Çin'de İnsan Hakları Durumu Üzerine Bir Yorum

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'e 6 günlük resmi bir ziyaret yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'e 6 günlük resmi bir ziyaret yaptı.

Çin'i ziyaret eden ilk BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olan Michelle Bachelet, Çin ile birlikte ortak bir çalışma grubu kuracaklarını söyledi. Bu ziyaretin Çin hükümetinin talebi üzerine gerçekleştiğini Birleşmiş Milletler'in bir teftiş ve denetleme örgütü olmadığını söyledi. Çin'in insan hakları konusunda daha şeffaf olması özellikle idam yasasının uygulanması konusunda dünyaya daha fazla bilgi iletmesi gerektiğini söyledi.

Michelle Bachelet ve ekibi Tibet, Hong Kong, Şincan Uygur Özerk Bölgesini de ziyaret etti.  Şincan Uygur Özerk Bölgesinde Kaşgar kentinde bir hapishaneyi ziyaret edildi. Michelle Bachelet ve ekibi mahkumlarla görüştü, onların talep ve şikayetlerini dinledi.

Michelle Bachelet bu bölgede daha önce kurulan aşırı dinci radikal gençlerin eğitildiği eğitim ve meslek edindirme merkezlerinden mezun olmuş öğrencilerle görüştü. Bunların deneyimleri ile ilgili bilgi aldı.

Bayan Bachelet'nin ziyareti ve açıklamalarını değerlendiren yayıncı, yazar Cem Kızılçeç, "Bu ziyaret çok önemli bir olay, önemli bir adım, Çin'in büyük bir diplomatik başarısı olarak da görülebilir" dedi.

Bachelet'nin açıklamalarında, Çin'in insanların sosyal ve ekonomik gelişme hakkına yönelik reformlarına vurgu yaptığı belirten Kızılçeç, "Michelle Bachelet, yoksulluğun azaltılmasının, aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasının ve hedeflenen tarihten 10 yıl önce gerçekleşmesinin Çin'in muazzam başarıları olduğunu dile getirdi". Bunu kabul etmeyen ve Çin'i karalayan çok insan var.

Kızılçeç, Bachelet'nin şu sözlerini de ekledi: "Çin Genel sağlık hizmetlerinin ve neredeyse genel herkes için sayılabilecek düzeyde bir işsizlik sigortası sisteminin getirilmesi, sağlık hakkının ve daha geniş sosyal ve ekonomik hakların korunmasını sağlamada Çin uzun bir yol kat etmiştir." Çin'de çok güçlü bir özyönetim olduğunu ifade eden Kızılçeç, Bachelet'nin açıklamalarında bunu vurguladığını, Çin'deki sivil toplum kuruluşlarının insan hakları uygulamalarında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir