Çinli Komünistlerin Sosyalizmin Başlangıç Aşaması Teorisi Nedir? 

Ferdi Bekir

Çinli Komünistler Çin koşullarında sosyalizmi inşa konusundaki görüşleri ve diğer ülkelerin sosyalizm inşa pratiklerini inceleyerek ilk kez 1987 yılındaki 13. Parti Kongresinde sosyalizmin başlangıç aşaması teorisinin görece olgun bir tanımını yaptılar. Deng Xiaoping de Çin'de sosyalizmin ilk başlangıç aşaması sosyalizmin az-gelişkin aşaması olarak tanımlamıştı.
Daha sonra On yıllık bir teorik araştırma ve pratik arayıştan sonra 1997 yılındaki 15. Parti Kongresi raporunda dokuz maddelik yeni bir teorik özet değerlendirme yapılmıştır.
Bu değerlendirmenin önemli bir yanı Çin'in bu aşamada sosyalizm altında modernleşmeyi tamamlamasıdır. Böylece dünyada modernleşmeyi tamamlamış az sayıda Batılı kapitalist ülke dışında, dünya tarihinde ilk kez bir doğu ve güney ülkesi modernleşmeyi tamamlamış olacaktır.

Bu değerlendirmeye göre, sosyalizmin ilk başlangıç aşaması 9 maddede şöyle tanımlanmıştır:

DOKUZ MADDE= DOKUZ GÖREV

Birincisi, sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmek için aşamalı ve tedrici olarak Çin'in az gelişmişliğini ortadan kaldıracağı bir tarihsel dönemdir.

İkincisi, Çin'in büyük bir kısmında tarımsal nüfusun ve el emeğinin baskın olduğu bir tarım toplumundan, tarımsal nüfusun baskın olmadığı modern tarım ve hizmetler sanayisini içeren sanayileşmiş bir topluma dönüşeceği bir tarihsel dönemdir.

Üçüncüsü, bugün egemen olan doğal ve yarı doğal Çin ekonomisinin yüksek düzeyde gelişmiş bir pazar ekonomisine dönüşeceği bir tarihsel dönemdir.

Dördüncüsü,  Çin'in geri düzeydeki ekonomisi ve kültürüyle birlikte genelde okuma yazma bilmeyen ve yarı-okumamış bir toplumdan gelişmiş bilimi, eğitimi ve teknolojisi olan bir topluma dönüşeceği bir tarihsel dönemdir.

Beşincisi, Çin'in nüfusunun büyük bölümünün yoksul ve yaşam düzeyi düşük durumundan, toplumdaki tüm bireylerin ortaklaşa refah içinde yaşadığı bir topluma dönüşeceği bir tarihsel dönemdir.

Altıncısı, Çin'deki zengin ile fakir arasındaki uçurumun  ve aynı zamanda bölgesel farklılıkların adım adım aşamalı bir biçimde gelişme yoluyla azaltılacağı bir tarihsel dönemdir.

Yedincisi, Çin'in sosyalist pazar ekonomisini, gelişkin sosyalist demokrasi sistemini ve diğer gelişkin sistemleri oluşturmak ve geliştirmek için reformlar ve ilerlemeler yapacağı bir tarihsel dönemdir.

Sekizincisi, Çin halkının bir yandan maddi diğer yandan manevi uygarlığını geliştirmek üzere koyduğu idealleri cesurca, azimle, gayretle ve tok gönüllülükle geliştireceği bir tarihsel dönemdir.

Dokuzuncusu, Çin ulusunun büyük bir yeniden gençleşmeyi ortaya çıkardığı ve Çin'in kendisiyle dünyanın gelişmiş toplumları arasındaki mesafeyi kısaltmış olacağı ve dünyanın modernleşmeyi tamamlamış olan az sayıdaki ülke arasına gireceği bir tarihsel dönemdir. (Dünyada 200 dolayında ülke var)

Bugünkü Çinli teorisyenlere göre 2040'lara gelindiğinde Çin'in sosyalizmi  başlangıç aşamasını geride bırakıp yeni bir aşamaya geçebilecektir. 

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir