Kürtlerin Kendi Kaderini Tayin Hakkı: Evrensel Yazarının Zorlama Tartışması

"Komünistler her ayrılmayı değil, yalnızca emperyalizmi zayıflatan ayrılmayı destekler"

Kemal Okur

Evrensel yazarı Yalçıner son günlerde Teori ve Eylem Dergi'sinde çalakalem ve özensiz bir tartışma tarzıyla diğer birçok sosyalist partiye çeşitli konularda vuruşlar yapmış. https://teoriveeylem.net/tr/2023/11/22/100-yil/

Bu yazı içinde yazarın bazı sözleri dikkatimizi çekti bunları alıntılayalım: "Ulusların Kendi Kaderini Tanıma Hakkını" tanıyan komünistler her ayrılmayı değil, yalnızca emperyalizmi zayıflatan ayrılmayı destekler,…" az ilerde yazar şu iadeleri kullanıyor: "Sosyalistlerin alternatifi tabii ki sosyalizmdir, ancak bu, emperyalizmi zayıflatan bir ayrılığın ilke olarak reddedilmesi anlamına gelmez".

Yazar bu görüşleri ile sözde TKP'yi eleştirmeyi amaçlıyor, fakat yazar Türkiye'deki Kürt sorununun somut konumunu ve somut çözümünü tartışmak yerine sözde ilke tartışması düzeyinde kalıyor. Özcesi Evrensel yazarı, Türkiye'deki bazı siyasi akımların Kürt sorununun çözümünü Kürtlerin ayrılması olarak görmeleri ve bunun için kavga verdikleri somut durum hakkında görüş belirtmekten kaçınıyor. Yazar, bu siyasi akımların işçi hareketini ve sosyalist akımı zayıflatan bir rol oynadığı konusunda somut bir analize girmekten kaçınıyor.

Yazar somut tartışmadan kaçarak TKP'nin görüşleri karşısında boş sözlere dayalı bir tartışma yürütmeye çalışarak TKP'yi Ulusların Kendi Kaderini Tanıma Hakkı ilkesini inkar etmekle ve milliyetçilikle suçluyor. Oysa Evrensel yazarının alıntı yaptığı TKP'nin görüşleri çok somuttur, fakat Evrensel yazarı TKP'nin bu görüşlerini tartışmıyor: TKP 2004 konferansında şu görüşü savunmuş: "Ancak bu noktada solun yakın dönemde toplum nezdinde belirginleşen kimi özellikleri bu açıdan ek bir çaba gösterilmesini gerektirmektedir. Kürt dayanışmacılığının toplum genelinde sol kimliğin bir parçası olarak algılanmasında iki sorunlu nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ayrılıkçılık başlığıdır. İkinci nokta ise Kürt siyasetlerinin emperyalizm yanlısı konumlarıdır. Bu sorunlar hafife alınamaz. Bilinmelidir ki, TKP'nin Türkiye'nin bölünmesine ve emperyalizme karşı duruyor olması toplumsal algıdaki sorunları çözmeye yetmemektedir. Bu noktada, çok açık bir biçimde "TKP-Kürt emekçileri" denklemi çözülmek zorundadır. Ancak komünist kimlikle temsil edilen bir Kürt emekçi dinamiğinin üretilmesi durumunda bu engel aşılacaktır".

Sözün kısası, Evrensel yazarı, bugünkü Türkiye'de etkisi olan ve Kürtlere dost görünmeye çalışan siyasi partilerin Kürt sorunu hakkındaki ideolojileri, programları, stratejileri ve mücadele biçimleri ve bu partilerin dünya ve ülke düzlemindeki konumlanmaları hakkında tartışmaktan kaçınarak sağa sola yumruk sallıyor. Türkiye'deki ve bölgedeki Kürtler ile ilgili tartışma sözde ilke tartışmasının ötesinde somut ve net bir biçimde tartışılmalı.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir