İktidardaki Bir Komünist Partisinin Disiplin Yönetmeliği

Siyasi Parti Çalışmasında "Siyasi Disiplinin" Kilit Önemi

Parti Üyeleri Ülke Yasalarına Saygılı Olmada Tüm Halka Örnek Olmalı

Çeviren: Deniz Kızılçeç

 • Bölüm 1: Genel Hükümler
 • Baslık I: Yol gösterici ideoloji, ilkeler ve bu yönetmeliğin uygulama alanı
 • Baslık II: Disiplin ihlalleri ve disiplin yaptırımları
 • Baslık III: Disiplin yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin kurallar
 • Baslık IV: Yasaları çiğneyen veya ülke yasalarına göre suç işleyen parti üyelerine karşı disiplin yaptırımları
 • Baslık V: Diğer Hükümler
 • Bölüm 2: Özel Hükümler
 • Baslık VI: Siyasi disiplini ihlal eden davranışlar için yaptırımlar
 • Baslık VII: Kurumsal/Örgütlenme disiplinini ihlal eden davranışlar için yaptırımlar
 • Baslık VIII: Doğruluk/Sadakat disiplinini ihlal eden davranışlar için yaptırımlar
 • Baslık XI: Yaşam tarzına ilişkin disiplin ihlalleri için Yaptırımlar
 • Bölüm 3: Ek Hükümler

Komünist Partisi Disiplin Yönetmeliği: Bu Yönetmelik 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Bölüm 1: Genel Hükümler

Baslık I: Yol gösterici ideoloji, ilkeler ve Yönetmeliğin uygulama kapsamı

Madde 1: Bu kurallar, Komünist Parti Program ve Tüzüğüne'na uygun olarak, Parti Program ve Tüzüğüne ve diğer Parti içi kuralları, Parti disiplininin ciddiyetini ve örgütün saflığını korumak amacıyla; Parti üyelerinin demokratik haklarını korumak, Parti üyelerine disipline saygı göstermeyi ve yasalara uymayı öğretmek, partinin birliğini korumak ve Parti'nin siyasi çizgisinin, yönergelerinin, politikalarının, kararlarının ve aynı zamanda onların ulusal yasalara uyulmasını sağlamak için formüle edilmiştir.

 Madde 2: Parti disiplininin tesis edilmesi, Komünist Parti'nin devletin denetim organlarının çalışmaları üzerindeki önderliği ilkesinde ısrar etmeli ve yönlendirici ideolojimiz olan Marksizm-Leninizmi……. temel almalıdır, ………. yeni dönemde Parti inşasının genel gerekliliklerini uygulamak ve Parti yönetişimi için tam stratejik konuşlandırmalar yapmak, Parti disiplininin tesisini tamamen güçlendirmek için Parti Merkez Komitesi'nin otoritesini ve birleşik önderliğini kararlılıkla korumalıdır.

 Madde 3: Parti Program ve Tüzüğü en temel Parti iç tüzüğüdür, ve ilaveten Partinin yönetişim ve idaresi için uyguladığımız genel kuralları içerir.

 Parti'nin disiplin yönetmelikleri, her düzeydeki örgütler ve tüm Parti üyeleri tarafından saygı gösterilmesi gereken davranış kurallarıdır. Parti örgütleri ve Parti üyeleri siyasetin, genel resmin, özün ve örnek tutumlar olarak önderlik etmenin bilincini yerleştirmeli; Parti Program ve Tüzüğüne istekli ve bilinçli olaraken itaat etmeli, Parti disiplinini sıkı bir şekilde uygulamalı ve sürdürmeli ve Parti disiplininin kısıtlamalarını istekli ve bilinçli olaraken kabul etmeli, ülkenin yasa ve yönetmeliklere uygun davranışta tüm halka örnek olmalıdırlar.

 Madde 4: Parti disiplini yaptırım uygulama çalışmaları aşağıdaki ilkelere bağlı olacaktır:

 1. Tam ve sıkı bir Parti yönetişimi politikası ile Parti'nin kendi kendini sıkı bir biçimde yönetmesinde ısrarcı olunmalıdır. Parti örgütının tüm kademelerinin ve tüm Parti üyelerinin eğitimini, yönetimini ve denetimini güçlendirmek, disiplin düzenlemelerini ön plana çıkarmak ve olayların daha fazla büyümeden engellenmesini vurgulama ilkesi.

(2) Parti disiplini önünde herkes eşittir. Disiplin, Parti örgütleri ve Parti üyeleri tarafından Parti disiplini ihlalleri için sert ve adil bir şekilde uygulanmalı ve Parti içinde disiplinin kısıtlanmasını kabul etmeyen hiçbir Parti örgütüne veya Parti üyesine izin verilmemelidir.

(3) Gerçeklerden yola çıkarak doğruyu aramak.

 Parti örgütleri tarafından ve Parti üyeleri tarafından yapılan Parti disiplini ihlallerinin tanımları, Parti Program ve Tüzüğü, Parti içi yönetmelikler  ve Devletin yasaları ve yönetmelikleri ölçü alınarak gerçeklere dayandırılır; disiplin ihlalinin türü doğru bir şekilde belirlenir ve farklı durumlar arasında ayrım yapılarak uygun bir yaptırım seçilmelidir.

(4) Demokratik Merkeziyetçilik Sistemine bağlılık.

 Parti disiplin yaptırımlarının uygulanmasında kararlar, öngörülen usullere uygun olarak bir Parti örgütü içinde kolektif değerlendirme ve  tartışma yoluyla alınır ve herhangi bir bireyin veya az sayıda kişinin kendi başına hareket ederek karar vermesine ve onaylamasına izin verilmez. Üst düzey bir Parti örgütünün, Parti örgütleri veya Parti üyeleri tarafından gerçekleştirilen ihlallerin ele alınmasına ilişkin bir karar alması halinde, alt düzey Parti örgütleri bu kararı uygulamak zorundadır.

(5) Gelecekteki hataları önlemek için geçmiş hatalardan ders almak, hastayı kurtarmak için hastalığı iyileştirmek. Parti örgütleri ve Parti üyeleri tarafından gerçekleştirilen Parti disiplin ihlallerinin ele alınmasında, ceza ve eğitim birleştirmelidir ve böylece adaletin merhametle yoğrulması ve güçlenmesi sağlanmalıdır.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN İNDİRİNİZ

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir