Seçim Yazıları:  Lenin'den Sosyal-Demokratlar ve Seçim İttifak Anlaşmaları

Çeviren Erdoğan A.

Not :   Lenin bu yazıda seçim ittifaklarını tartışıyor.  Yazı 1906 Ekim sonunda yazıldı. Bkz. Lenin, Toplu Eserler, Cilt 11, sayfa 275-298. Bu yazı parlamento seçimlerden 3 ay önce yazılmıştır. Bu seçimlerde küçük burjuva demokrat parti Trudovikler 104 koltuk ile birinci parti çıktı. Menşevik Martov önderliğindeki Sosyal-Demokratlar 65 koltuk kazandılar.  

Lenin Trudovik'leri şöyle analiz etmişti: bunlar yani küçük burjuvazi, özellikle de kırsal küçük burjuvazi, tüm toprağı ve tam özgürlüğü güvence altına almak için mücadele ediyorlar. Ancak onlar bu amacı tereddütlü bir şekilde, bilinçsiz olarak, çekingen bir şekilde yapıyorlar ve yalpalıyorlar. Liberal burjuvazinin köylülük üzerindeki hegemonyasını veya önderliğini haklı kılan düşünce ve bu düşünceyi bir teori düzeyine yükselten -Sosyal-Kadetler'in (Popüler Sosyalistlerin) oportünistliği ve Popüler Sosyalistlerin meta üretimi altında mümkün olabileceğini iddia ettikleri ütopik eşitlik düşüncesi arasında yalpalıyorlar. Rusya'da devrimin zaferi sadece proletaryanın, (köylülük yani) nesnel konumu mücadeleye zorlayan, devrimden ödün verdirmeyen, sonuna kadar devam eden, devrimi engellemeyen köylülüğün en ilerici ve siyasi olarak bilinçli kesimi tarafından desteklenmesi durumunda mümkündür. 

Makalenin Başı:

İkinci Duma seçimleri için seçim kampanyası şimdi işçi partisi içinde büyük ilgi gören bir konu. Sosyal-Demokratlar ve diğer partiler arasında kalıcı veya geçici seçim ittifak anlaşmaları olan "bloklar oluştırma" sorununa özel bir dikkat gösteriliyor. Liberal burjuva, Kadet basını gazeteleri olan – Rech , Tovarishch , Novy Put, Oko , vb. – işçileri, Sosyal-Demokratlar ve Kadetler arasında bir "blok" (bir seçim anlaşması) kurulması ihtiyacı yönünde ikna etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bazı Menşevik Sosyal-Demokratlar da (Nashe Dyelo ve Tovarishch içinde Çerevanin adlı kişi) böyle blokları savunuyor, diğer Menşevikleri ise ( Tovarishch'taki Martov ) onlara karşı çıkıyor. Bolşevik Sosyal-Demokratlar bu tür blok tarzı ittifaklara  karşıdırlar, ve sadece seçim kampanyasının ileri safhalarında son günlere yaklaşıldığında, ana oydaki devrimci ve muhalefet partilerinin oy kullanma gücüyle orantılı olarak meclis koltuklarını elde edip paylaşma  konusundaki kısmi anlaşmaları kabul edebilirler. Bu tür bir kısmi anlaşma yapma konusu  ile ilgili olarak kısaca açıklama yapmaya çalışacağız.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN İNDİRİNİZ

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir