Kenya Komünist Partisi Çin'in Afrika'nın Gelişimine Katkısını Selamladı

Anti-emperyalist Dayanışmada ÇKP ile Kardeşçe İlişkiler Kurmaya Kararlıyız

Çeviren Ferdi Bekir

Partinin sitesi: https://www.communistpartyofkenya.org/


Bu yıl, 2021, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun yüzüncü yılı. Sosyalist Enternasyonalizm adına Kenya Komünist Partisi, Çin halkının feodalizmden, acımasız Japon sömürgeciliğinden ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki emperyalizmden kurtulmasına öncülük eden Partinizin uzun ve zengin geçmişini anarken, bu vesileyle , Çin Komünist Partisi önderliğine ve üyelerine bu kutlama, dostluk ve devrimci dayanışma mesajını iletmektedir.

Çin Komünist Partisi'nin liderliği sayesinde bugün Çin, ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik, diplomatik ve askeri alanlarda muazzam başarılar elde ederek fakir, aç, az gelişmiş, sömürgeci tahakküm, emperyalist tahakküm ve sömürü altındaki bir ülkeyken tüm cephelerde dünyanın süper gücü haline gelmiştir.

Afrika'da, Çin Komünist Partisi ve Çin'in Afrika'da uluslarımızın bağımsızlığına vesile olan anti-sömürgeci, anti-apartheid ve anti-emperyalist ulusal kurtuluş mücadelelerinde sağladığı maddi ve manevi desteği unutmuyoruz. Çin Komünist Partisi ve Çin sayesinde bugün emperyalizmin, gelişmekte olan ülkelere emperyalist ekonomik, siyasi, ideolojik, diplomatik ve askeri kölelik bataklığında daha da derine sürükleyecek tek kutuplu bir dünyayı dayatması engellenmiştir.

Çin Komünist Partisi liderliğindeki Çin, ABD ve onun emperyalist müttefiklerinin Küba, Kuzey Kore, İran, Suriye, Venezüella ve düşman olarak gördüğü diğer ülkeleri yok etme planlarına karşı önemli caydırıcı rollerden birini oynamaya devam etmektedir. Kenya Komünist Partisi ayrıca Kenya ve diğer Afrika ülkelerinin ekonomik ve altyapısal kalkınmasında Çin Komünist Partisi'nin rehberliğinde Çin'in katkılarını da takdir etmektedir.

Yüz yıllık dinamik yaşamı boyunca Çin Komünist Partisi, komünizm teorisi ve ideolojisinin geliştirilmesine ve ulusal kurtuluş savaşlarına önemli katkılarda bulunmuştur. Partimizi inşa ederken, Çin Komünist Partisi önderlerinin, Başkan Mao Zedung'un ve diğer liderlerin ideolojik çalışmalarından faydalanıyoruz. Çin Komünist Partisi'nin 1949'da sosyalist devrimin zaferine kadar belirli tarihsel ve maddi koşullar altında Çin'in belirli sorunlarıyla başa çıkmak için Marksizm-Leninizmi nasıl yaratıcı bir şekilde uyguladığını öğreniyoruz. Çin Komünist Partisi'nin uygulamaya devam ettiği sosyalizmin bu yaratıcı uygulaması, Çin'in dünyanın en büyük ulusu olarak gelişmeye devam etmesini ve günümüzde ortaya çıkan ulusal ve küresel meseleler ve sorunlarla aşamalı olarak başa çıkmasını sağlamaktadır. Covid-19 Dünya salgınına karşı mücadelede Çin'in paha biçilmez rolünü ve katkısını özellikle vurguluyoruz.

Kenya Komünist Partisi, Kenya ve Çin hükümetleri ve halkları arasında ticari, ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine imkân veren iyi ilişkilerden memnuniyet duymaktadır. Kenya İngiliz sömürgesi altındayken, Çin Komünist Partisi'nin kitapları – Pekin Yayınları – Ülkemizde yasaklanmıştı. Bağımsızlıktan sonra bile devrimci yayınlar, Kenyalı kitlelerin Çin Komünist Partisi tarafından yayılan özgürleştirici sosyalist ideolojiye erişimini engellemek için yasaklanmaya devam etti. Birçok Kenyalı, iktidardaki hükümetler tarafından tehlikeli bir fitne olarak görülen Çin Komünist Partisi yayınlarına sahip oldukları gerekçesiyle tutuklandı, işkence gördü, gözaltına alındı ve hapsedildi. Ancak 1997 yılında Kenyalı kitlelerin mücadelesi sonucunda gerçekleştirilen yasal reformlar, ulusal yasalarda yer alan ve ülkede Çin Komünist Partisi yayınlarını yasaklayan gerici maddeleri ortadan kaldırmıştır.

Çeşitli ideolojik yönelimlere sahip farklı Kenyalı siyasi partilerin Çin Komünist Partisi ile ilişkileri olduğunu görüyoruz. Kenya Komünist Partisi bu gelişmenin Kenyalı liderlerin ve politikacıların ilerici ve anti-emperyalist fikirlerle tanışmasına yardımcı olacağını ummaktadır. Son olarak, Kenya yasalarına uygun olarak kayıtlı bir siyasi parti olan Kenya Komünist Partisi, Sosyalist Enternasyonalizm, dünya barışı ve anti-emperyalist dayanışma adına ve partilerimizin karşılıklı yararı için Çin Komünist Partisi ile kardeşçe ilişkiler kurmaya kararlıdır. Bunu yaparken, Kenya'da ve dünyada emperyalizm tarafından yayınlanan Çin karşıtı propagandayı ifşa etmeye ve kınamaya devam edeceğiz.

Hongera sana ÇKP kwa kuadhimisha miaka mia moja ya mapinduzi.

Yaşasın Kenya ve Çin arasındaki iyi ilişkiler!

Yaşasın Sosyalist Enternasyonalizm!

Yaşasın sosyalizm!

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir