Lenin Bilimsel Sosyalizm Sözcüğünün Kullanılmasına Karşı Çıktı Mı?

İzge Günal'ın Anlamakta Zorluk Çektiği Sorun    

Gülizar Özkaya

Lenin Rus Machistlerinin ve diğer Marksist olmayan grupların bilimsel sosyalizm sözcüğünün arkasına sığınmalarına neden dikkat çekti?

İzge Günal Lenin'in başlangıçta bilimsel sosyalizm sözcüğüne karşı çıktığını sonra bu sözcüğü benimsediğini yazmış…

Lenin'in söz konusu yazıda karşı çıktığı şey bilimsel sosyalizm sözcüğünün kendisi değil … bunun yerine Machistlerin bu sözcüğün arkasına gizlenerek Marksizm'e karşı mücadele ettiklerini gizlemeleriydi… Machistler o günlerde Marksizm'e karşı hücumlarını temel olarak 3 alanda yürütüyorlardı: Marksist felsefe, Marksizm'in bilim üzerine teorisi ve Marksizm'in sanat üzerine teorisi… Machistler, o günlerde Marksizm'in bilimsel sosyalizm teorileri ve Marksizm'in ekonomi politik üzerindeki teorileri ile uğraşmıyorlardı. Lenin'in vurgusu Marksist olmayanların ve Marksizm'e hücum edenlerin kendilerini bilimsel sosyalizm sözcüğünün arkasında gizlemeye çalışmalarıdır.

https://gazetemanifesto.com/2022/bilimsel-sosyalizm-495610/

http://lenin.public-archive.net/en/L1762en.html

Bugün Dünyanın Marksist ve/veya Marksist-Leninist partilerinin genel Kabul ettiği görüş: Lenin ile uyumludur. Lenin aşağıda verilen linkte olduğu gibi Marksizm'i proletaryanın bilimi –onun tek bilimi– olarak tanımlamıştır. (Lenin, Bir Gazete Yazarının Notları, 1910)

Bu cümle aslında Marksizmin hem bilimsel hem de sınıfsal –yani ideolojik ve tarafı vardır, proletarya ve insanlığını kurtuluşu mücadelesine taraftır– olduğunu içerir. Çinlilerin tanımına göre Marksizm Marks ve Engels'in kurduğu, proletarya ve insanlığın kurtuluşuna yol gösteren bilimdir.  

Yine Dünyanın Marksist ve/veya Marksist-Leninist partilerinin genel Kabul ettiği bir diğer görüş, Marksizm'in üç ana bileşeninin olduğu: bilimsel sosyalizm, Marksist felsefe ve Marksist ekonomi politik… Bunlar içinde bilimsel sosyalizm teorik sistemi çok önemli bir yere sahiptir. Fakat diğer ikisi olmadan sosyalist akım büyütülemez veya iktidara gelindiğinde sosyalizm inşa edilemez… Bkz.  https://sosyalistbirlik.com/marksizm-bilimsel-sosyalizm-ve-bilimler/

Bugün Türkiye'deki çeşitli parti ve gruplar, Marksizm'e karşı mücadele sürdürüyor, çok yönlü hücumlarla karşı karşıyayız, İzge Günal'ın yazısında sözünü ettiği "ulusalcı partiler" sadece bilimsel sosyalizme değil, çeşitli biçimlerde Marksist ekonomi politiğe ve Marksist felsefeye de hücum ediyorlar.  

Bir de kendilerine Marksist-Leninist veya Leninist veya biz Ne Yapmacılıyız diyen partiler var, bunlar da hücumlarını sadece bilimsel sosyalizme, Marksist ekonomi politiğe değil ve aynı zamanda Marksist felsefeye yöneltiyorlar. Örneğin onların bazılarının görüşüne göre, Marksizm bir yöntemdir. Marksizmin tarihsel materyalizm teorisinin ekonomik temel üzerine görüşü indirgemecidir, Althusser'in çoklu belirlenim teorisi daha gerçekçidir…

Bu konuda daha fazla tartışma için bakınız: https://sosyalistbirlik.com/marksizm-bilimsel-sosyalizm-ve-bilimler/ https://sosyalistbirlik.com/perincek-bilimsel-sosyalizm-marksizm-elestiri/

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir