Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin Moskova Devlet Duması milletvekili Evgeniy Stupin:

"Her iki ülkede [Rusya, Ukrayna] de çalışan insanların ekonomik durumu kötüleşecek. Bu işgal, yalnızca ülke liderliğindeki dar bir çevrenin sağlıksız dış politika emellerini tatmin etmeye ve dikkatleri Rus hükümetinin iç politikadaki başarısızlıklarından uzaklaştırmaya hizmet ediyor."

 "Mevcut hükümet halklar için barışı sağlama yeteneğine sahip değilse, bunu sağlamanın yolu, hükümetin ve tüm sosyal ve siyasi sistemin radikal bir değişiminden geçer."

Parti lideri Gennadi Zyuganov'un 26 Şubat tarihli açıklamasından kesitler:

"RFKP, Rusya'nın ulusal çıkarlarının korunmasının diplomatik ve askeri-politik önlemlerle sınırlandırılamayacağını savunuyor. Ülkemizin yaşamında büyük değişikliklere giderek daha acil ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya'nın tarihsel olarak hayatta kalması, iktidarın geniş halk kitlelerinin çıkarlarını koruma yoluna kesin olarak dönmesinden geçer."

"Sosyal sınıf ayrımının üstesinden gelmek ve toplumu çeşitli tehditler karşısında birleştirmek, temelde yeni bir ekonomik ve sosyal yaşam modelini gerektirir. Finansal spekülatörleri zenginleştirmeye değil, sanayiyi ve tarımı yükseltmeye, bilim ve eğitimi geliştirmeye, sağlık ve kültürü desteklemeye hizmet etmelidir. Sert Batı yaptırımları bağlamında, gerçek ithal ikamesi, ekonominin dolarsızlaştırılması ve sermaye kaçışının engellenmesi gerekiyor. Bu adımların doğru etkisi ancak ekonominin stratejik sektörlerinin kamulaştırılması, en zengin doğal kaynakların tüm vatandaşların çıkarına kullanılması ve devletin ekonomik yaşamın planlaması ile bağlantılı olarak mümkündür. Rusya, ancak bu şekilde, Sovyetler Birliği'nin büyük deneyimini hatırlayarak, Çin'in ve diğer ülkelerin çağdaş başarılarının özünü inceleyerek, kendi kendine yeterliliği, güvenliği ve geleceğine güveni sağlar."

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir