Marksizm'de ve Marksist Bilimsel Sosyalizmde İki Tür Doğru Teori

Cem  Kızılçeç- Selma Özkan 

Marksist bilimsel sosyalizmin hazinesinde iki tür doğru teori bulunur, birincisi evrensel temel doğrular, ikincisi belirli ülkelerin devrim ve sosyalizm inşa pratiği içinde doğrulanmış olan doğru teoriler. Bu ikincisi Marksizmin temel evrensel doğrularının bir ülkeye uygulanması ile ortaya çıkan Marksist teorilerdir. Bu iki doğru türü arasında diyalektik bağlar ve bütünlük bulunur.

Biz Marksist bilimsel sosyalizmin temel evrensel doğrularını kendi devrimimize uygulayarak kendi ülkemizin Marksizmini ve kendi ülkemizin bilimsel sosyalizmini inşa ederiz. Kendi ülkemizin bilimsel sosyalizmi kendi içinde Marksizmin temel evrensel doğrularını içerir, çünkü kendi ülkemizin bilimsel sosyalizmi aynı zamanda evrensel doğrularının kendi devrimimize uygulanmasıdır. Aynı zamanda kendi ülkemizin Marksizmini ve kendi ülkemizin bilimsel sosyalizmini inşa etmede başarılı olduğumuz takdirde, Marksizmin temel evrensel doğrularını zenginleşmesine katkıda bulunuruz. Çünkü tikel ve özgün olan birikim içinde mutlaka evrensel bir yan bulunur.

Bu aynı zamanda Marksist felsefedeki evrensel ile tikel arasındaki ilişkidir. Örneğin, işçi sınıfının kendi bağımsız siyasi partisine sahip olması gerektiği düşüncesi bir evrensel temel doğrudur. Burada kastedilen, aslında ideolojik, siyasi ve örgütsel bağımsızlıktır.

İKİ TÜR HATA

Somutlarsak, Mao'nun Çin devrimi için geliştirdiği Çin'e özgü birleşik cephe teorisi aynı zamanda Marksist bilimsel sosyalizmin temel evrensel doğrularını içerir, biz onun içindeki evrensel olan yönü alıp kendi devrim pratiğimize uygulamalıyız. Onu aynen alıp uygulamak bizi hataya götürür, aynı zamanda onun içindeki evrensel olan yönleri inkar etmek de bizi hataya sürükler. Pratik içinde doğrulanmış teorilerimize sahip çıkmalı aynı zamanda onları teorik inovasyon ve pratik içinde yeni deneyler yaparak onları zenginleştirmeliyiz.

Türkiye'de de bir Marksist-sosyalist partinin kendi bünyesinde bir birleşik cephe departmanı olmalı. Bu departman dönemin koşullarına göre Birleşik Cephe politikaları belirlemeli, ÇKP'nin  ve diğer Marksist partilerin politikalarındaki evrensel olarak geçerli olabilecek doğruları keşfedip onu kendi devrim pratiğine uygulamalı…

MARKSİST BİLİMSEL SOSYALİSTLERİN TEORİK İNŞASI

Marksist bilimsel sosyalistler başka sınıfların önderlik ettiği devrimci ve ilerici pratiklerden öğrenebilir mi? Evet, bu mümkündür, fakat bunun kısıtları vardır. Çünkü, onların önderlik ettiği devrimci, ilerici ve modernleşme pratiklerine bu sınıfların dünya görüşleri, yöntemleri ve sınıf tutumları damgasını vurduğu için bu ilerici pratiklerde de ciddi kısıtlar ve sorunlar bulunur. Bu devrimler ne kadar büyük etkide bulunursa bulunsun, sınıf karakterinden dolayı öz itibariyle kısıtlar içerir. Biçimlerdeki benzerliklere takılmamalı, sınıf karakterinin belirlediği öz ve içeriğe odaklanmalıyız.

Dolayısıyla onların teori ve pratiklerinden kendi teori ve pratiğimize katkılar yaparken, ciddi bir dönüşüm işlemine başvurmak ve gerekir. Mao, devrimci burjuva milliyetçisi Sun Yatsen'in Üç Halk İlkesi (Politikası) pratiğini incelemiş onun belirli biçimsel özelliklerini korumuş fakat onun öz ve içeriğinde Marx ve Lenin'in işçi sınıfı önderliğinde demokratik devrim teorisine uyumlu olacak şekilde değişimler yapmış ve Yeni Üç Halk ilkesini ortaya atmıştır. (Bkz.1940, Yeni Demokrasi Üzerine)

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir