856'da ikincisi yapılan, İngiltere'nin Çin'le ticaret açığını kapatmak için Çin halkını afyon içmeye zorlayan savaşların ilki.  Batılı devletlerin Çin'de ticaret ayrıcalıkları kazanmalarıyla sonuçlanan savaş: https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Afyon_Sava%C5%9F%C4%B1 []
  2. Taiping Hareketi; komünal eşitlikçi yoksul köylü isyanı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Taiping_Ayaklanmas%C4%B1 []
  3. Çing Hanedanı'nın son döneminde 11 Haziran'dan 22 Eylül 1898 tarihine kadar süren 103 günlük bir ulusal, kültürel, politik ve eğitim reform hareketi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCz_G%C3%BCn_Reformu []
  4. Boksör Ayaklanması: Batı'nın 19. yüzyılda Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan ayaklanma: https://tr.wikipedia.org/wiki/Boxer_Ayaklanmas%C4%B1 []
  5. 1911 Devrimi: veya Çin Cumhuriyet Devrimi, Çin'in son imparatorluk hanedanının devrilip Dr. Sun Yatsen önderliğinde Çin Cumhuriyeti'nin kurulduğu devrimdir, fakat kısa bir süre sonra gerici güçler tarafından alt edilmiştir. []
  6. Kuzey Seferi -Birinci Devrimci İç Savaş- 1924-1927 yılları arasında Çan Kay-şek önderliğindeki Kuomintang (Milliyetçi Parti) ve ÇKP'nin birlikte işbirliği yaparak yürüttükleri savaştır. Harekâtın amacı Beiyang hükümetinin ve yerel savaş ağalarının denetimini sona erdirerek tüm Çin'i birleştirmekti. Sefer Ulusal Devrimci Ordu ve Kuomintang'ın zaferiyle sonuçlandı fakat ülkenin geniş coğrafyasında Savaş Ağaları Döneminin sona ermesini sağlayamadı. Bu savaşın son döneminde Kuomintang (Milliyetçi Parti) Çin devrimine ihanet etmiş ve Orta Çin'de komünist partisine karşı saldırıya geçen Vuhan Hükûmetini kurmuştur. Kuomintang, daha sonra kendi kontrol ettiği güçlerin başkentini Nanjing olarak değiştirdi. []

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir