Marx'ın Devlet Teorisi: Çin'in Xi Jinping Döneminde Marksist Devlet Teorisi ve Pratiğinde Sağladığı Derinleşme

Deniz Kızılçeç

Makale Yayın Yılı: 2021

İnsanın Kurtuluşu: Marx'ın Değersel Hedefi; Marx'ın Bu Görüşünün Bugünkü Çağdaş Önemi  

Marx'ın Politik Kurtuluş, Toplumsal Kurtuluş ve İnsanın Kurtuluşu Kavramları Arasındaki Tarihsel, Mantıksal ve Gerçeklik Açılarından Bağlar ve Farklılıklar…

Marx'ın Paris işçilerinin 1848 Devriminde Ortaya Attığı "Sosyal Cumhuriyet" Sloganına Yaklaşımı…

Marx'a Göre Paris Komünü ve Bugünkü Proletarya Diktatörlüğü Devletini Üstlenmesi Gereken Toplumsal Kurtuluş Görevi…

Marx'ın Devlet Teorisinde Gerçekleşen Üç Aşama: Rasyonel Devlet (Devlet Aklı) Görüşünden, Önce Modern Burjuva Devletin İnsanın Kurtuluşunu Engellediği Görüşünü En Sonunda da Proletarya Devletinin Toplumsal Kurtuluş ve İnsanın Kurtuluşu Misyonlarını Birlikte Üstlenmesi Görüşünü Savundu

Marksizmin bütüncül doğasının önemli bir tezahürü, insanın özgürleşmesi değer hedefinin Marx'ın tüm öğretileri içinde kızıl bir şerit gibi içkin olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Marx'ın en son ulaştığı devlet teorisini ancak "insanlığın kurtuluşu için mücadele" düzeyinden anlayarak, onun devlet üzerine derin düşünce çağrışımlarını gerçek anlamda kavrayabiliriz.

İnsanlığın kurtuluşu amacını içeren Marx'ın devlet teorisi "olumlama – olumsuzlama – olumsuzlamanın olumsuzlanması" şeklinde evrimsel bir süreçten geçmiştir ve bu nedenle Marx'ın devlet teorisi yalnızca "rasyonel devlet", "modern burjuva devleti" ve "proleter devlet" bilişsel ufkuna sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda politik kurtuluş, toplumsal kurtuluş ve insan bireyselliğinin kurtuluşu üçlü boyutlarını da içerir.

Marx'ın devlet teorisi, 2012 yılında Xi Jinping ile başlayan yeni dönemde Çin'de devlet yönetişiminin modernleştirilmesi için önemli bir öneme ve ilham kaynağına sahiptir: Devlet yönetişiminin modernleşmesi, hem niceliksel hem de niteliksel olarak ikili bir belirleyiciliğe sahiptir ve tek bir alanda gerçekleştirilecek dönüşümden ziyade devletin yönetişim sisteminin sistemik bir dönüşümüdür ve devlet ile birey arasında optimal olumlu bir etkileşimin oluşturulmasının temel dayanak noktasıdır.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 19. ÇKP Merkez Komitesi Dördüncü Genel Oturumu'nda (28-31 Ekim 2019) kabul edilen Çin'e Özgü Sosyalist Sistemi Yüksekte Tutalım ve Sistemin Mükemmelleştirilmesi ile Devlet Yönetişim Sisteminin ve Yönetişim Kapasitesinin Modernleşmesi ile İlgili Bazı Önemli Konulara İlişkin Karar" bu alanda yeni bir adım atmıştır.

Bu karar Marksist devlet teorisinin yeni bir gelişimi" olarak kabul edilmektedir. Bkz. Xi Jinping devlet yönetişimi üzerine Merkez Komitesi konuşması…

http://en.qstheory.cn/2022-01/28/c_696684.htm

Makaleye Giriş

Marx'ın devlet teorisi ile Çin'de yeni dönemde uygulanan yönetim stratejisi arasındaki ilişkileri tartışan akademik araştırmaların yalnızca Marx'ın devletin tarihsel, sınıfsal ve kamusal doğasına ilişkin görüşlerini dikkate alması ve yorumlaması yeterli değildir.

Aynı zamanda Marx'ın devlet teorisinin özne referansını ve değer yönelimini, ve Marx'ın düşüncesi boyunca bir kızıl şerit gibi içerilen "insanın kurtuluşu " gibi Marx'ın savunduğu en yüksek idealden hareketle tartışmak gerekir.

Xi Jinping'in Marx'ın doğumunun 200. yıldönümü anma konferansında belirttiği gibi: Marksizm, insan-yönelimli bir teoridir, insanların kendi öz-kurtuluşlarını kendi çabaları ile elde edebilmeleri için kurulmuş olan ilk düşünce sistemidir. Marksizm, çok kapsamlı ve derinlikli bir yapıya sahip olmasına karşın, tek bir cümle içinde özetlenebilir – insanlığın özgürleşmesinin (kurtuluşunun) peşinde olmak."

Marksizmin teorik sistemi, bu teorik sistem etkileyici bir gündoğumu gibi insanlığın … kendi kurtuluşunu aradığı yolu aydınlatır. (Xi Jinping)

"İnsanın kurtuluşunu" çıkış noktası olarak ele alan bu makale, Marksizmin gelişim tarihine dayanarak Marx'ın devlet teorisinde "devlet" ve "insanın kurtuluşu" arasındaki diyalektik ilişkiyi kapsamlı bir şekilde araştırmakta ve Marx'ın devlet teorisinde yer alan "insanın kurtuluşunu" kavramının kapsayıcı ve bütünsel yönlerini açıklamaktadır. Bu yaklaşım, Çin'de içinde bulunduğumuz yeni dönemde Partimizin devlet yönetişiminin modernleşmesi teorik önermesinin daha derinlemesine anlaşılması için büyük bir pratik öneme sahiptir.

Bölüm I. Marx'ın "devlet" ile "insanın kurtuluşu" arasındaki diyalektik ilişki ve Marx'ın devlet teorisinin evrimi üzerine  

Marx'ın "devlet" ile "insanın kurtuluşu" arasındaki diyalektik ilişkiye açıklık getirmesi bir gecede gerçekleşmedi. Marx, Rheinische Zeitung Gazetesinde editör olarak çalıştığı dönemde insanın kurtuluşu uğruna mücadele etmek için ilk önce Hegel'in "rasyonel devlet" (Vernunftstaat) kavramına bağlanmıştı. Ardından "Yahudi Sorunu Üzerine" adlı eserinde burjuva devletinin insanın kurtuluşunu sınırladığı eleştirisine geçti ve daha sonra Komünist Manifesto'dan sonra devletin (proletarya diktatörlüğünün) insanın kurtuluşu için öneminin yeniden keşfetmesine doğru ilerleyen bir düşünsel evrim geçirdi. Marx, Olumlama, olumsuzlama ve olumsuzlamanın olumsuzlanmasından oluşan evrimsel bir düşünsel süreçten geçmişti. Marx aynı zamanda Marx'ın Paris işçilerinin 1848 Devriminde Ortaya Attığı "Sosyal Cumhuriyet" sloganını analiz ederek, proleter devletin toplumsal kurtuluş açısından üstlenmesi gereken görevleri tartıştı

Yazar, Wu Haijiang (1961-), Fudan Üniversitesi Marksizm Okulu'nda profesör ve doktora danışmanı, dekan yardımcısı, esas olarak Marksizmin temel teorileri ve Marksizm ve modern uygarlık üzerine araştırmalar yapmaktadır.

İkinci yazar, Liu Chao (1994-), Fudan Üniversitesi, Marksizm Okulu'nda doktora öğrencisi ve esas olarak Marksist devlet teorisi üzerine çalışmaktadır.

İnsanın Kurtuluşu: Marx'ın Değersel Hedefi; Marx'ın Bu Görüşünün Bugünkü Çağdaş Önemi 

Aşağıda yazının devamını İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Yorum Bırakınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir