Perinçek Hakikatin Üstünü Neden Örtüyor: Çin ve Rusya Hükümetleri Son Bildiride Avrasyacı İdeolojiyi Mi Benimsedi?

Semra Özkan

Avrasyacı ideoloji  Rus elitlerinin bir bölümü içinde var olan, özü Rus emperyalist büyük devlet şovenizmini  

yeniden üretmek için üretilmiş gerici bir ideoloji. Bu elitlerin A. Dugin önderliğinde çeşitli etkileme faaliyetleri

yaptığı biliniyor. Bu ideolojinin temel niteliklerinden biri hakimiyet savaşı için çatışma ve savaşları meşru görmesi ve dünyada bloklaşmayı ve cepheleşmeyi teşvik etmesi. Dünyayı Atlantik kampı ve Avrasya kampı olarak iki uzlaşmaz kamp olarak görmesi. Rusya, Çin ve Şangay İşbirliği Örgütü, bu tür bir cepheleşme tutumuna temelden karşı çıkıyor.  Bu ideolojinin bugünkü dünya gerçekliği içinde hiç bir olumlu bir rol oynamadığı gibi, Avrasyacılığın bu çizgisinin Batı'daki aşırı sağ popülist eğilime hizmet eden gerici bir rol oynadığı açık.

Avrasyacılığın Rusya'daki Siyasi Temsilcisi: Vatan Partisi (Rodina Partisi)

Bu parti Rusya'da aşırı muhafazakar Rus milliyetçisi bir parti olarak biliniyor. Partinin gençlik örgütü Vatan Kaplanları, parti son 2016 seçimlerde yüzde 1.5 oy aldı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Putin'i destekledi. Rodina Partisi lideri Aleksey Juravlyov Doğu Perinçek'i öven açıklamalar yapıyor:  "Türkiye'deki aynı ismi paylaşan ve dostumuz olan Vatan partisi ile bir dizi siyasi tezde yakınız. Türk dostlarımız Avrasya çizgisine sıkı sıkıya bağlı" ifadelerini kullandı.

Sn. Perinçek son Çıkış Yolu programında bu son Çin ve Rusya bildirisyle birlikte Çin'in de Avrasyacı çizgiyi benimsediğini söyledi ve Aydınlık Gazetesi de bu doğrultuda yayınlar yaptı.

Hakikati Olguları Aramak ve Bildiri Neleri Savundu

 Aşağıda bildirinin bu konuyla ilgili bölümlerini göreceksiziniz.  Buradaki ifadelerde  Perinçek'in tezinin dayanaksız olduğu açıkça görünüyor. Avrasya bu bildiride sadece bir örgütün adı ve coğrafi bir bölge olarak geçiyor. 

Bildiriden ilgili bölümler:

Bölüm II. Çağımızın Merkezindeki Temalar:  barış, kalkınma ve işbirliği

Çin ve Rusya, bugünkü uluslararası sistemin merkezinde barış, kalkınma ve işbirliğinin yattığına inanıyor. Kalkınma, ülkelerin refahını sağlamada önemli bir itici güçtür. Süren yeni koronavirüs enfeksiyonu pandemisi, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programının yerine getirilmesi için ciddi bir zorluk teşkil ediyor…

Çin ve Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği Örgütü (EAEU) ile Çin arasında çeşitli alanlarda pratik işbirliğini yoğunlaştırmak ve  Asya Pasifik ve Avrasya bölgeleri arasında daha fazla karşılıklı bağlantılılığı teşvik etmek amacıyla (ÇN. Rusya önderliğindeki)  Avrasya Ekonomik Birliği ve  (ÇN. Çin önderliğinde) Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalkınma planlarını birbirine bağlamaya yönelik çalışmalarını ilerletiyorlar.

Çin ve Rusya, bölgesel birliklerin gelişiminin yanı sıra Avrasya kıtasındaki halkların yararına ikili ve çok taraflı entegrasyon süreçlerini teşvik etmek için Kuşak ve Yol Projesinin inşasına  paralel ve ve bununla koordineli olarak Büyük Avrasya Ortaklığını tesis etmeye odaklandıklarını yeniden teyit ediyorlar… Görüldüğü gibi Avrasya sözcüğü bildirinin sadece bu bölümünde geçiyor, ve iki hükümetin Avrasya coğrafi bölgesini daha geniş bir ekonomik işbirliği alanı olarak düşündüklerini ifade etmek için Büyük Avrasya sözcüğünü kullanıyorlar.

Bölüm III. Dünya Güvenlik Sorunlarına Yaklaşım, Sırt Sırta Veren Çin Rusya İşbirliği

Çin ve Rusya, belirli Devletlerin, askeri ve siyasi ittifakların ve koalisyonların, haksız rekabet uygulamalarına başvurarak jeopolitik rekabeti keskinleştirmek, uzlaşmaz karşıtlıkları ve çatışmayı körüklemek ve uluslararası güvenlik düzenini bozmak ve küresel stratejik istikrarı ciddi şekilde baltalamak dahil olmak üzere, başkalarının güvenliğine zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak tek taraflı askeri avantajlar elde etmeye çalıştıklarına inanmaktadır.

Çin ve Rusya, NATO'nun daha da genişlemesine karşı çıkıyor ve NATO Kuzey Atlantik İttifakını ideolojik soğuk savaş yaklaşımlarından vazgeçmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve çıkarlarına, uygarlıklarının, kültürel ve tarihi geçmişlerinin çeşitliliğine saygı duymaya ve diğer ülkelerin barışçıl gelişimine yönelik objektif nesnel ve adil tutum almaya çağırıyor. Taraflar, Asya-Pasifik bölgesinde diğer ülkelere kapalı olan bloklaşma yapılarının ve karşıt kampların oluşmasına karşı çıkıyor ve ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinin bölgedeki barış ve istikrar üzerindeki olumsuz etkisi konusunda son derece dikkatli duruyorlar. Rusya ve Çin, Asya-Pasifik Bölgesi'nde barışı, istikrarı ve refahı teşvik eden ve üçüncü ülkeleri hedef (ÇN. düşman) olarak göremeyen adil, açık ve kapsayıcı bir güvenlik sistemi inşa etmek için tutarlı çaba sarf ediyorlar…

Bölüm IV. Çin ve Rusya'nın Birlikte Üstleneceği Roller

Rus tarafı, uluslararası toplumun daha fazla dayanışmasını sağlamak ve ortak zorluklara yanıt verme çabalarını pekiştirmek için Çin tarafından önerilen bir "insanlığın için ortak kader topluluğu" inşa etme kavramının önemine dikkat çekiyor. Çin tarafı da, Rus tarafının adil bir çok kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi kurmak için gösterdiği çabaların önemine dikkat çekiyor…

Taraflar, Rusya ve Çin arasındaki yeni devletlerarası ilişki modelinin Soğuk Savaş döneminde gördüğümüz siyasi ve askeri ittifaklardan daha üstün olduğunu bir kez daha teyit ediyorlar.

İki Devlet arasındaki dostluğun sınırı yoktur, işbirliğinde "yasak" alanlar yoktur; ikili stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi, ne üçüncü ülkeleri hedef alan bir işbirliğidir ne de değişen uluslararası çerçeveden ve dışımızdaki üçüncü ülkelerdeki durum değişikliklerinden etkilenir… (Semra Özkan burada iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin arasına karakedi girmesine izin vermeyeceğiz diyor.)

 Rusya ve Çin, Şangay İşbirliği Örgütü'nü (SCO) kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi ve Örgüt'ün evrensel olarak kabul edilen uluslararası hukuk, çok taraflılık, eşit, ortak, bölünmez, kapsamlı ve sürdürülebilir güvenlik ilkelerine dayanan çok merkezli bir dünya düzenini şekillendirmedeki rolünü daha da geliştirmeyi amaçlıyorlar.

Belgenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir