Haber Sol Yazarı: Rusya'yı Eleştiri Merkezine Koydu: Rusya Bir Ülkeye Müdahale Ediyor, Ordusuna Darbe Çağrısı Yapıyor, Nükleer Silahları Masaya Koyuyor

Kemal Okur

Haber Sol Yazarı Büyük Medya'nın Rusya Karşıtı Propagandası ile Bunaltılan Halk TV izleyicilerinin Kendisinden Duymak İstediklerinden Daha İleri Bir Görüş Getirmedi

Dün Halk TV'de konuşan Kemal Okuyan büyük devletler arası çatışmalar bizi ilgilendirmez. Bizi sınıf mücadelesi ilgilendirir, ifadesini kullandı ve Rusya'nın uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi. Biz NATO'yu baş düşman görüyoruz, çünkü Türkiye NATO üyesi" dedi, ve ekledi bize ne "Rusya'nın güvenliğinden veya ABD güvenliğinden dedi. Biz ABD ile Rusya arasında taraf tutamayız". Biz olaya şöyle bakarız: Rusya Federasyonu insanlığa ne vadediyor? Rusya'da da kapitalist sömürü sistemi var.

OKUYAN'IN TARAFSIZLIĞI ÇİN VE KÜBA'DAN ÇOK FARKLI

Küba'nın önemli açıklaması:

Küba dün "devrimci hükümetin açıklaması" başlığı ile yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Rusya Federasyonu'nun ABD ve NATO karşısında haklı talep ve haklı iddialarını dikkatle görmeden, Ukrayna'daki mevcut durumu titizlik ve dürüstlük içinde dikkatle incelemek mümkün değildir. Bugünkü güç kullanımına ve uluslararası hukuka ve uluslararası normlara uyulmamasına yol açan etkenleri dikkatle görmeden Ukrayna'daki mevcut durumu titizlik ve dürüstlük içinde dikkatle incelemek mümkün değildir. Küba'nın uluslararası hukuka ve uluslararası normları tüm gücüyle desteklediği biliniyor, Küba özellikle bu normların küçük ülkelerin hegemonyacılığa karşı mücadelesi ve kuvvetin kötüye kullanılmasına ve uluslararası adaletsizliğe karşı mücadele açısından önemini biliyor".

Çin ve Küba'nın tarafsızlığı Rusya'nın kendi siyasi, askeri ve ulusal güvenliği açısından haklı kaygı ve taleplerinin dikkate alınmasını ve tüm ülkelerin güvenlik kaygılarını dikkate alıyor.

Oysa, Okuyan'ın tarafsızlığı Çin ve Küba'dan çok farklı, çünkü dünyada yaşanan olaylara dünya bütününden bakmıyor, soyut bir hümanist ve anti-kapitalist yaklaşıma sığınıyor. Bugün dünyada barışın korunmasına ve hegemonyacılığın tarihe gömülmesine dair mücadelenin hangi somut güçlere dayandığını görmek istemiyor.

Bu yaklaşımla onun bugünkü sosyalist ülkelerin ve Güney dünyası ülkelerinin büyük çoğunluğunun mücadelelerini anlaması olanaksız. Haber sol yazılarında merkeze koyulan temel mesele kapitalizm ve sosyalizm arasındaki mücadele. Bu yayın organı ayrıca Çin ve Rusya'yı da dünya çapında hegemonyacılık ve savaş talep eden güçler arasında görüyor. Çin ve Küba ise bugünkü dünyada eski savaşçı düzeni ve hegemonyacılığı muhafaza etmeye çalışan gücün ABD olduğunu değerlendirmiyorlar.  Çin ve Küba bugünkü dünyada en fazla öne çıkan insan hakları sorunlardan birinin gelişmekte olan ülkelerin savunduğu kalkınma hakkı, ABD ve bazı müttefikleri büyük batılı güçler bu talebin gerçekleşmesinin önündeki asıl engeli oluşturuyor. Haber Sol yazarı HALK TV izleyicilerinin kendisinden duymak istediklerinin daha ilerisinde bir görüş getirmedi.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir