Enternasyonalist Maoist Akım Cephe Gerisi Teorisini ve Cephe Gerisi Siyasetinin Tarihini Değerlendirdi

Cephe Gerisi Alanları ve Cephe Gerisi Siyaseti

Partizan web sitesinden alınmıştır

Çeviren Timur Kaplan

Cephe gerisi Halk Savaşı mücadelesinde oldukça önemli bir meseledir. Partimizin tarihi boyunca cephe gerisinin örgütlenmesi sürekli bir şekilde gündemde olmuş, bu noktada kimi zaman ciddi düzeyde adımlar atılmış, örgütlenmeler gerçekleştirilmiş kimi zaman ise amaçtan sapan yaklaşımlarla cephe gerisi politikası bozuma uğratılmıştır. Fakat en nihayetinde derli toplu bir cephe gerisi politikası oluşturulamadığı gibi, bu noktada kimi zaman düşmanın saldırılarının dayatması kimi zamanda kendiliğinden "hadi yapalım" diye atılan  adımlar bu politika süreklilik kazanmamıştır.

CEPHE GERİSİ NEDİR

Öncelikle cephe gerisinden ne anlıyoruz onu netleştirmek gerekir. Cephe gerisi en kaba ve genel anlamda devletin egemenlik kuramadığı, hakim sınıfların siyasi-ideolojik-askeri-kültürel-ekonomik iktidardan yoksun olduğu alanlardır.

Halk Savaşı bilindiği gibi devlet iktidarını parça parça alma, kızıl siyasi iktidar alanları kurarak Komünist Parti önderliğinde halk güçlerinin egemenliğini sağlamayı içeren bir savaş stratejisidir.

Bu anlamda cephe gerisi siyaseti bu kızıl siyasi iktidar alanları görüşü içinde hayat bulur ve kendini var eder. Bu durumda düşmandan arındırılmış, güvenliği sağlanmış ve en güçlü Kurtarılmış Kızıl Siyasi İktidar Alanları düşmanın cephe oluşturma olanağının siyasal-coğrafi açıdan en zor olduğu yerler olmalıdır. Kızıl Siyasi İktidar Alanları buna göre seçilmek zorundadır.  

Her Durumda Her Ülkede Her Zaman Geri Cephe Örgütleme Koşulu Yoktur

Çin gibi büyük bir ülkede ve sınıf savaşımının gelişkin olduğu bir dönemde Halk Savaşı Stratejisi'nde geri cephe siyasetini uygulayacak alanlar her zaman olmuştur. Bu anlamda bizim bugün yürüttüğümüz savaşın boyutu, görece geri düzeyi ve savaşın bugünkü aşamasında Çin'deki, Vietnam'daki gibi değildir. Bir geri cephe örgütleme koşulumuz söz konusu değildir.

Geri cephe örgütleme koşul ve olanakları hiç kuşkusuz mücadelenin ve savaşın gelişimine paralel oluşacak, olgunlaşacak, bazı alanlarda düşmandan arındırılmış güvenli ve geri cephe rolü oynayacak koşullar yaratılacaktır.

Enternasyonalist Maoist akımHalk Savaşı'nı başlatmış ve sürdürme iradesini dün de bugün de devam ettiren bir bakışa sahip olmuştur, gerilla güçlerimiz, hâlihazırda küçük çaplı da olsa bir savaş yürütmektedir.

Bu durum önümüze bu gerçekliğe uygun bir geri cephe örgütlenmesini bir görev olarak çıkarmaktadır. Geri cephe bir bütün mücadele güçlerimizin ve özellikle de gerilla savaşımızın ihtiyacına odaklı olmak zorundadır. Gerilla savaşının ihtiyaçlarına göre şekillenmeyen bir geri cephe politikası, asla istenen rolü oynayamayacaktır.

TOPLU ATAKLANMA DEĞİL HALK SAVAŞI ÇİZGİSİ

Geri cephe alanı savaşla ilgili  askeri-politik-ideolojik eğitim gereksinimine, savaşları ve muharebeleri gözden geçirerek gerilla güçlerini dinlendirmeye ve hazırlama gereklerine, askeri ve diğer lojistik ihtiyaçların teminine ve güçlerimizi güvenli bir alana konumlandırma gereksinimine destek olmalıdır. Bu ihtiyaca göre şekillenmeyen bir geri cephe politikası Halk Savaşı'nın değil, hatalı bir güç biriktirmeye dayalı yani "toplu ayaklanma" stratejisinin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir geri cephe politikası olacaktır.

Halk Savaşı yürüten bir parti için bu türden bir geri cephe anlayışı ise en iyimser yaklaşımla çürütücü, ciddiyetsiz ve kendi stratejisine, savaş çizgisine yabancılaşmayı getirir. 

DÜNYADAN VE YAKIN ÇEVREMİZDEN ÖĞRENMELİYİZ

Bu bağlamda özellikle yakın çevremizde sürdürülmüş olan gerilla savaşına dayalı ulusal kurtuluş mücadelesinin özellikle bu noktadaki deneyimlerine yaslanma, ders çıkarma ve kendi gerçekliğimize uyarlayarak biçim ve öz vermek gerekir.

Bu başarılı partilerin kendi öz ülkeleri dışında oldukça işlevli şekilde kullandığı geri cephe siyaseti önümüzde ciddi bir deneyim olarak durmaktadır. Bu deneyimlerden faydalanma, model olarak görme yaklaşımı benimsenmelidir.

Bu temelde bizler de ilk ve en başta geri cephe politikasını hakim sınıfların iktidar ve egemenlik alanı içinde kurmak zorundayız. Bu hâkim sınıflarının siyasi egemenliği dışındaki bir alanda konumlanmak anlamına geliyor. (ÇN: burada devlet sınırları dışındaki ve devlet güçlerinin kolayca operasyonlar sürdüremeyeceği alanlar kastediliyor.)

Halen ülkede Kızıl Siyasi İktidar alanlarının olmadığı bugünkü durumda devletin egemenlik alanı dışında ama devletin egemenlik alanına kolayca girilebilecek alanların tercih edilmesi zorunluluğu vardır. Bu bağlamda özellikle sıcak savaşın sürdüğü alanlara en hızlı ve kolay ulaşma olanağının olduğu alanlar seçilmelidir.

Geri cephe örgütlenmesi gelgeç bir hevesle ve ilerisini düşünmeksizin, alt yapısını oluşturmaksızın, işlevli ve rolünü oynaması sağlanmaksızın planlanacak bir mesele değildir. Geri cephe örgütlenmesi, Halk Savaşı Stratejisi'ndeki önemi ve yeri çok büyük olduğuna göre Geri cephe örgütlenmesi, çok özenli ve ciddiyetle ele alınmalıdır. Geri cephe örgütlenmesinde onun kadro ve militan yapısını ve temelini oluşturmak da bir o kadar önemlidir.

KOŞULLARA UYGUN KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE GERİ CEPHE İNŞASI

Kendi tarihimizdeki deneyimler her ikisinin—- Geri cephe örgütlenmesi ve Halk Savaşı Stratejisi'nin— kavranışında da ciddi sorunların varlığına işaret etmektedir. Bugün ise geri cephenin örgütlenmesini önemli bir mesele olarak gündemimize almak gereklidir.

Bu bağlamda bugün sınıf mücadelesinde bugünkü yetersizliklerimizi, kadro eksikliği sorunumuzu, örgütlenmeye dair olanakların darlığı ve yetersizliğini de gözeterek Geri cephe örgütlenmesinde küçükten büyüğe, uygulanabilir olandan daha gelişkin olana doğru ilerletme ve ele alma yaklaşımı içinde olmak gerekir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir