ÇKP Yeni ve İleri Üretici Güçler Kavramına Odaklandı

Yeni Üretici Güçlerin Önünü Açmak Ve Sosyalizmin Üstünlüğünü Sergilemek İçin Büyük Hamle Yapmalıyız

Üretici Güçler İçinde En Aktif Unsur İnsan

Çeviren Ferdi Bekir

2024-02-29

Yeni Üretici Güçlerin Geliştirilmesi ile Yüksek Seviyeli Kalkınmada Yeni Avantajların Yaratılması- çerçevesinde Pekin'deki Merkezi Finans ve Ekonomi Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Okulu Dekanı Chen Binkai ile Söyleşi

Bugün yeni üretici güçler, gelişkin ve ileri ve yenilikçi özellikleriyle öncü rol oynamakta, geleneksel ekonomik büyüme tarzından ve üretimdeki geleneksel gelişme yollarından farklılık göstermekte ve bizim yeni kalkınma kavramımızın gerektirdiği ileri üretici güçler niteliği ile uyumlu olarak yüksek teknolojiye, yüksek verimliliğe ve yüksek kaliteye odaklanmaktadır

 Soru: Yeni üretici güçler kavramının temel içeriği nasıl anlaşılmalıdır? Yeni üretici güçlere daha iyi uyum sağlayan yeni türden üretim ilişkileri nasıl oluşturulup geliştirilebilir?

Gazete Muhabiri bu sorular çerçevesinde Merkez Finans ve Ekonomi Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Chen Binkai ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Soru : Yeni üretici güçlerin en temel tanımı, emekçilerin, emek araçlarının ve üretim malzemelerinin bir araya gelmesinde sağlanan sıçramadır ve bu üçünün optimizasyonundaki sıçramadır. Yeni üretici güçlerin bu en basit tanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Chen Binkai: Marx üretici güçlerin üç unsur içerdiğini düşünüyordu: İşçiler (insanlar), emek araçları ve üretim malzemeleri. Yeni ve ileri üretici güçler, devrim niteliğindeki teknolojik atılımlardan, üretim faktörlerindeki yenilikçi dağılımdan ve endüstrilerin daha da ileri düzeyde dönüştürülüp geliştirilmesinden doğan ileri üretici güçlerdir ve tüm bunlar emekçiler, emek araçları ve üretim malzemeleri üzerinde yeni ve daha yüksek gereksinimler yaratır.

İnsanlar, üretici güçlerin üç faktörü arasında en etkin unsurdur. İnsani sermayede, kalite birikim ve sıçrama sağlanmadan ve teknolojik ilerleme ve endüstriyel gelişmeye uygun yüksek kaliteli bir işgücü oluşturulmadan yeni üretici güçlerin geliştirilmesi mümkün değildir.

Yüksek teknolojili (makineler/robotlar) emek araçları yeni üretici güçlerin itici gücüdür.

Emek araçları arasında üretim araçları, makineler, altyapı ve enerji tesisleri yer almakta olup, bunlar arasında üretim araçları en önemlileridir. Yeni teknolojik devrim, 5G ve uydu internet, insanımsı robotlar ve birbirine bağlı akıllı araçlar gibi daha akıllı, verimli, düşük karbon salınımlı ve güvenli çok sayıda yeni teknolojiyi ve yeni üretim aracı türünü ortaya çıkarmıştır.

Yeni teknolojilerin uygulanması ve yaygınlaşması, geleneksel mekanik iş araçlarını da dönüştürebilmekte ve geliştirebilmektedir; dolayısıyla artık insansız fabrikalarımız ve otomatik çalışan limanlarımız var. Yeni iş gücü araçları (makineler/robotlar) üretim verimliliğini daha da arttırarak yeni üretici güçlerin oluşumu için kuvvetli bir itici güç sağlamaktadır.

Daha geniş bir üretim malzemeleri yelpazesi, yeni üretici güçlerin maddi temelini oluşturuyor.

Bilim, teknoloji ve sanayinin sınırlarının keşfi, üretim malzemelerinin tür ve biçimlerini büyük ölçüde zenginleştirmiş, üretimin sınırlarını genişletmiş, yeni üretim alanları yaratmış ve yeni üretici güçler için maddi bir temel oluşturmuştur.

Örneğin, biyolojik-imalat alanında, sentetik biyoloji mikroorganizmaları üretim malzemesi olarak kullanmakta ve gen düzenleme gibi araçlarla belirli kimyasalları ve proteinleri üretebilen hücre fabrikaları yaratmaktadır. Ayrıca Dijital ekonomi çağında, bilgi verileri önemli bir üretim malzemesi haline gelmiştir.

Dijital formda depolanan ve dolaşan büyük veri unsurları, etkin bir şekilde toplandığında, organize edildiğinde, analiz edildiğinde, çıkarıldığında ve işlendiğinde muazzam bir üretici güç verimliliği ortaya çıkarabilmektedir.

Soru: Şu anda bazı sanayilerin sektör yetkilileri hangi sektörlerin yeni üretici güçlere ait olduğunu tartışıyor. Bu konuyu nasıl değerlendirmeliyiz?

Chen Binkai: Yeni üretici güçler ve yeni endüstrilerin iki farklı kavram ve iki farklı kategori olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bilimsel devrimler teknolojik devrimlere, bunlar da endüstriyel devrimlere yol açar. Teknolojik inovasyon ve endüstriyel iyileştirmenin teşvik edilmesi, yeni üretici güçlerin oluşturulması ve geliştirilmesi için önemli bir odak noktasıdır.

Genel Sekreter Xi Jinping, bilimsel ve teknolojik inovasyonun başarılı sonuçlarının belirli endüstrilere ve endüstriyel dinamiklere tam zamanında uygulanması gerektiğini vurgulamış ve Xi Jinping, Çin'in geleneksel endüstrileri dönüştürmesi ve yükseltmesi, yeni ortaya çıkan endüstrileri geliştirmesi ve büyütmesi, geleceğin endüstrilerini planlaması ve inşa etmesi ve çağdaş endüstriyel sistemi geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştır.

İşte Bu fikirler de, yeni ve ileri üretici güçlerin unsurlarının ve bileşimlerinin bugünkü tüm çağdaş endüstriyel sistemin inşasını oluşturduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Yeni üretici güçlerin gelişimi tek bir endüstri ile veya tek bir türle sınırlandırılmamalıdır.

Yeni gelişen stratejik endüstrilere yönelik verimli kaynakların bir araya getirilmesini etkin bir şekilde yönlendirmeli ve teşvik etmeliyiz, ancak tabii ki geleneksel endüstrileri de göz ardı etmemeliyiz. Aksine, geleneksel endüstrilerin dönüşümünü ve iyileştirilmesini güçlü bir şekilde desteklemeli, geleneksel endüstrilerin dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırmalı ve ayrıca uzun vadeli etkiye sahip yeni ve gelecekteki yenilikçi endüstrileri önceden planlamalı ve düzenlemeli ve inovasyonda asla geç kalmamalıyız.

Soru: Teknolojik yenilik, yeni üretici güçlerin geliştirilmesinde temel bir faktör. İleriye dönük olarak, inovasyon alanında mükemmelleşmeye ve yeni üretici güçlerin geliştirilmesi için yeni unsurlar geliştirmeyi nasıl sağlayabiliriz?

 Chen Binkai: İnovasyonun özü "yeni bir üretim fonksiyonu kurmaktır", yani üretim sürecine daha önce hiç var olmamış üretim faktörlerinin ve daha önce hiç var olmamış üretim koşullarının "yeni bir kombinasyonunu" yaratmak… Bu yolla çok sayıda yeni gelişen endüstri yaratmalı ve yan inovasyon yoluyla geleneksel endüstrilerin üretim verimliliğini arttırmalıyız.

Toplumsal üretici güçlerdeki her büyük sıçrama, yeni teknolojilerin eskilerinin yerine geçmesine yol açar.

Birinci sanayi devrimi, insan toplumunu tarım toplumundan sanayi çağına götüren buhar makinelerinin geniş ölçekli kullanımına yol açmıştır.

İkinci sanayi devrimi, elektrik enerjisi teknolojisi ve içten yanmalı motorun etkisiyle insan toplumunu elektrik çağına taşımıştır.

Elektrik enerjisi ve elektrik motorları teknolojisi ile içten yanmalı motor teknolojisi, yeni teknolojik-ekonomik model olarak buhar gücünün yerini almış ve elektrik, telekomünikasyon, otomotiv ve petrol endüstrisi gibi endüstriler hızla gelişmeye başlamış, bunların tümü daha önce başat endüstriler olan tekstil ve çeliğin yerini almıştır.

Üçüncü sanayi devrimi, elektronik bilgisayarlar ve internetin etkisiyle insan toplumunu bilgi çağına taşımış, bilgisayar ve mikro iletkenler gibi endüstrilerin doğmasına yol açmıştır.

Bir ülkenin devrim yaratan yenilikçi teknolojilerde ustalaşıp ustalaşamamasının o ülkenin yükselişini ya da düşüşünü belirlediği söylenebilir.

Bağımsız inovasyon

Çin'in yeni ve ileri üretici güçler geliştirebilmesi için odak noktamız kendi bağımsız inovasyon kabiliyetimizi artırmak olmalıdır.

Yeni ve ileri üretici güçlerin geliştirilmesi için yeni unsurlar geliştirmemiz ancak yüksek düzeyde teknolojik bağımsızlık ve kendi kendini geliştirme sürecini hızlandırarak ve temel teknolojiler için verilen savaşı kazanarak mümkün olabilir. Ekonomik kaynakların tahsisinde pazarın belirleyici rolünden tam olarak yararlanmalı, hükümetin ekonomide oynayacağı rolü iyileştirmeli, inovasyon potansiyelini serbest bırakmalı ve inovasyon alanında elde edilen başarıların sanayilere daha hızlı uygulanmasını sağlamalıyız.

Yeni ulusal sanayi ve finans sistemini geliştirmeli, pazardaki rekabet mekanizmalarının rolünden yararlanmalı ve temel bilim alanlarında araştırmaları güçlendirmek ve en yeni anahtar teknolojileri ortaya çıkarmak için devlet daireleri arasında koordineli çalışmalar düzenlemeliyiz.

Yüksek öneme sahip ve çığır açıcı inovasyon potansiyeline sahip girişimlere daha fazla finansman desteği sağlamalı ve bu girişimleri teşvik etmeli, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin hızla hayata geçirilmesini sağlamalı ve işletmelerin inovatif gelişimini desteklemeliyiz. Ülkemizin temel meselelerine odaklanmaları için önde gelen bilim ve teknoloji kuruluşlarını desteklemeliyiz.

Birleşik inovasyon konsorsiyumlarının (tröstler) oluşumuna öncülük etmeli ve inovasyon unsurlarının işletmelere hizmet edecek şekilde bir araya gelmesine rehberlik etmeliyiz. İnovasyonu teşvik eden ve İnovasyonu mükemmelleştiren bir ortam yaratmalıyız. Büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin birbirine bağlı olduğu ve karşılıklı olarak birbirlerini desteklediği bir kurumsal inovasyon gelişim sistemi oluşturmaya odaklanmalıyız.

Soru : İleriye dönük olarak, gelişmiş ve çeşitli yüksek kaliteli üretim unsurlarının yeni üretici güçlerin gelişimine doğru sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlamak için ekonomik sistemde, bilim ve teknoloji sisteminde reformlar nasıl olmalı?

 Chen Binkai: Yeni ve ileri üretici güçleri geliştirmek için, reformların kapsamlı bir şekilde genişletilmesi yoluyla yeni türden üretim ilişkileri oluşturmalıyız. Üretim faktörlerinin tahsis edilme yöntemlerini yenilemeli ve bu faktörlerin tahsisinde verimliliği arttırmalıyız. Yapılacak ekonomik sistem reformu, ekonomik kaynakların tahsisindeki verimliliği daha da arttırmalı ve birleşik bir ulusal pazarın inşasını hızlandırmalıdır.

İşgücü pazarı, temel kamu hizmetlerinde eşitliği güçlü bir şekilde teşvik etmeli, hane halkı ikametgah kayıt sistemi reformunu hızlandırmalı ve yetenekli işçilerin ve mühendislerin bölgeler arası serbest dolaşımını rasyonel bir şekilde sağlamalıdır.

Bilgi ve teknoloji ürünleri pazarı, fikri mülkiyet haklarının koruma sistemini ve teknoloji pazarı işlemleri sistemini geliştirmelidir.

Finansal ürünler pazarı, reel ekonomiye finansal hizmet sağlama şeklindeki temel amacını tam olarak yerine getirmelidir. Finansal ürünler pazarı Bu amaçla, bilim ve teknoloji geliştirme finansmanını da güçlü bir şekilde geliştirmeli ve teknolojik inovasyona hizmet etmelidir.

Veri (Data) pazarı, pazar politikalarına bağlı kalmalı, yüksek seviyeli düzenlemeleri geliştirmeli ve veri ürünleri pazarı için birleşik bir yönetim çerçevesi oluşturmalıdır. Ayrıca, Çin gibi büyük bir ülkede bölgesel duvar ve engelleri ve yerel ayrımcılığı ortadan kaldırmalıyız.

Pazarlara Uygunsuz müdahale davranışlarını denetlemeli ve yerel yönetim teşvik ve kısıtlama mekanizmalarının iyileştirilmesini hızlandırmalıyız.

Bilim ve teknoloji sistemi reformuyla eğitim, bilim ve teknoloji ile yetenekli insanlar arasında sağlıklı bir döngüsellik sağlanmalıdır. Bilim ve teknoloji sistemi reformu, ülkeyi bilim ve eğitim yoluyla canlandırmaya, ülkemizi yetenekli insanlarla güçlendirmeye ve kalkınmayı inovasyonla yönlendirmeye, yetenekli insanları cesurca inovasyon yapmaya teşvik etmeye ve bilimsel ve teknolojik inovasyon için öncelikli kaynakları geliştirmeye yönelik stratejilerin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Tüm bu hedeflere ulaşmak için bilimsel ve teknolojik gelişmenin en ileri noktaları ve endüstriyel kalkınmanın acil ihtiyaçlarına yanıt verecek etrafında üniversite disiplinlerini iyileştirmek şarttır.

Temel bilim dallarında araştırma yatırımlarını arttırmalı ve yetenek, bilgi ve inovasyona yönelik gelir dağılımı politikalarını güçlendirerek yetenekli kişilere saygı duyan ve yeni bir işgücünü geliştiren bir sistem oluşturmalıyız. Aynı zamanda, bilimsel araştırmacıların üzerindeki yükün daha da azaltılması ve bilimsel ve adil bir teşvik mekanizmasının kurulması büyük önem taşımaktadır. Girişimcilerin ve işletmecilerin katma değer yaratma niteliğine tamamen saygı göstermeliyiz.

Bilgi ve teknoloji sektörünün paydaşlarının bölüşüme katılımı için yeni pratik mekanizmalar keşfetmeliyiz, Girişimcilik ruhunu tam anlamıyla teşvik etmeli ve teknolojik inovasyonu desteklemeliyiz.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir