Gelenek Yazarının Muhafazakar Ve Öznel İdealist "Cumhuriyet" İdeolojisini Okumak

Kemal Okur

Şubat 2024

Tarihsel materyalizmden öznel idealist tarih yazımına ve yapısalcılığa :

Gelenek yazarı gerçeği olgularda aramak ve tarihin nesnel gelişim boyutuna bakmak yerine "anti-kapitalist bir cumhuriyetçilik", anti-kapitalist bir yurtsever cumhuriyetçilik "ideolojik kurgusu" üretmeye çalışıyor.

Ulusal Gurur, Cumhuriyetçilik ve Sosyalizm https://gelenek.org/ulusal-gurur-cumhuriyetcilik-ve-sosyalizm/

Yazara göre: "Komünizm ile Cumhuriyetçilik ilişkisi son derece doğrudandır. Biz komünistler Sonradan görme cumhuriyetçi değiliz anlayacağınız!

Yazar politik eşitlik (politik özgürlük) ile toplumsal eşitliği (toplumsal özgürlüğü) birbirine karıştırıyor. Burjuvazinin önderliğindeki burjuva demokratik devrim işçilere ve halka sadece politik özgürlük sağlar, işçilerin toplumsal köleliğini sürdürmeye devam eder. Fransız devrimi de politik özgürlüğü veya herkese oy hakkını savundu.   

Marx işçi sınıfının politik özgürlük, politik eşitlik ve politik devrim ideolojisini aşıp, toplumsal demokrasi, toplumsal eşitlik ve toplumsal devrim doktrinine geçmesini savundu. Ve o dönemde proletaryanın önüne toplumsal cumhuriyet hedefini koydu.

Marx ve Marksizm daha o günlerde politik devrimi ve politik demokrasiyi basitçe inkar etmedi, onu diyalektik olarak içererek aşan toplumsal devrim, toplumsal demokrasi ve toplumsal özgürlük hedefini işçi sınıfının önüne koydu. Türkiye'de bu konuyu incelemiş ve slogan olarak benimsemiş önemli sosyalist partiler de var.

Gelenek yazarına göre:  eşitlik olmadığında Cumhuriyet yıkılıyor, yıkılmasa bile sakat kalıyor. Sorumuz şu:   Hangi eşitlik politik eşitlik mi? toplumsal eşitlik mi?

Gelenek yazarına göre: Rusya 1917'de Cumhuriyete kavuştu.

Hayır.. Rusya önce proleter (toplumsal) nitelikli burjuva demokratik cumhuriyete ulaştı….. Yani şubat devrimi'nde proletarya önderliğinde politik özgürlüğü veya politik demokrasiyi kazandı, ardından  ikinci adımda… Ekim devrimi'nde proleter demokratik cumhuriyete kavuştu.   (proletarya önderliğinde tüm halkın diktatörlüğü yani özünde proletarya diktatörlüğü….. Diğer bir ifade ile Rusya toplumsal özgürlüğe giden yolun kapılarını ardına kadar açan politik devrimi kazandı.

Gelelim Gelenek yazarının hangisi önce geliyor?  Çarpık ve hileli sorusuna…

"Bir efsane, insanlığın önce özgürlüğü sonra eşitliği aradığı, daha doğrusu aramak zorunda olduğu… Hayır, bu doğru değil. Eşitlik arayışı, eşitlik için mücadele özgürlük ateşini harlamış, eşitlik fikri yara aldığında özgürlük alanı kısıtlanmış. Cumhuriyet, özgürlüktür çok açık ki…" 

Yazar, yine tarihe çalım atmaya çalışan bir ideolojik kurgu arayışında

İnsan toplumunun zorunlu tarihi gelişmesi önce politik özgürlüğü ardından ikinci adım olarak toplumsal özgürlüğü üçüncü adım olarak toplumsal özgürlüğü insanın özgürlüğü ile birleştiren düzeni yani komünist toplumu kazanıyor…

Yazara göre "doğrusu, komünistler her zaman Cumhuriyetçidir."

Soralım: Hangi cumhuriyet? İşçi sınıfı ve halkın demokratik cumhuriyeti nerde?

Yazar en önemlisi emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci kapitalizmin diktatoryal boyunduruğu altındaki bir ülkede işçi sınıfı ve halkın anti-emperyalist demokratik cumhuriyetini unutmuş …

Gelenek yazarının muhafazakar ideolojisi aşağıdaki sözcüklerde kendini açığa vuruyor:

"İkinci efsane de, tam da bu konuda, bizim "yerli" liberallerimizin uydurmasıdır. (Türkiye'de demek istiyor) Cumhuriyet'in özgürlükle bağını koparmaya yeltenmişlerdir. Öyle ki, son 40 yılın ortalama solcusu için Cumhuriyet baskı ve zulümle özdeştir. Bu Türkiye tarihine ilişkin bir okuma değildir sadece".

Yazar bürokratik burjuva yönelimli CHP Cumhuriyet'ine yapılan liberal demokrat eleştiriyi dahi kabul etmek istemiyor. İlginç olan Gelenek yazarının yazısında "demokrasi" sözcüğünün geçmemesi, aslinda anti-liberal devletçi sosyalist geleneğin görüşlerine uygun, yazar toplumsal demokrasiyi, ekonomik demokrasiyi ve politik demokrasiyi içeren bir sosyalizmi "liberalizme" taviz vermek olarak görüyor.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir