Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu Çin'de Başladı… Marksizm 21. Yüzyılda Yeniden Canlandı: İnsanlığın Ortak Kader Topluluğunu İnşa Etmeye Birlikte Katkı Verelim

Çeviren Gülizar Özkaya

29 Temmuz 2022 20:53

Şi Cinping

Bugün 29 Temmuz'da Çin'in evsahipliğindeki Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'na mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı, 'Marksizmin 21. yüzyılda yeni bir canlılık gösterdiğini' söyledi. Şi Cinping, tüm Marksist siyasi partileri 'Marksist teoriyi ulusal koşullara ve içinden geçtimiz döneme daha uygun hale getirmeye' çağırdı.

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komite Genel Sekreteri Şi Cinping, Pekin'de ÇKP dahil 70'den fazla ülkeden 100'ü aşkın Marksist ve sol kanat parti ve örgütün 300'den fazla temsilcisinin video bağlantısıyla katıldığı Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'nun açılışı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Şi, 'Marksizmin ucu açık, sürgit gelişen bir teori olduğunu, ancak her ülkenin kendine özgü koşullarına uyarlandığında o ülkede kök salabileceğini ve içinden geçtiğimiz alt çağa ayak uydurduğunda canlılığını ortaya koyabileceğini' belirtti. Çin Komünist Partisi dünyanın tüm bölgelerinden Marksist Partilerle çalışmaya hazır olduğunu belirten Şi Cinping şu ifadeyi kullandı: birlikte insanlığın ortak kader topluluğuna katkı verelim.

İşçi Sınıfı Enternasyonalizmin Sıcaklığı Foruma Damgasını Vurdu

'Tüm ülkelerdeki Marksist siyasi partilerin zorlu ve yenilikçi keşifleri ve birbiriyle dayanışma ve işbirliği içinde uyumlu çabaları sayesinde 21. yüzyılda Marksizmin yeni ufuklar açtığını ve giderek yeni bir canlılık gösterdiğini' dile getiren Şi, 'ÇKP'nin Marksizmin temel ilkelerini Çin'in kendine özgü koşulları ve Çin'in parlak gelenekse kültürüyle birleştirdiğini, böylece Marksizmi Çin bağlamına ve içinden geçtiğimiz döneme uyarladığını ve Çine Özgü  sosyalizmi inşa yolunda kararlılıkla ilerlediğini' söyledi.

İNSANLIK YİNE TARİHİ BİR KAVŞAK NOKTASINDA

"Bugün dünya geçtiğimiz bir yüzyıl boyunca görülmedik derin ve hızlı değişikliklerden geçiyor  ve insanlık yine tarihin bir kavşağında duruyor. Bu koşullarda Marksizmi ulusal koşullara ve içinde bulunduğumuz alt-çağa uyarlamada ısrar etmek ve insanlığın önündeki yolu hakikatin ışığıyla aydınlatmak Marksist siyasi partilerin ortaklaşa sorumluluğudur" diye altını çizdi.

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong

VİETNAM KOMÜNİST PARTİSİ: MARX, ENGELS, LENİN'E BÜYÜK SAYGI BORCUMUZ VAR  

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong şu ifadeleri kullandı. Bu, uluslararası komünist ve işçi hareketlerinin büyük düşünürleri ve seçkin devrimcileri olan Marx, Engels ve Lenin'i anmak ve büyük saygı borcumuzu göstermek için bir fırsattır. Forumun aynı zamanda Marksizm-Leninizm'in büyük katkılarını ve kalıcı değerlerini vurguladığını ve delegelerin Marksizm-Leninizm'i her bir Parti ve ülkede uygulama deneyimlerini paylaşmaları için bir platform görevi gördüğünü de sözlerine ekledi. Bu vesileyle ÇKP ve Çin'i, Marksizm-Leninizmin yenilikçi uygulamaları da dahil olmak üzere sosyalizmin inşasında kaydettikleri önemli başarılardan dolayı kutladı.

HO Şİ MİN DÜŞÜNCESİNİ İZLEMEDE KARARLIYIZ

Merkez Komitesi Genel Sekreteri Trong, Vietnam'da Başkan Ho Chi Minh'in Düşüncesinin de Marksizm-Leninizmin yenilikçi bir şekilde uygulanması, uluslararası komünist ve işçi hareketlerinden çıkarılan dersler, ulusal geleneksel değerlerin korunması ve geliştirilmesi ve insan kültürünün özünün özümsenmesi sonucunda oluştuğunu belirtti. Geçtiğimiz 90 yıl boyunca Marksizm-Leninizm ve Ho Chi Minh Düşüncesi Partimizin ideolojik temeli ve dayanağıdır. Marksizm-Leninizm yeni dönemde de Vietnam devriminin yolunu aydınlatan bir meşale olmaya devam edecek. Vietnam Partisi, Devleti ve halkı adına Trong, Çin Partisi ve halkı da dahil olmak üzere dünyadaki Marksist siyasi partilere ve ilerici güçlere farklı dönemlerde Vietnam'a verdikleri destek için teşekkür etti.

Genel Sekreter Trong, Vietnam Komünist Partisi'nin ortaklaşa inşa edilecek barış, dostluk, demokrasi ve refah ile Marksizm-Leninizm'in sürekli gelişimi için verilen mücadelelerde Marksist partiler ve ilerici güçlerle işbirliğine her zaman önem verdiğini ve bu işbirliğini daha da genişletmeye hazır olduğunu ifade etti. Forum çerçevesinde Partinin Merkezi Teorik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Nguyen Van Thanh, Marksizm-Leninizmin önemini ve Vietnam'ın Marksizm-Leninizmi yenilikçi bir şekilde uygulayıp geliştirdiğini vurgulayan bir konuşma yaptı.

TÜM ÜLKELERİN MARKSİST SİYASİ PARTİLERİ İLE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

'ÇKP'nin onların kendi ulusal koşullarını ve zamanın eğilimini göz önünde bulundurarak diğer ülkelerdeki Marksist siyasi partilerle fikir alışverişlerini ve diyaloğu güçlendirmeye ve Marksizmi zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu' belirten Şi, "Böylece Marksizm, insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa etme sürecinde daha büyük bir hakikat gücü sergileyecektir" dedi.

Foruma gelen kutlama mesajları katılanlar Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gennadiy Züganov da var.

Şİ JİNPİNG'E HALKIN VERDİĞİ ÖZEL ÖDÜL

Bu forum, bu yıl sonbaharda yapılması planlanan Çin Komünist Partisi 20. Kongresi öncesinde düzenleniyor. Bu Kongre'de çok özel bir uygulama olarak Şi Cinping'in iki dönem süren Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komite Genel Sekreteri görevine yeniden üçüncü kez seçilmesi bekleniyor. Parti ve Devlet Anayasası gereği Çin'de hiç bir görevli üçüncü kez aynı göreve seçilemiyor. Şi Cinping özellkle halkın uzun zamandır endişe ettiği yolsuzluk konusunda ciddi başarılar kazandığı için Halk Meclisi çok özel bir Anayasa değişikliği yaparak kendisine bir kez daha seçimlere katılma hakkı tanıdı. Şi Cinping seçildiği takdirde 5 yıl daha ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreterliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı görevlerini sürdürmesi bekleniyor.

Şİ JİNPİNG'İN İNSANLIĞIN ORTAK KADER TOPLULUĞU NEDİR?

Şi Cinping bu görüşü 2013 yılında şöyle açıkladı: Dünya bugün büyük gelişme, büyük dönüşüm ve büyük ayarlama döneminden geçiyor. Barış ve kalkınma hala çağın iki temel trendidir, tüm ülkeler arasında işbirliği gereksinimi giderek daha fazla öne çıkıyor.

Herhangi bir ülke, tek başına insanlığın bugün karşı karşıya bulunduğu sorunlarla mücadele edemez, herhangi bir ülke kendini dünyadan  tecrit ederek kalkınamaz. Dünya ülkeleri birlikte sorumlu bir tavır sergileyerek dünya barışı ve kalkınmasını teşvik etmelidir. Xi Jinping, 23 Mart 2013'te Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ilk kez tüm dünyaya "ortak kader topluluğu" politikasını ilan etti. Ardından farklı ortamlarda insanlığın ortak kader topluluğunun inşası hakkında açıklamalar yaparak ortak kader topluluğuna dair bilimsel, kapsamlı, zengin içerikli düşünce sistemini oluşturdu. Bu düşünce sisteminin özü, ÇKP 19. Ulusal Kongresi Raporu'nda ortaya koyulan kalıcı barış, kapsayıcı güvenlik ve ortaklaşa paylaşılan refah için dışa açık, hoşgörülü, temiz ve güzel bir dünyanın inşa edilmesidir.

EKOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLER ARASINDA

Buna göre, insanlığın ortak kader topluluğunun inşa  edilmesi için siyaset, güvenlik, ekonomi, kültür ve çevre olmak üzere 5 alanda çaba gösterilmelidir. Siyasi bakımdan karşılıklı saygı korunmalı, eşitlik zemininde istişare yapılmalı, zıtlaşma yerine diyalog, karşıt bloklar oluşturma yerine ortaklık ilkesi temelinde yeni tip ülkeler arası ilişki tarzı izlenmelidir. Güvenlik bakımından, çatışmaları diyalog ve istişare yoluyla gidermede ısrar edilmeli, geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik tehditleriyle eş güdümlü mücadele edilmeli, her türden terörizme karşı çıkılmalıdır. Ekonomik bakımdan, dünya ülkeleri ve bölgeleri el ele vererek, ticareti ve yatırımları özgürleştirme sürecini hızlandırıp, ekonomik küreselleşmenin daha adil, daha açık, hoşgörülü, dengeli, ortak kazanca dayalı ve her ülkenin faydalanabileceği yönde gelişmesini sağlamalıdır. Kültürel bakımdan, uygarlıkların çoğulluğuna saygı gösterilerek, medeniyetler arasındaki anlaşmazlıkların aşılması için etkileşim, çatışmaların aşılması için birbirinin iyi yanlarını örnek alma ve üstünlük zihniyetinin aşılması için bir arada kardeşçe yaşama yolu izlenmelidir. Ekolojik-çevre bakımından, çevre dostu olma ilkesinde ısrar edilerek, iklim değişimiyle ortak mücadele edilmeli ve insanlığı yaşatan bu dünya iyi korunmalıdır. İnsanlığın ortak kader topluluğu düşüncesi, çağdaş Çin'in dış politikasında önemli ve yenilikçi bir tutum olarak uluslararası toplumda sıcak karşılanmıştır. BM'nin birçok belgesine dahil edilen bu düşünce, dünyada günden güne daha büyük etki yaratmaktadır.

RUSYA'DAN İNSANLIĞIN ORTAK KADER TOPLULUĞU POLİTİKASINA AÇIK DESTEK

Geçen yıl Aralık ayında Pekin'de yapılan Çin-Rusya zirvesinde ilan edilen ortak bildiride Rusya tarafı şu ifadeyi kullandı: Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerdeki merkezi koordinasyon rolü ile uluslararası sistemi şiddetle savunuyoruz. Rus tarafı, uluslararası toplumun daha fazla dayanışmasını sağlamak ve ortak zorluklara yanıt verme çabalarını pekiştirmek için Çin tarafından önerilen "insanlığın ortak kader topluluğu" inşa etme kavramının önemine dikkat çekiyor. Çin tarafı da, Rus tarafının adil bir çok kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi kurmak için gösterdiği çabaların önemine dikkat çekiyor……Taraflar, Rusya ve Çin arasındaki yeni devletlerarası ilişki modelinin Soğuk Savaş döneminde gördüğümüz siyasi ve askeri ittifaklardan daha üstün bir yol olduğunu bir kez daha teyit ediyorlar. Bkz. https://sosyalistbirlik.com/xi-jinping-ve-putinden-tarihi-ortak-bildiri-sirt-sirta-veren-isbirligi/

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir