HDP'nin Üçüncü Yol Paradigması ve Demokrasi İttifakı: Rıza ile Yönetilen Toplum ile Rıza ile Yönetilmeyen Toplum Kavgası / Zeynel Kete

Rıza ile yönetilmeyen toplum Faşizm oluyor.  Amerikan ve Avrupa Demokrasisi Rıza ile Yönetiliyor.  Zeynel Kete'nin Yeni Yaşam Gazetesi'nde yayınladığı önemli bir makale, Üçüncü Yol Paradigması ve HDP'nin Demokrasi İttifakı'nın felsefesini açıklıyor. Yazıdan bazı bölümler…  

Demokrasi İttifakının Postmodern Felsefedeki Dayanakları

Öcalan: Hakikat Gerçek Değildir, Hakikat bilince çıkmış gerçekliktir. Hakikatsiz gerçek, uyuyan gerçekliktir. Uyuyan gerçekliğin (hiçbir) sorunu yoktur. Hakikat, uykudaki gerçekliğin uyandırılmış halidir."

Her yöntem ve her arayış kendi gerçekliğini görmeye gayret etti; bunun düşünsel zeminini oluşturdu. Çünkü hakikat bizim dışımızda, gerçekliğimizden uzak bir şey değildir. "Hakikat bilince çıkmış gerçekliktir" (Abdullah Öcalan)  tespiti bu tarihsel hakikati dile getirmektedir.

Özgür toplum arayışı, en üst düzeyde kollektif bir vicdana sahip olan, ikrar ve rızalığı esas alan, komün gücünü ayağa kaldıran, tarihsel sorumlulukların farkında olarak toplumsal politikayı esas alır; bunun adını demokratik siyaset olarak tanımlar.

ÜÇÜNCÜ YOL

Rızasız toplumun zulmü altında inleyen, varlığını görünür kılamayan, yanlış kurgulanmış yaşama hayır diyen bütün kesimlerin, el ele vererek toplumsal sorunları çözme ve özgür yaşamı inşa faaliyetleri sistem dışında var olma arayışıdır, yada üçüncü yol arayışıdır.

TOPLUMU EZEN EZİLEN İKİLİĞİNDEN KURTARACAĞIZ

Bu arayış; karşıtlık üzerinde oluşan, toplumu iyi-kötü, ilerici-gerici, ezen-ezilen dualizminden kurtaran demokratik ittifakı esas alan toplumsal politikanın siyasetidir.  Bugün otorite, baskı, hiyerarşi, ve şiddetin her türlüsüne "hayır" diyen bütün kesimlerin rıza göstererek katıldığı birliğe "demokrasi ittifakı" denir. ……

SINIFSAL PERSPEKTİFE SIĞINMAK BİR KAÇIŞ BAHANESİ 

Her türlü baskı aracının kutsallaştırıldığı, insanın doğaya, topluma yabancı hale getirildiği, açlığın yoksulluğun dayanma sınırını aştığı, yozlaşmanın dibe vurduğu bir dönemde demokrasi ittifakının dışında kalmak……bu dili "sınıfsal perspektif" ile süslemek demokrasi, eşitlik ve özgürlükle bağdaşmaz.

Demokrasi İttifakı Nedir? İnsanlığın Komün Gücünü Canlandırmalıyız 

Demokrasi ittifakı örgütlü bir toplumu ve komün gücünü esas aldığı için meclisler, inanç kurumları, kongreler, yerel komünler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, insan hakları kurumları, ekolojik kurumlar, kooperatifler, vakıflar, kamusal amaçlı bir çok mali, ticari, kültür ve sanat kurumları kısacası özgür bir yaşamın inşasına dayanan, var olan siyaset anlayışının dışında demokratik siyaseti esas alan farklılıkların özgür birlikteliğini ilke edinen bir ittifakın ismidir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir