Batılı mali sermayenin, onun uzantısı TÜSİAD'ın, yabancı sermayeli şirketlerin yöneticilerinin ve NATO'cuların oluşturmaya çalıştığı hükümet alternatifine karşıyız. İşçilerin ve tüm halkın refahını ve halkın sağlığını birinci öncelik olarak ele alan, ülkenin mali bağımsızlığını, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını güçlendiren, ülke içinde mali sermaye uzantılarının belini kırma iradesi gösterebilecek, NATO'dan çıkacak, hegemonyacılığa karşı direnen ülkelerin yanında yer alacak, özellikle savunma amaçlı bağımsız askeri sanayiyi geliştiren, uluslararası ekonomik işbirliğinde Güney ülkeleri ile işbirliğini güçlendiren, ekonomik kalkınmada Brezilya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Hindistan BRICS grubuna dahil olacak ve İpek Yolu Projesinde öncü roller alacak, barışçı kalkınma yolunu izleyecek, komşu ülkelerle samimiyet ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde ilişki kuran, ülke içinde şovenizme karşı mücadele edecek barış, kardeşlik ve birliği güçlendirecek, bir sol ve demokratik-yurtsever reform hükümeti alternatifini destekliyoruz. Bu yeni seçeneğin yaratılması için tüm sınıf bilinçli işçilerin ve sendikacıların inisiyatif alması şart. Çünkü önümüzdeki dönemde halkın ekonomik ve toplumsal refahı ciddi güçlüklerle karşılaşacak. Ülke ekonomisindeki olumsuz gelişmelerin halkın sırtına yıkılmaması için sol ve demokratik-yurtsever seçenek güçlendirilmeli tüm gerçek kitle hareketleri ve grevler desteklenmeli. Mevcut AKP'nin hükümetin güçlü Türkiye, bağımsızlık, ulusal kalkınma ve refah vaatleri koca bir yalan ve aldatmaca, bu hükümete körü körüne güvenmek ve ondan iyileşme ve destek beklemek boş bir hayal. Son 6-7 yıl içinde AKP ve MHP içinden birçok Amerikancı, FETÖ'cü, TÜSİAD ve uluslararası mali sermaye yanlısı siyasi grup ve politikacı çıktı, Amerikancı Akşener FETÖ'cülerle birlikte yeni bir parti kurdu. Tüm bunlar bu iki partinin tutarsız ve bütünlükten yoksun olduğunu açıkça gösteriyor.    

İşçiler, sendikacılar, sosyalistler ve komünistler bu alternatifi tartışmalı..  

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir