Kuzey Amerika Barış Hareketi Dönüm Noktasında

Roger Harris, 19 Nisan 2024

Monthly Review Dergisi'nden alınmıştır

Çeviren  Mehmet Yüce

Kuzey Amerika barış hareketi, ABD'nin Ukrayna ve Filistin'de devam eden savaşlara desteğine ve Çin'e karşı savaş hazırlıklarına karşı çıkıyor. Bu savaşların yarattığı sisin içinden net bir anti-emperyalist odak ortaya çıkıyor. Barışa bir şans vermek, Martin Luther King'ın "dünyadaki en büyük şiddet uygulayıcısı: kendi hükümetim ABD" dediği şeye karşı çıkmak olarak hiç bu kadar açık bir şekilde anlaşılmamıştı.

Filistinli, Müslüman ve Arap gruplar ile Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar anti-emperyalist barış hareketinin ön saflarında yer almakta. Güçlü gençlik bileşenlerine sahip olan bu gruplar, örneğin Irak Savaşı'nda olduğu gibi  ne satılmış liberal demokratlara bel bağladılar. Ne de somut talepler ileri sürmeyen lidersiz örgütler gibi ütopik çağrılarla halkın kafasını karıştırdılar. Ne de küçük işletmeleri tahrip ederek ya da polisle maceracı çatışmalara girerek bireysel öfkeli eylemler yapıp halkın dikkatlerini dağıtmadılar.

Filistin direnişi dünya çapında milyonları radikalleştirdi. Halkın Filistin'de kalıcı bir ateşkes talebi, ABD liderliğindeki emperyalist düzeni durdurmaya yönelik daha büyük bir projeye öncülük ediyor.

Yeniden canlanan barış hareketinin bilinci, anti-emperyalizmin öncü bir akım olarak ortaya çıkmasını yansıtmaktadır; savaş karşıtı duyarlılık açıkça anti-emperyalist nitelik kazanmaktadır.

Ukrayna çatışmasına ilişkin gelişen anlayış

Kuzey Amerika Barış hareketi, genellikle Hamas'ın 7 Ekim'deki eyleminin sürpriz bir eylem olmasına rağmen, birdenbire patlak vermediğini kabul etmektedir. Bu saldırı, 1948 İsrail Nakba'sı ve yasa dışı yerleşimcileri destekleyen sömürgeci İsrail Devleti'nin kurulmasıyla başlayan 75 yıllık bir gebelik sürecine sahipti.

Başlangıçta, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da yaşanan askeri operasyon olayına ilişkin daha az netlik vardı. Araştırma ve derinlemesine düşünmeyle birlikte Barış hareketinin büyük bir kısmı çatışmanın o gün başlamadığını anlamaya başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya sözde "keyfi " müdahalesi aslında NATO'nun Rusya sınırına giderek daha fazla yaklaşması, 2014 Maidan darbesi, Minsk anlaşmalarının sabote edilmesi vb. nedenlerle tetiklenmişti.

Savaş karşıtı hareket içinde, Ukrayna'nın ABD ve NATO müttefiklerinin Rusya'yı zayıflatmak için yürüttüğü bir vekalet savaşı olduğu konusunda bir fikir birliği olgunlaşıyor. Önemli kurumsal basın ve hükümet yetkilileri bile artık çatışmanın ABD'nin Ukrayna halkını kullanarak Rusya'yı ölümcül bir şekilde zayıflatmak ve güçten düşürmek için tasarladığı "tam bir vekalet savaşı" olduğunu kabul ediyor.

Aynı şekilde, yüzlerce yabancı askeri üsse sahip, dünyanın rezerv para birimini elinde bulunduran ve dünya çapında ödeme ve bankalararası işlem sistemi SWIFT'i kontrol eden tek bir süper güç (ABD) olduğunu kabul eden görüşler de yaygınlaşıyor. Çatışmayı basitçe emperyalistlerin veya kapitalistlerin birbiriyle çekişmesine indirgemek Savaş karşıtı hareket 24 Şubat'ın işgal mi, saldırı mı yoksa Ukrayna'nın saldırı altındaki etnik Rus bölgelerini korumak için özel bir askeri operasyon mu olarak adlandıracağı konusunda farklılık gösterebiliyor.

Ancak çatışmanın çözümünün müzakere edilmiş bir çözüm olduğu ve ABD/NATO'nun savaşı "kazanma" projesinin dünya barışı için bir tehdit olduğu konusunda fikir birliği var. Buna Aykırı düşen bir grup var o da Ukrayna Dayanışma Ağı (USN).

Hala anti-emperyalist bir dil kullanan Ukrayna Dayanışma Ağı'ndaki sol eğilimli aydınlar ve aktivistler müzakere edilmiş bir barışa karşı çıkarken ABD ve NATO tarafından desteklenen bir "zaferi" savunuyorlar.

Dahası, ABD'nin Putin'e karşı bir savaş olarak kişiselleştirdikleri şeyi finanse etme "hakkını" savunuyorlar. Savaşın ikinci yıldönümünde yaptıkları açıklamada Washington'u Filistin'de emperyalizmi destekleyip Ukrayna'da adaletin yanında yer aldığı için "çifte standart" uygulamakla suçladılar. Diğer barış hareketi aktivistleri Ukrayna Dayanışma Ağı'nın ABD'nin Filistin'deki müdahalesine karşı çıkarken Ukrayna'daki suç ortaklığına karşı çıkmamasını çifte standart olarak görüyor.

Ukrayna Dayanışma Ağı'nın Ukrayna'da zafer çağrısı Demokrat Parti'nin çağrısı ile uyumludur. Buna karşılık, örneğin, Birleşik Ulusal Savaş Karşıtı Koalisyon'un (UNAC) Ukrayna konusundaki pozisyonu şöyledir: "NATO'nun Ukrayna'daki vekalet savaşına ve Biden'ın Ukrayna'ya 80 milyar dolarlık askeri yardımına hayır! Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına hayır!" Benzer şekilde, Ukrayna'da Barış Koalisyonu da şunları talep etmektedir:

''Silah Göndermeyi durdurun! Görüşmeleri başlatın!

Yükselen anti-emperyalist barış hareketi, ABD emperyalizminin yaptıklarının doğasını bir tercih olarak değil ABD'deki sistem sorunu olarak görmektedir. ABD imparatorluğu temelde emperyalisttir; bu bir tercih meselesi değildir.

Kovid Salgınından bu yana ilk büyük savaş karşıtı konferans

Birleşik Ulusal Savaş Karşıtı Koalisyon, Kovid salgınından bu yana düzenlenen ilk büyük savaş karşıtı konferansta 400 aktivisti 5-7 Nisan tarihlerinde "sömürgesizleştirme ve emperyalizme karşı mücadele" başlığı altında bir araya getirdi.

Katılan yaklaşık elli grup arasında Küresel Adalet için İttifak, Filistin için Amerikalı Müslümanlar, Barış için Siyah İttifakı, CodePink (Pembe Kod), Özgürlük Yolu Sosyalist Örgütü, ABD Filistin Toplum Ağı ve Troçki sosyalizmine yakın Dünya İşçi Partisi yer aldı. Yerel örgütler arasında Filistin'de Adalet için Öğrenciler, Demokratik Toplum için İkiz Şehirler Öğrencileri ve 1982'den beri her hafta sokaklarda protesto gösterileri düzenleyen saygıdeğer Askeri Çılgınlığa Karşı Kadınlar yer aldı. Bu toplantıda Militan bir örgütlenmenin aciliyeti bir dizi lider tarafından savunuldu.

Sömürgeciliğe karşı Filistinlilerin kurtuluşu konferansın ana odak noktalarından biriydi. MintPress News editörü Mnar Adley, İsrail baskısı altında yaşadığı deneyimi dokunaklı bir şekilde anlattı. Bugün "İntifada küreselleşti" diyen Adley, Filistin direnişinin ve onu destekleyen hareketin Demokrat Parti'yi "kana susamış, savaşa aç bir parti" olarak ifşa ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, konferans katılımcılarının ABD'deki her iki partinin de barıştan yana olduğuna dair bir yanılsaması yoktu. Demokratların ön seçimlerinde savaşa karşı çıkan Demokrat adaylar oy kullanma teklifi (bunlar Biden'ın Gazze savaşındaki suç ortaklığına karşı çıkıyor ve ateşkes talep ediyorlar) önemli ölçüde destek gördü. Demokratların tutumu her gündeme geldiğinde konferans boyunca kendinizden "utanın" sloganları patlak verdi.

Pivot for Peace'ten K.J. Noh, ABD'nin Çin'e karşı yürüttüğü savaş hazırlıkları konusunda uyarıda bulundu. Veterans for Peace'den Michael Wong dünyadaki bugünkü çelişmeyi otoriterliğe karşı demokrasi değil, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi olarak tanımladı.

Hükümeti İsrail'in soykırımını kolaylaştırdığı için Almanya'yı Dünya Mahkemesi'ne götüren Nikaragua'dan Büyükelçi Lautaro Sandino ve Batı Sahra Polisario Cephesi'nden Dr. Sidi Omar da bu konferansa hitap etti. Amerika Kıtamızda Barış Bölgeleri kolektifi, zorlayıcı ekonomik önlemlere karşı çıkma ve NATO'ya HAYIR konulu atölye çalışmalarında uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Harekete yönelik baskılarla mücadele, Efia Nwangaza'nın "Kop Şehirlerini Durdurun" kampanyası ve Dr. Aisha Fields'ın Afrika Halk Sosyalist Partisi'ne yönelik saldırılara karşı direniş konulu sunumlarıyla vurgulandı. Mel Underbakke FBI'ın Müslümanlara yönelik komplo ve saldırılarını ele alırken, FBI'yi ileyen gazeteci Colleen Rowley de Julian Assange için başlatılan kampanya konusunda konferansa bilgi verdi. Konuşmacılar ayrıca, Afrika Halkı Sosyalist Partisi'nin başarılı savunmalarından da dersler çıkardılar.

Önümüzdeki görevler

Savaş ve İşgale Karşı Seferberlik kolektifinden Janine Solanki "Vietnam'daki savaş karşıtı hareketin ötesine geçme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan savaş karşıtı ve Filistin yanlısı hareket" hakkında konuştu. Kitlesel ve kendiliğinden bir hareket olan bu hareketin artık daha koordineli ve yapılandırılmış bir şekle dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Black Agenda Report dergisi genel yayın yönetmeni Margaret Kimberley konferansı yurtiçi ve yurtdışındaki savaşların durdurulması çağrısıyla sonlandırdı: "Bugünkü durum, temel iç ihtiyaçları karşılayamayan neoliberal bir ekonomik rejim ve giderek tartışmalı hale gelen küresel bir pax Americana'dır. Margaret Kimberley İklim değişikliği çalıştayına atıfta bulunarak şu gözlemde bulundu, hayatta kalmak için verdiğimiz bir savaşın içindeyiz; bu bir abartı değil".

Kısacası konferans, Filistin'deki savaşa karşı kitlesel protestoların cesaretlendirdiği genç insanları, önümüzdeki görevlerin ciddiyetine dair olgun bir anlayışla birleştiren daha geniş bir hareketin göstergesiydi.

Kimberly kapanışı "yoldaşlarınızla ilkeli bir mücadeleye girişin; eğer birilerine karşı mücadele etmiyorsanız yeterince iş yapmıyorsunuz demektir" diyerek yaptı.

Anti-emperyalist hareket için beklentiler

Demokrat Parti'nin "Trump'a Karşı Mücadele her şeyden daha önemlidir" formülü savaş karşıtı mücadeleyi bastıracak mı?

2015 yılında merhum BAR editörü Glen Ford öngörülü bir şekilde şöyle yazmıştı: "Demokratlar, Wall Street'i  İşgal Et hareketi gibi Siyahilerin Hayatları Değerlidir (Black Lives Matter) hareketinin de yaklaşan seçim sezonunun heyecanı arasında kaybolacağını umut ediyor." Beş ay sonraki ABD başkanlık seçimi yaklaşırken  savaş karşıtı protesto hareketine ne olacak?

Glen Ford'un deyimiyle Demokratların savaş karşıtı hareketi bastırmak için yürüttüğü seçim kampanyasının içine çekilmeye direnen Filistin Gençlik Hareketi, Filistin'de Adalet için Ulusal Öğrenciler, Al-Awda ve Filistin için Sağlık Çalışanları gibi anti-emperyalist grupları bir araya getirecek olan Filistin için Halk Konferansı 24-26 Mayıs'ta Detroit'te düzenlenecek.

Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi ile bağlantılı YANIT (ANSWER) Koalisyonu da bu mücadelede öncü unsurlardan biri. YANITKoalisyonu ve bazı diğer gruplar Washington'da şimdiye kadar ABD'de düzenlenen en büyük Filistin yanlısı gösterilerin düzenlenmesinde de etkili olmuştur.

Dünyadaki en büyük ilerici Siyonizm karşıtı Yahudi örgütü olan Barışın Yahudi Sesi (JVP) yeni ve dolaylı olarak anti-emperyalist bir kimlik oluşturan inanç temelli gruplar arasında yer almaktadır. Şüphesiz Barışın Yahudi Sesi, ve yahudilerin If Not Now örgütü ve Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı gibi diğer Yahudi aktivist örgütlerle birlikte, Filistinli ve diğer aktivist gruplarla birlik içinde ABD'nin İsrail'in apartheid sistemine verdiği desteği militanca protesto etmeye devam edecek.

Bu yaz CodePink kolektifi, Bayan kolektifi (Filipin'den sol bir örgüt) ve diğerleri dünyanın en büyük ortak savaş tatbikatı olan pasifikteki RIMPAC askeri tatbikatına karşı eyleme geçiyor. Ayrıca 6-7 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO'nun 75. yıldönümü zirvesi, 15-18 Temmuz'da Milwaukee'de yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongre ve 19-22 Ağustos'ta ABD Chicago'da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre için de Barış protestoları planlanıyor.

https://mronline.org/2024/04/19/the-north-american-peace-movement-at-an-inflection-point/?

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir