Ortak Geleceğe Sahip Bir Küresel Topluluk İnşa Etmek

Çin'in İnsanlığın Ortak Gelecek Topluluğunu İnşa Etmek İçin Önerileri ve Eylemleri [1]

Çeviren Cemre Alagöz

İÇİNDEKİLER

  • Önsöz
  • I. İnsanlık Bir Dönüm Noktasında
  • II. Zamanın Çağrısına Nasıl Yanıt Vermeli ve Gelecek İçin Bir Plan
  • III. Çin'in Tarihi ve Kültürel Geleneklerinde Derin Kökler
  • IV. Yön ve Yol Ne Olmalı
  • V. Çin'in Eylemi ve Katkısı
  • Sonuç

Önsöz


Evrende sadece tek bir Dünya vardır, insanlığın ve hepimizin ortak evi.
Ne yazık ki, üzerinde yaşadığımız geçimimizi sağladığımız bu gezegen, bilinen ve bilinmeyen, öngörülebilen ve öngörülemeyen muazzam ve benzeri görülmemiş krizlerle karşı karşıya. İnsan uygarlığının bunlardan kurtulup kurtulamayacağı, yüzleşilmesi gereken varoluşsal bir mesele haline gelmiştir.
Gün geçtikçe daha fazla insan, maddi zenginlik biriktirmek yerine, en acil görevin insan uygarlığının sürdürülebilir gelişimi için yol gösterici bir işaret bulmak olduğunun farkına varıyor, çünkü hepimiz geleceğimizi önemsiyoruz.
On yıl önce Başkan Xi Jinping, dünyanın, tarihin ve zamanın sorduğu bir soruya yanıt vererek, ortak bir geleceğe sahip küresel bir toplum inşa etme fikrini ortaya attı: "İnsanlık nereye gidiyor?" Xi Jinping'in önerisi, dünya çözüm arayışlarını sürdürürken ileriye doğru ışık tutmakta ve Çin'in ortak evimizi korumaya ve herkes için daha iyi bir refah geleceği yaratmaya yönelik küresel çabalara katkısını temsil etmektedir.
Ortak bir geleceğe sahip küresel bir toplum inşa etmek için, kaderlerimiz birbirine bağlı olan tüm halklar, tüm ülkeler ve tüm bireyler, evimiz dediğimiz bu gezegende daha büyük bir uyuma doğru ilerlerken, zorluklar karşısında ve iyi günde kötü günde birlikte durmalıdır. Kalıcı barışa, evrensel güvenliğe ve ortak refaha sahip, insanların daha iyi bir yaşam özlemini gerçeğe dönüştüren açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya inşa etmek için çaba göstermeliyiz.
Ortak geleceğe sahip küresel bir toplum vizyonu, tüm insanlığın refahını göz önünde bulundurur. Hem bugünün gözlemlenmesine hem de geleceğe yönelik vizyonlu planlamaya dayanır. Hedefleri ortaya koyar, yol haritasını çizer ve bunlara ulaşmak için eylem planları sunar. İnsanlığın geleceği ve her insanın kaderi ile ilgilidir. Başkan Xi Jinping, ortak geleceğe sahip küresel bir toplum vizyonunu ilk kez 2013 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada dile getirmiştir.
Geçtiğimiz on yıl boyunca sürekli olarak zenginleştirilmiştir.

[1] Bu belge Hükümetin Politika Belgesi olarak Çin tarafından Eylül 2023'te dünyaya ilan edilmiştir

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir