Cem Kızılçeç: ÇKP 19. Merkez Komitesi'nin Altıncı Genel Kurul Toplantısı parti tarihi hakkında önemli değerlendirmeleri karara bağladı

Belge Çin'in gelecekteki 20-30 yılını belirleyecek önemde. Toplantıya yedek üyelerle birlikte 450 Merkez Komitesi Üyesi katılıyor.

ÇKP üç vesile ile tarihi üzerine kararlar aldı. 1949'la sonuçlanan ilki Mao Zedong'un liderliğindeki "yeni demokratik devrim" dönemiydi. Mao sosyalizmin kurulmasının başlangıcına liderlik etti. Modern sanayileşme başladı ve tarihteki en büyük sayıda insanların koşullarındaki artan ortalama ömür beklentisi, eğitim, sağlık ve diğer göstergelerle ölçülen en büyük iyileşme, benzer bir zaman çerçevesinde, başarıldı. Ama o zaman, bu devasa ileri adımlara rağmen, Çin'in ekonomik büyümesi dünya ortalaması ile sadece aşağı yukarı uyumluydu.

İkinci evre, Genel Kurul kararının belirttiği üzere 1978'den sonrasıydı: "Parti ve ülkenin çalışmasının ekonomik kalkınma ile reform ve dışa açılım atılımını başlatma üzerine odaklanması konusunda tarihi karar alındı." Daha kesin olarak: "Çin yüksek ölçüde merkezi planlamalı bir ekonomiden canlılıkla dolu bir sosyalist piyasa ekonomine ve büyük ölçüde izole edilmiş bir ülkeden bütün dünyaya açık bir ülkeye tarihsel dönüşümünü başardı."

Sonuçta Çin "görece geri üretici güçlerden dünyanın ikinci büyük ekonomisine tarihsel dönüşümü başardı ve bütün yönlerden orta düzeyde refaha doğru … tarihsel atılımlar yaptı." Daha kesin olarak, 1978'den sonra Çin büyük bir ülkedeki dünyanın en hızlı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi başardı ve hayat standartlarında dünyanın en hızlı ortala büyümesinin ve 850 milyon insanı mutlak yoksulluktan çıkarmanın temelini yarattı.

Çin Büyük Bir Ülkedeki Dünyanın En Hızlı Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Başardı

Ama bu devasa başarı da zorunlu olarak kesinlikle Çin 1949'da çok yoksul, dünya ekonomisinde küçük bir rolü olan bir ülkeden dünyanın en büyük ikinci ekonomisine, "kendi ulusal standartları ile "orta düzeyde refaha" geçtiği için yeni zorluklar yarattı. Dolayısıyla, sonuç olarak, Çin aynı zamanda dünya işlerinde artan bir merkezi rol oynamaya başladı. Genel Kurul'un belirttiği gibi, "Parti'nin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden sonra Çin'e özgü sosyalizm yeni bir döneme girdi." Bu dönemde: "Çin ulusu ayağa kalkıp refaha kavuşmaktan daha güçlü olmak için büyük bir dönüşümü başardı."

Son olarak karar şunları belirtti: "Şi Cinping … bir dizi büyük teorik ve pratik sorun üzerinde derinlemesine düşünerek ve değerlendirme yaparak zamanın temel sorunları etrafında dönen ulusal yönetişim üzerine bir dizi yeni orijinal fikir, düşünce ve strateji ortaya koydu." Bu bir ülkenin kalkınacağı yoldur. Bir ülke sayısız kilit kararla yüz yüze kalır. Bu nedenle, büyük dönüm noktalarında başarılı bir ulus bu somut kararlarız almaya en yetenekli kişiyi bulur. Çin halkı modern tarihinin belirleyici anlarında ulusun karşısındaki en büyük sorunlarla uğraşma gücüne sahip liderler yetiştirdi.

Örneğin, Mao Zedung Çin'in ulusal bağımsızlığını yeniden kurdu, Deng Şiaoping Çin'in devasa ekonomik kalkınmasını reform ve dışa açılma politikası ile destekledi, Şi Cinping Çin'i refah içinde güçlü bir ülkeye geçişine liderlik etti. Bu olgular Çin halkı tarafından biliniyor. Altıncı Genel Kurur kararında ete kemiğe bürünmüşlerdir. Ve Batı medyası Çin'in gelişiminin gerçekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirse, ülkedeki dinamikleri daha iyi anlayacaktır.

Belge ÇKP'nin 100 yıllık tarihsel deneyimini, on başlıkta özetledi: sosyalizmin inşasında ÇKP önderliği ilkesini yüksekte tutmak, insanı ve halkı birinci sıraya koymak, teorik yenilikleri ilerletmek, bağımsız tutum içinde kalmak, ülkeye özgü bir yol izlemek, küresel vizyonumuzu sürdürmek, yeni bir çığır açmak, kendimiz için ayağa kalkmak, birleşik cepheyi teşvik etmek, öz reform çabalarımıza bağlı kalmak.

Belgenin Adı: Partimizin Geçmiş Yüzyıldaki Başlıca Kazanımları ve Partimizin Tarihsel Deneyimi Üzerine Karar (11 Kasım, 2021)

Belgenin İçindekiler

 1. Giriş
 2. Yeni Demokratik Devrimin Büyük Zaferi
 3. Sosyalist Devrim ve Sosyalist İnşa
 4. Reform, Dışa Açılma ve Sosyalist Modernleşme 
 5. Çin'e Özgü Sosyalizmin Yeni Dönemi (2012-
  1. Partinin Bütünsel Önderliğini Yüksekte Tutmak
  2. Tam ve Güçlü Öz-Yönetişim Uygulamak
  3. Ekonomik Gelişme Çabası
  4. Reform ve Dışa Açılmayı Derinleştirmek
  5. Politik Çalışmayı Yetkinleştirmek
  6. Hukuka Dayalı Yönetişimi Kapsamlı Bir Biçimde Yetkinleştirmek
  7. Kültürel Gelişkinliği Yükseltmek
  8. Toplumsal Gelişkinliği Teşvik Etmek
  9. Ekolojik Gelişkinliği Daha Da Hızlandırmak
  10. Ulusal Savunmayı ve Silahlı Kuvvetleri Güçlendirmek
  11. Ulusal Güvenliği Savunmak
  12. Tek Ülke İki Sistem Politikasını Yüksekte Tutmak ve Ulusal Yeniden Birleşmeyi Teşvik
  13. Diplomatik Çalışmaları Daha Da Güçlendirmek
 6. Geçen 100 Yılın Çabalarının Tarihi Önemi
 7. Geçen 100 Yılın Çabalarının Tarihsel Deneyimi
 8. Yeni Dönemde ÇKP

Orijinal İngilizce metin aşağıdaki bağlantıdan okunabilir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir