Rojava Devrimi Marksizm Karşısında Anarşist Teorinin Doğruluğunu Kanıtladı

Kemal Okur

Bilindiği gibi, dünyanın bütün bölgelerindeki özellikle anarşist ve anarko sendikalist akımın en güçlü olduğu Amerika ve Avrupa kıtasındaki anarşistler ve anarko sendikalistler Rojava devrimine büyük destek veriyor. Çeşitli yayın organlarından açıklandığına göre Batılı ülkelerden yaklaşık 1000 anarşist aktivist bu bölgede aktif olarak faaliyet göstermekte. Aşağıda bir anarşist yayın organından aldığımız çeviriyi okuyabilirsiniz.  

Rojava'nın Başarısından Ders Çıkarmak

Rojava'daki gibi büyük devrimci kazanımlara tanıklık etme şansı bulamamış devrimciler için burada yaşananlar, pek çok kişinin hayatları boyunca imkansız olduğunu düşündüğü bir gelişme. İspanya'dan Ukrayna'ya kadar tarihsel devrimci durumlar ya ezildiler ya da etkisi kalmayacak kadar sıkıştırıldılar. Bu bölgedeki siyasi örgütler ve bunların siyasi örgütlenme biçimleri – özgürlükçü-liberter siyaseti benimseyen siyasi organlar – toplumda baskın olmayı başardı. Bunların Siyasi ve stratejik vizyonları, diğer birçok hareketin elde etmeyi başaramadığı devrimci kazanımları korumuş ve pekiştirmiştir.

Devrimciler olarak, bizler hegemonik iktidar biçimlerine karşı mücadele etmek ve yeni örgütlenme biçimlerini ileriye doğru inşa etmek için aktif olarak çalışıyoruz. Rojava'nın başarısı ve yaygın doğası öğrenme sürecimiz için vazgeçilmez. Komünal ilişkilerden konseylere ve öz savunma birimlerine kadar, bizler ABD'de de özgürleşmiş topluluklar yaratabileceğimiz çok sayıda potansiyel çalışma tarzını değerlendirebilir, bunların olanaklarından ve zaaflarından öğrenebiliriz.

En emperyal ve acımasız kapitalist devletlerden biri olan ABD içinde mücadele eden bizim gibi gruplar için işimizin büyük bir kısmı komşularımızı özyönetimin işe yaradığına ikna etmek oluyor. Genellikle bir proje sırasında, bizim politikalarımıza yabancı olan insanlar anarşizmin, ademi merkeziyetçi karar almanın ve devlet karşıtı örgütlenmenin pratikte işleyeceği konusunda şüpheci davranıyorlar. Bunların Rojava'da nasıl işlediğini onlara açıklayabiliyoruz ve bu da örgütlenme hedeflerimizi onların gözünde daha ulaşılabilir hale getiriyor. Rojava'nın ademi merkeziyetçi modeli bugün neyin mümkün olduğunu ve insanların kendi yerel toplulukları bu devrimci süreçleri nasıl kurmaya başlayabileceklerini örnekliyor.

Her devrim karşı-devrimci olan unsurlarla nasıl başa çıkacağı konusunda mücadele eder. Rojava devrimi siyasi muhaliflerine karşı makul fakat tavizsiz bir şekilde mücadele etti. Ayrıca, Rojava'nın kaynaklarını alıp kullanmaya yönelik sürekli girişimlerine rağmen ulus-devletlerin bu çabalarını engellemeyi başardılar. Bununla birlikte, toprak ve devrim kazanımlarını korumak için diğer devletlerin siyasi hedeflerinden yararlanmayı başardılar. Bunlar tüm devrimciler için temel derslerdir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir