ÇKP'nin Modernleşme Üzerine Görüşü  

Bizim Farkımız Ortaklaşa Refahı Gerçekleştiriyor Olmamız

Çeviren: Ferdi Bekir

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in 7 Şubat 2023 tarihinde Merkez Komitesine seçilen yeni üyeler ve diğer bazı önde gelen parti üyeleri için düzenlenen bir çalışma oturumunda yaptığı konuşmanın bir bölümü aşağıdadır.

ÇKP 20.Kongre'sinde ilk kez Çin'in modernleşmesinin 6 temel niteliği şöyle tanımlanmıştı:  

Çin Modernleşmesi Çin Komünist Partisi Önderliğinde Sürdürülen Sosyalist Modernleşmedir.  Bkz. https://sosyalistbirlik.com/xi-jinping-cine-ozgu-sosyalizm/

Ortaklaşa Refahı Gerçekleştiren Modernleşme

İnsan ve Doğa Arasında Uyumu gerçekleştiren, Ekolojik Modernleşme

Maddi-ekonomik Alanda Gelişme İle Manevi-Etik-Kültürel-sosyalist değerler Alanında Gelişmeye Eşit Önem Veren Modernleşme

Emperyalizmi Ve Hegemonyacı Mantığı ve Dış politikada güç kullanmayı Reddeden Barışçı Kalkınmayı Gerçekleştiren Modernleşme

Çok Kalabalık Bir Nüfusun Modernleşmesi….

Çin'in modernleşmesi hem büyüklük hem de karşı karşıya olduğu zorluklar açısından insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir süreçtir: 1,4 Milyarlık nüfusumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkaramayız.

Çin'deki gibi muazzam büyük bir nüfus, gelişme için yeterli insan kaynağı ve geniş bir pazar sağlamasına karşın birçok sorun ve zorluğu da beraberinde getirmektedir.

Modernleşmemiz ortak refahı gerçekleştiriyor

Bu, Çin modernleşmesinin ayırt edici bir özelliği ve onu Batı modernleşmesinden ayıran şeydir. Batı modernleşmesinin en büyük sorunu, halk merkezli olmak yerine sermaye çıkarı merkezli olması ve halkın büyük çoğunluğunun çıkarlarına hizmet etmek yerine sermaye karlarını ve sermayenin büyümesini maksimum seviyeye çıkarmaya çalışmasıdır. Bu durum zenginler ve yoksullar arasında büyük bir uçurum yaratmış ve ciddi bir toplumsal kutuplaşmaya yol açmıştır. Bazı yeni gelişmekte olan ülkeler modernleşme çabalarında gelişmiş ülke eşiğine yaklaşmış, ancak "orta gelir tuzağına" düşerek uzun süreli bir durgunluğa saplanmış, hatta ciddi bir gerileme yaşamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bu yeni gelişen ülkelerin toplumsal katmanların kutuplaşması ve ayrışması sorunlarını çözememiş olmalarıdır.

Çin modernleşmesi, kalkınmanın halk için ve halk tarafından olmasını ve meyvelerinin halk tarafından paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Çin, toplumdaki herkes için toplumsal refahın arttırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 2012'deki 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana, mutlak yoksulluğa karşı verdiğimiz kritik mücadeleyi kazandık ve 100 milyona yakın kırsal nüfusu yoksulluktan kurtardık. Artık herkes için ortaklaşa refah sağlamak üzere eksiksiz bir dizi kılavuz, ilke, kurum, politika ve tedbir geliştirdik.

Bugün Yüksek kaliteli bir kalkınma için çalışırken ve ekonomik "pastayı" büyütmeye çabalarken, istihdam, gelir dağılımı, eğitim, sağlık, barınma, yaşlı ve çocuk bakımı gibi alanlarda insanların refahını etkileyen sorunları çözerek pastayı daha iyi/mükemmel hale getirmeli ve pastayı daha adil bir şekilde paylaşmalıyız.

Birincil, ikincil ve üçüncül bölüşümün birbirini tamamlayacak şekilde yürütüldüğü eksiksiz bir kurumlar sistemi oluşturmalıyız. Gelir dağılımı ve servet birikimini düzenlemek için daha etkin tedbirler almalı ve sermayenin sağlıklı gelişimini teşvik etmek için yasalara dayalı düzenleme ve rehberlik yapmalıyız.

Bu çabalarla orta gelir grubunu zaman içinde genişletebilir, gelir eşitsizliklerini daraltabilir ve modernleşmenin faydalarının tüm halk kesimleri arasında eşit bir şekilde paylaşıldığını ve böylece toplumsal kutuplaşma yaşanmadığını görebiliriz. Herkesin refaha ulaştığı bir toplumu başarmak uzun vadeli bir görevimizdir, bu nedenle sürekli ilerleme sağlamak için ısrarlı çaba sarf etmeli ve hedefimize ulaşana kadar durmamalıyız.

İnsan ve Doğa Arasında Uyumu gerçekleştiren, Ekolojik Modernleşme

Doğaya saygı duymak, doğaya uyum sağlamak, doğayı korumak ve insanlar ile doğa arasındaki uyumu teşvik etmek Çin modernleşmesinin ayırt edici özelliklerindendir.

Modern zamanların başlangıcından bu yana, Batı modernleşmesi tipik olarak doğal kaynakların hunharca yağmalanması ve çevrenin tahrip edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Bu süreç muazzam bir maddi zenginlik yaratırken, çoğu zaman çevre kirliliği ve kaynakların hoyratça tüketilmesi gibi ciddi sorunlara yol açmıştır. Çin, dünya ülkeleri kıyaslamasında kişi başına düşen enerji ve kaynak payındaki ciddi eksiklik nedeniyle, kalkınması hızlandıkça artan ölçüde enerji, kaynak ve çevre sorunları kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu da Çin'in Batı modernleşmesinin izlediği yolu kesinlikle takip edemeyeceği anlamına gelmektedir.

Modernleşme hedefine ulaşmayı başarmaya çalışan Çin, sürdürülebilir kalkınma yoluna bağlıdır. Çin, kaynakların ve çevrenin korunmasına ve doğanın kendini telafi edip yenilemesine öncelik verme politikasının rehberliğinde, sürekli olarak daha iyi üretim, daha yüksek yaşam standartları ve sağlıklı ekosistemler içeren sağlam bir kalkınma politikası izlemekte ve böylece Çin'in sürdürülebilir kalkınmasını gerçekleştirmek için geniş perspektifler açmaktadır.

Bizler, berrak suların ve yemyeşil dağların paha biçilmez varlıklar olduğu ilkesini benimsemeli ve buna göre hareket etmeli; dağları, suları, ormanları, tarım arazilerini, otlakları ve çölleri korumak ve geliştirmek için iyi koordine edilmiş adımlar atmalıyız. Ekolojik korumaya öncelik vermeli, kaynakları korumalı ve verimli kullanmalı, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı sürdürmeliyiz.

Yeşil bir kalkınma modeline geçiş çabalarımızı hızlandırmalı, ekosistemlerimizin çeşitliliğini, istikrarını ve sürdürülebilirliğini artırmalı ve karbon salgı emisyonlarının kısıtlanmasında en üst düzeye ulaşma ve sıfır karbon hedefleri doğrultusunda hem aktif hem de tedbirli bir şekilde çalışmalıyız. Yüksek kaliteli ekosistemlerle yüksek kaliteli bir kalkınmayı mümkün kılmalıyız.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir