Kürt Partisinin Merkezi Lideri: Özgürlük Mücadelesinde Öncü Güç Kadınlar ve Gençler

Kürtlerde İşçi Sınıfı Oluşmamıştır, Eski Köylülük De Yoktur

Çeviren : Veli Koyuncu, Barselona, İspanya  

Kürt Partisinin Merkezi Lideri bu yazısında toplumu sadece sınıf olarak tanımlamanın hatalı ve yetersiz olduğunu, işçi sınıfının kendine yüklenen öncülük misyonunun gereklerini yerine getirecek konumda bulunmadığını yazıyor. Yazara göre özgürlük mücadelesinde öncü güç kadınlar ve gençliktir. Bu ifadelerden anlaşıldığına göre yazar bu öncü kadınların hangi ailelerden, hangi toplumsal sınıftan geldiğini tartışmak istemiyor, aynı şekilde öncü gençlerin kimlerin hangi sınıftan insanların çocukları olduğu gerçeğini de tartışmak istemiyor.

Bu yazı, İspanya Katalan Bölgesinde Yayınlanan Özgürlük Adlı Dergiden İspanyolcadan Çevrilmiştir, Ara Başlıklar çevirmene aittir, yazı daha uzundur ve tamamı çevrilmemiştir. Katalan Dergisinin Notuna Göre, bu yazı Ağustos 2022 Başında Önemli Bir Kürt Dergisinde Yayınlanmıştır.

Partimiz Bir Aydın-Gençlik Grubu Olarak Doğdu

Partimizin ulusal kurtuluş stratejisini önceki bölümlerde ifade etmiştik. Şimdi yeni paradigma temelinde ulusal özgürlük stratejisi nasıldır sorusuna cevap vermemiz gerekmektedir. Aslında yukarda da belirttiğimiz gibi, sorunlar o kadar iç içe geçmiştir ki, çözümleri de birbirinden ayrılamamakta ve iç içe geçmiş bulunmaktadır. Hepsi de genel bir demokratikleşme ile ve demokratik modernite devrimi ile çözümlenecek sorunlar olmaktadır. Böyle olmasına karşın dahi ulusal özgürlüğün yine de öncelik arz eden yanları ve mücadeleyi siyasi ve askeri boyutta şekillendiren yanları da bulunmaktadır.

Partimizin bir aydın-gençlik grubu olarak doğduğunu belirttik. Yani Partimizin bir yanı aydın hareketi oldu ve bilinci içerdi, diğer yanı gençlik hareketi oldu ve eylemi içerdi.

Hakikat Devrimi ve Fedailer

Partimizi tanımlayan fedai militan kadro gerçeği bu özellikleri taşımak durumunda kaldı. Şimdi yeni paradigmada kadro kavramı özgürlüğü de içeren hakikat devriminde, örgütlenmiş ve eylemli kılınmış hakikat olarak tanımlandı. Kadronun pratikli ve kuramlı olması gerektiği özellikle vurgulandı. Yani başlangıçtaki özelliklere ciddi bir değişiklik yoktur. Ancak bugün aynı özelliklerde kesin bir derinleşme vardır. Yani günümüz kadrosu çok daha fazla aydın ve genç, yani bilinçli ve dinamik olmak durumundadır.  Böyle olamayanlar günümüzde Partinin başarılı kadrosu olamazlar.

Kürtlerin Yaşadığı Ülkelerde İşçi Sınıfı Oluşmamıştır, Eski Köylülük De Yoktur

Toplumu sadece sınıf olarak tanımlamanın hatalı ve yetersiz olduğu, yine işçi sınıfının kendine yüklenen öncülük misyonunun gereklerini yerine getirecek konumda bulunmadığı dikkate alınırsa, artık önceki gibi 'işçi sınıfı' öncülüğünden söz edemeyiz. Zaten Kürt coğrafyasında başka alanlardakine benzer bir işçi sınıfı da fazla oluşmamıştır. Kürtlerin Yaşadığı Ülkelerdeartık eski köylülük de kalmamıştır. Dolayısıyla ulusal özgürlük mücadelesinde öncülüğü ve temel gücü işçi sınıfına ve köylülüğe dayalı olarak tanımlayamayız. Parti zaten öncüdür, onu ifade etmek bile gereksizdir.

Kadın ve Gençlik Öncülüğü Temeldir

Kuşkusuz özgürlük mücadelesini geliştiren toplumsal inşa ve kitlesel eylemde de kadın ve gençlik öncülüğü esastır. Bu durum hem ideolojik boyutta böyledir ve hem de dinamik toplumsal güce sahip olma bakımından böyledir.

Bizde Öz Savunma Savaşı Temel, Demokratik Siyaset İkincildir

Küresel soykırım sisteminin yüz yıllık zihniyet ve yüz yıllık siyasette ısrar etmesi ve bu temelde Kürt coğrafyasında egemen ulus-devlet yönetimlerini üzerimize saldırtıp destekleme durumları dikkate alınırsa, ulusal özgürlük mücadelesinin demokratik siyasetten fazla öz savunma savaşı temelinde geçeceği görülür.

Bu da parti öncülüğünün de en çok somutlaşma alanı olan fedai militan gerillacılığın öncü karakterini ortaya çıkartır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir