Hindistan Kardeş Komünist Partisi ve Tüm Komünistler Seçim Zaferi İçin Sol Cephede Birleşti

Hedef  Modi Hükümetini Yıkmak Yerine Laik ve Demokratik Bir Hükümet Kurmak

Cem Kızılçeç

Önsöz

1.5 Milyarlık Hindistan genel seçime gidiyor. Seçim oy sayımı 45 gün sürecek. Hindistan'da yelpazenin solunda CHP benzeri bir liberal-seküler parti var (Kongre Partisi). Bu parti Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra neoliberal politikaları benimsedi ve seçim yenilgileri sonucu yerini sağ kanattaki dinci-milliyetçi Halk partisine bıraktı. Halk partisi neoliberal politikaları sürdürürken dinciliği ve Hindistan'ın eski parlak günlerinin nostaljisine dayanarak kitleleri yanına çekti… Ülkedeki azınlık dini ve etnik gruplara karşı Hindu ırkçılığını destekledi.

Hindistan dış politikada eski bağlantısızlık politikasından tümüyle vazgeçmemekle birlikte, dar milliyetçi bir dış politika ile kendi milli çıkarlarını azamileştirmeye çalışıyor. Çin-ABD, ABD-Rusya, Rusya-AB ve Çin-Japonya arasındaki büyük güç çelişmelerinden yararlanarak dünyanın Altıncı Büyük Gücü olma yolunda bencil ve fırsatçı stratejiler yürütüyor. Hem Rusya hem ABD ile işbirliğine önem vermeye devam ediyor. Hindistan Aynı zamanda BRICS artı ekonomik blokunun üyesi.

Hindistan komünistleri Halk partisi döneminde zayıflık belirtileri göstermeye başladı. Komünistler iki ana kanada bölünmüş durumda bir yanda ülkenin tam ortasında yer alan Kızıl Koridor bölgesinde hükümete karşı güçlü silahlı savaş yürüten Maoist Naxalitler (Mazumdarcılar). Diğer yanda Parlamenter mücadeleyi temel alan başlıca üç komünist parti: HKP, HKP(M) ve HKP Kurtuluş ML….

Maoist Naxalitler üç zengin ve büyük eyalette çok güçlü bir kitle temeli yaratmış durumda ve Hükümet için büyük siyasi ve askeri tehdit oluşturuyor, ülkenin % 40lık bir bölümüne yayılmış durumda ve 20 bin gerilla gücü bulunuyor.  Hükümet güçleri, paramiliter silahlı güçler, Maoist güçlere karşı büyük saldırı ve operasyonlar yürütüyor. Buna karşın güçlü bir karşı direniş var.

HİNDİSTAN DÜNYA SOSYALİST AKIMIN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ

Parlamenter mücadeleyi temel alan  başlıca üç komünist parti 1.5 milyon üyeye sahip ve köylüler ve işçiler arasında kitle temeline sahipler. Bunlar son 10 yıl içindeki zayıflıklarını ve hantallıklarını aşmaya çalışıyorlar. Bu partiler iki tür ittifak yürütüyorlar, birincisi "Sol Cephe" ittifakı, ikincisi siyasi yelpazenin sol kanadındaki çeşitli seküler partilerle mevcut anayasal düzeni ve laikliği savunan "laik güçler" ittifakı. Yer yer neoliberal seküler Kongre partisi ile ittifaklar da yapılıyor.  En güçlü komünist partisi olan HKP (Marksist) ülkenin 35 Milyon nüfuslu Kerala Eyaletinde bir koalisyon hükümetinin başındaki parti konumunda. Aşağıda bu partinin seçim çağrısını yayınlıyoruz.

  Hindistan Komünist Partisi (Marksist) in Seçim Çağrısı  

Meclis Genel Seçimleri 2024, laik, demokratik Hindistan Cumhuriyeti'nin Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (Hint Halk Partisi) hükümetinin on yıllık iktidarının yarattığı varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Hindistan, anayasanın dört temel direği olan laik demokrasi, ekonomik egemenlik, federalizm sistemi ve sosyal adaletin sistematik olarak ortadan kaldırıldığı bir sürece tanık olmuştur.

Modi hükümetinin otoriter-cemaatçi (dinci) rejimi, devlet gücünü ve parlamentodaki çoğunluğunu kötüye kullanarak, Hindistan'ın emekçi halkının haklarını buldozer gibi ezmek için faşizan yöntemler kullanmış, Hindistan'ı dünyanın en eşitsiz toplumlarından biri haline getirirken, halkı mezhepsel çizgilerle bölmek için zehirli dinci ideolojisini dayatmıştır.  Bu nedenle 18. Genel Meclis  seçimleri, seçimlerde vereceğimiz oylarla "biz halkın" Hindistan Anayasası'nın emrettiği şekilde Hindistan Cumhuriyeti'nin laik, demokratik karakterini koruyup koruyamayacağımızı belirleyeceği için kritik bir önem taşımaktadır.

Bu konuda hata yapmamalıyız – Meclis Genel seçimleri, Modi Halk Partisinin Hindistan Cumhuriyeti'nin laik, demokratik karakterini kuduz derecede hoşgörüsüz, nefret ve şiddete dayalı otoriter ve faşizan bir topluma dönüştürme çabasına karşı Hindistan'ı kurtarmakla ilgilidir.

Dinci-faşizan toplum, Modi'nin Halk Partisi'nin geçmişte içinden doğduğu örgüt olan ve şu anda ülkedeki her kuruma eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yerleşerek komünal zehrini Hindistan'ın damarlarına yayan aşırı Sağ RSS Partisinin nin açıkça ifade ettiği bir hedefidir.

Son Lok Sabha seçimlerinden bu yana geçen beş yılda, Hindistan aynı zamanda emekçi halkın, çiftçi kisanların, işçilerin, adivasi ve Dalit ilerici kastlarının, kadınların, gençlerin ve öğrencilerin demokratik mücadeleleri yoluyla bir karşı koyuşa, bir direnişe tanık olmuştur. Bu mücadelelerin birçoğu, özellikle de çiftçi kisanların tarihi mücadelesi, birleşen örgütlü halkın bu hükümetin gücüne ve baskılarına meydan okuyabileceğini ve geri püskürtebileceğini kanıtladı.

Bu dönemde, Kerala Eyaletindeki HKP(M) liderliğindeki Sol Demokratik Cephe hükümeti tarafından uygulananlar gibi alternatif politikaların başarı kazanmasının mümkün olduğunu da gördük.

Seçim kampanyası manifestosunu Hindistan halkının önüne, Modi'nin Halk Partisinin  ve müttefiklerinin yenilgiye uğratılmasının her yurtseverin en başta gelen görevi olduğu anlayışıyla koymaktadır. 

HKP(M), bu kolektif görevi güçlendirmek ve merkezi düzeydeki hükümette laik bir hükümetin kurulmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağına söz veriyor. 

Laik bir hükümet için ve halk yanlısı hükümet politikalarını güvence altına almak için HKP(M)'nin Meclis'te daha güçlü bir şekilde var olması gerekiyor. 

HKP (M) Hindistan Seçmenlerine Çağrıda Bulunuyor:

1. BJP Partisi ve müttefiklerini alt edin

2. Mecliste HKP(M) ve Sol partilerin gücünü arttırın

3. Merkezi Hükümette Alternatif bir laik hükümetin kurulmasını güvence altına alın

Seçimde Mücadele Talepleri

Laikliği Savunun

Demokrasiyi Kurtarın

Ülkenin Ekonomik Egemenliğini Savunun

Fiyatları Kontrol Altına Alın, Gıda Güvenliğini Sağlayın, Kamusal Sağlık Sistemini Güçlendirin

Hindistan Komünist Partisi (Marksist)'in Seçim Manifestosunu İngilizce olarak okumak için lütfen indirin

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir