Ho Şi Minh'in gözünden Türkiye'de işçi hareketi

Erkin Öncan, 19 Mayıs 2023Bugün Vietnam devriminin lideri Ho Şi Minh'in doğum günü. Bu vesileyle, 'Ho Amca'nın Türkiye işçi sınıfının mücadelesine ilişkin 1924 yılında yaptığı bir değerlendirmeyi çevirdim.

Türkiye'de işçi hareketi (1924)1

Türk halkı, takdire şayan bir cesaret ve fedakârlık ruhuyla, iğrenç Sevr Antlaşmasını parçaladı ve bağımsızlığına kavuştu.

Emperyalizmin entrikalarını bozguna uğrattılar, padişahların tahtını yıktılar. Tükenmiş, parçalanmış ve ayaklar altına alınmış uluslarını birlik ve güçlü bir cumhuriyet haline getirdiler. Devrimlerini gerçekleştirdiler.

Ancak tüm burjuva devrimleri gibi Türk devrimi de yalnızca tek bir sınıf için faydalı: paralı sınıf.

Ulusal bağımsızlık mücadelesine büyük katkısı olan Türk proletaryası, şimdi başka bir mücadeleye, sınıf mücadelesine girişmek zorunda.

Türk işçi sınıfı bu mücadelede birçok engelle karşılaşıyor. Türkiye'de Batı'dakiler gibi sendikalar yok. Yalnızca aynı kasabada yaşayan aynı meslekten işçileri bir araya getiren şirketler veya dost topluluklar var.

Aynı bölgede yaşayan farklı mesleklerden işçiler veya farklı kasabalarda yaşayan aynı meslekten olan işçilerin aralarında hiçbir bağlantısı yok. Bu, etkili olacak herhangi bir ortak eylemi engelliyor.

Bu duruma rağmen geride kalan yıl birçok kez işçilerin mayasıyla sarsıldı. Konstantinopolis'te, Haliç'te vb. çeşitli grevler başlatıldı.

Matbaa işçileri, demiryolu işçileri, tersane işçileri ve petrol depoları ve bira fabrikalarındaki işçiler mücadele ettiler.

Harekete on bin işçi katıldı. Bu deneyimlerin ardından Türk işçileri, zafer için gereken şeyin örgütlenme ve disiplin olduğunu anladı.

Konstantinopolis Kongresi, birlik'i kuruyor

Yakın zamanda Konstantinopolis'te 250 delegenin katılımıyla bir işçi kongresi toplandı. Bu kongrede 19 bin Konstantinopolis, 15 bin Zonguldak kömür madeni, 10 bin Balyakaraidin (Balya Karaaydın, Balıkesir) bakır madeni işçisi temsil edildi ve 34 mevcut 'derneğin' birlik veya federasyon şeklinde birleştirilmesine karar verildi.

Bu cesur karar hükümeti korkuttu ve Birlik'i tanımaktan vazgeçirdi. Hükümetin işçilere karşı tutumunun savaşın sonundan bu yana büyük oranda değişiğini not etmekte fayda var.

Hükümet, konu yabancıları kovmak olduğunda her zaman işçilerin lehine tavır aldı, ancak mesele işçilerin örgütlenmesine geldiğinde, aynı diğer tüm kapitalist hükümetler gibi gerici yanını gösterdi.

Tepkisi bu nedenle kimseyi şaşırtmadı.

Ayrıca herkes, Lozan'dan bu yana Türk kapitalizminin binlerce fakir Yunanlının ve Türkün ölümüne neden olan, Türkiye'yi sömürgeleştirmeyi başaramayan ve şimdi ise Hilal topraklarına huzur içinde nüfuz etmekte olan yabancı sermaye ile flört ettiğini biliyor.

Hükümetin 'Birlik'i tanımaması, ülkedeki beşte üçü Fransız olan yabancı sermayeye yönelik zarif bir gülümse.

Ancak Türk proletaryası ilk adımını attı, devamı gelecek.

  1. https://www.marxists.org/reference/archive/ho-chi-minh/works/1924/01/01.htm ↩︎

https://erknoncn.substack.com/p/ho-si-minhin-gozunden-turkiyede-isci?utm_source=profile&utm_medium=reader2

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir