Çin-Vietnam Ortak Bildirisi İlişkileri Daha Yüksek Bir Düzeye Çıkarıyor

Çin ve Vietnam, stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturma konusunda anlaştı…

100 Milyonluk Vietnam Başarılı Gelişmesiyle G 20 Ülkeleri Platformuna Aday Gösteriliyor

13 Aralık 2023

Salı günü Çin ve Vietnam, iki ülke arasında stratejik önem taşıyan ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme konusunda anlaştılar.

İki Komünist Partisi, iki ülke aralarındaki ilişkilerin yeni konumunu duyurdu ve iki taraf arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının derinleştirilmesi temelinde stratejik önem taşıyan ortaklaşa bir geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etme konusunda mutabakata vardı.

Ortak Duyuru, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi genel sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Vietnam'a devam eden ziyaret sırasında yapıldı.

Xi, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Törenin ardından Xi, Trong ile bir ortak görüşme gerçekleştirdi. Xi, söz verildiği gibi Vietnam'ı ziyaret etmekten ve iki lider arasındaki karşılıklı ziyaretlerin üçüncüsünü tamamlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Çin, Vietnam'ın son 40 yılda "Doi Moi" yenilenme reform sürecinde elde ettiği başarılardan memnun olduğunu ifade etti ve özellikle VKP'nin 13. Ulusal Kongresi'nden bu yana ülkenin önemli adımlar attığını söyledi.

Xi, Çin'in sosyalist inşa davasını ilerletmeye devam etmesi konusunda Vietnam'ı kararlı bir şekilde desteklediğini söyledi. Genel Sekreter Trong'un başkanlığında VKP'nin önderliği altında, Vietnam partisi ve hükümetinin, VKP'nin 13. Ulusal Parti Kongresi tarafından belirlenen ana hedefleri ve görevleri başarılı bir şekilde uygulayacağına ve başarılı bir parti inşası için sağlam bir temel oluşturacağına olan güvenini ifade etti.

Xi, Çin ve Vietnam'ın ulusal bağımsızlık ve kurtuluş mücadelelerinde birbirlerini desteklediklerini ve reform, dışa açılma ve yenilik girişimlerinde birbirlerinden öğrendiklerini ifade etti.

Xi, Çin'in Vietnam'la bağlarına her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını belirterek, şu anda dünyada, çağımızda ve tarihte benzeri görülmemiş bir değişimin yaşandığına dikkat çekti.

Xi, dünyanın en büyük iki iktidardaki Komünist partisi olarak hem ÇKP hem de VKP'nin Marksizme bağlı kaldığını ve onu geliştirdiğini, şaşmaz bir şekilde sosyalist yolu izlediğini ve kendi ülkelerine sosyalist inşada önderlik ettiğini söyledi.

İki taraf, Çin-Vietnam ilişkilerinin özel stratejik önemini kavramalı ve dünyadaki sosyalizm güçlerinin güçlendirilmesi ve istikrarlı ve uzun süreli ilişkilerin sağlanması perspektifinden, ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etme konusunda sağlam ilerleme sağlamalıdır. Xi, kendi sosyalizm inşa davalarında uzun vadeli ilerleme kaydettiklerini de sözlerine ekledi.

Xi, ortak çabalarla Çin-Vietnam ilişkilerinin daha fazla siyasi karşılıklı güven, daha sağlam güvenlik işbirliği, daha derin, karşılıklı yarara dayalı işbirliği, daha güçlü halklar arası yakınlık desteği, daha yakın çok taraflı koordinasyon ve farklılıkların daha iyi ele alındığı yeni bir aşamaya gireceğini söyledi.

Xi ayrıca, Çin ve Vietnam'daki sosyalist inşa davasının istikrarlı bir şekilde ilerleyerek bölgenin ve dünyanın istikrarına, kalkınmasına ve refahına yeni katkılar sağlayacağını da belirtti.

Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etme konusunda altı maddelik bir öneride bulundu; bunlardan ilki doğru siyasi istikameti korumak olmalı……..

Çin ve Vietnam, üst düzey stratejik rehberliğe bağlı kalmalı, parti ve devlet yönetimine ilişkin bilgi alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeli ve iktidardaki Komünist partilerin gelişme yasalarını kavramanın yanı sıra sosyalist inşanın yasaları ve insanlığın gelişimi yasalarına ilişkin anlayışı ortaklaşa derinleştirmelidir.

İki ülke birbirinin temel çıkarları ve önemli endişelerini ilgilendiren konularda birbirini sıkı bir şekilde desteklemesi ve uluslararası eşitliği ve adaleti ortaklaşa desteklemelidir.

Xi, her iki tarafın da güvenlik konusunda karşılıklı güveni derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

İki tarafın da ulusal düzlemde siyasi güvenliğe öncelik vermesi, sosyalizmin kızıl bayrağının değişmemesini sağlaması ve her türlü siyasi ve güvenlik riskini önlemek, etkisiz hale getirmek ve kontrol altına almak için her türlü çabayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in, sosyal istikrarı ve etnik-ulusal birliği koruma konusunda Vietnam'ı sıkı bir şekilde desteklediğini ve Vietnam'ın, dış müdahaleye karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşmenin büyük davasını sağlam bir şekilde ilerletme konusunda Çin'i desteklemeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Xi, iki ülkenin pratik/pragmatik işbirliğini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

1,4 milyardan fazla Çinli halkın tamamını içeren modernleşme davası, Çin'in dünyaya getirdiği büyük bir fırsattır  ve Çin'in Vietnamlı yoldaşlarıyla fırsatları paylaşmaya ve ortak kalkınma aramaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Vietnam tarafının yüksek kaliteli Kuşak ve Yol iş birliğini desteklemeye yönelik sekiz önemli adımı aktif olarak uygulamaya sokmasının memnuniyetle karşılandığını ifade eden Xi, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi yeni gelişmekte olan alanlarda iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.

iki taraf Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı ortaklaşa uygulamalı, küresel ticaret sisteminin korunması, yenilenmesi ve güvenli, istikrarlı, engelsiz, verimli, açık, kapsayıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir küresel sanayi zinciri ve tedarik zinciri inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in yetkin Çinli işletmeleri Vietnam'da yatırım yapmaya ve iş yapmaya teşvik etmeye devam edeceğini ve Vietnam'ın Çinli işletmeler için iyi bir iş ortamı sağlamasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Çin cumhurbaşkanı ayrıca Çin-Vietnam dostluğuna verilen halk desteğini güçlendirmek için daha fazla katkı sağlanması çağrısında bulundu.

İkili işbirliğinin tarım, eğitim, sağlık ve halkın geçimini ilgilendiren diğer alanlara daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade eden Xi, iki tarafın gençlik, turizm gibi alanlarda ve yerel sınır illeri düzeyinde iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. İki halkın arasındaki ilişkiyi derinleştirin Ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu ve iki taraf ve ülke arasındaki geleneksel dostluğa ilişkin anlayış ve iki ülkenin genç nesli arasındaki bağların güçlendirilmesi, Çin-Vietnam dostluğuna verilen halk desteğinin güçlendirilmesi acildir..

Çin ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde yakın çalışması gerektiğini ifade eden Xi, iki ülkenin dikkate değer kalkınma başarılarının, her iki tarafın sıkı çalışmasının, açık ve kapsayıcı bir dünyanın, özellikle de barışçıl ve istikrarlı bir Asya- Pasifik durumunun b.r sonucu olduğunu kaydetti.

Çin'in dışlayıcı klikleşmelere, bloklar inşa etma siyasete veya kamplar yaratma çatışmalarına girişmediğini söyleyen Xi, Çin'in Vietnam ile çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye, gerçek anlamda çok taraflılığı sürdürmek ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası alanda sesini ve etkisini ortaklaşa artırmak için Vietnam ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi ayrıca iki ülkeyi deniz sınırları konularındaki farklılıkları daha iyi yönetmeye çağırdı.

İki tarafın daha fazla denizlerin zenginliklerini kullanma işbirliği projesini aktif olarak tartışması ve yürütmesi, ortaklaşa denizcilik gelişimini teşvik etmek için çabalaması ve deniz sınır sorunlarının ortaya çıkardığı zorlukları ikili işbirliği fırsatlarına dönüştürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Parti ve Devlet başkanı Trong, Vietnam Kom. partisi, devleti ve halkı adına, Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının 15. yıldönümü vesilesiyle Xi'nin Vietnam'a yaptığı resmi ziyareti sıcak bir şekilde karşıladı ve bir kez daha 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde elde edilen pratik inovasyon başarıları ve teorik işbirliğine ilişkin samimi tebriklerini iletti.

Trong, Xi'nin güçlü liderliği ve Xi Jinping'in Yeni Dönem için Çine  Özgü Sosyalizm Düşüncesi rehberliğinde Çin'in çok yönlü başarılara imza attığını, uluslararası statüsünün ve etkisinin her geçen gün arttığını söyledi. Vietnam'ın kardeş Çin'le  ilişkilerden içtenlikle mutlu olduğunu söyledi.

Vietnam, Çin'in, merkezinde Xi'nin bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin liderliği altında, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde belirlenen tüm hedeflere planlandığı gibi ulaşacağına ve insanlığın ilerlemesi amacına yeni ve önemli katkılar sağlayacağına kesinlikle inanıyor.

Trong, Xi'nin Çin halkının saygı duyduğu ve takdir ettiği bir yoldaş ve arkadaş olduğunu söyledi. Trong, hem Xi'nin 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin hemen ardından kendisini Çin'e davet etmesinin hem de Xi'nin söz verildiği gibi üçüncü Vietnam ziyaretinin Vietnam'a karşı özel dostane duygularını ve Vietnam-Çin ilişkilerinin yüksek düzeyini tam olarak gösterdiğini söyledi.

Trong, Vietnam-Çin dostluğunun yoldaşlar ve kardeşler kadar derin olduğunu belirterek, kısa bir süre önce bizzat Dostluk Geçidi'ne bir dostluk ağacı dikmeye gittiğini, Vietnam ile Çin arasındaki özel kardeşçe dostluğu vurgulamayı ve olumlu bir mesaj göndermeyi umduğunu söyledi.

Trong, Çin'in Vietnam'a komşu ülkeler  diplomasisinde öncelik verdiği için, Vietnam'ın reform, yenilikçilik, dışa açılma, sanayileşme ve modernleşme davasını sıkı bir şekilde desteklediği ve COVID-19 pandemisi gibi zor zamanlarda Vietnam'a değerli yardım sağladığı için Çin'e teşekkür etti.

Vietnam tarafı, tek Çin ilkesini sıkı bir şekilde destekliyor, Tayvan'ı Çin topraklarının devredilemez bir parçası olarak tanıyor, Çin'in yeniden birleşme davasını destekliyor ve "Tayvan'ın bağımsızlığı" yönündeki ayrılıkçı faaliyetlere kararlı bir şekilde karşı çıkıyor.

Hong Kong, Şincan ve Xizang (Tibet)  ile ilgili konuların tamamının Çin'in iç meselesi olduğunu ifade eden Vietnam, Vietnam'ın Çin'in iç işlerine müdahale edecek her türlü güce karşı olduğunu, Çin'in istikrarı, kalkınmayı ve refahı koruyacağına inandığını ve umut ettiğini ekledi.

Trong, Vietnam'ın bağımsız bir dış politika izlediğini ve Çin ile ilişkileri geliştirmeyi birinci öncelik ve stratejik tercih olarak kabul ettiğini söyledi.

Vietnam, stratejik öneme sahip ortak bir geleceğe sahip bir Vietnam-Çin topluluğu oluşturmak, siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik ve sivil toplum alanlarında işbirliğini kapsamlı bir şekilde güçlendirmek ve karşılıklı fayda ve kazanımlar konusunda iyi bir örnek oluşturmak için Çin ile birlikte çalışmaya isteklidir. -iki partinin, hükümetin ve halkın ortak çıkarlarına uygun sonuçlar elde edileceğini söyledi.

Trong, deniz sınırları anlaşmazlıklarının Vietnam-Çin ilişkilerinin yalnızca bir parçası olduğunu ve iki tarafın bunları karşılıklı güven ve karşılıklı saygı ruhuyla gerektiği gibi ele alabileceğine inandığını belirterek, Vietnam ve Çin'in gerçek çok taraflılık ve uluslararası ilişkilerde adaleti ve barışı sağlamak, işbirliğini ve kalkınmayı teşvik etmek konusunda aynı fikri paylaştığını da sözlerine ekledi.

Xi'nin önerdiği Kuşak ve Yol'un ortak inşası, Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi gibi önemli küresel girişimler, tüm insanlığın ortak çıkarlarını korumayı amaçlıyor ve bu girişimlerde tamamen uyum içindeyiz.

Uluslararası hukuki yasalara göre, uluslararası toplumdan geniş destek ve olumlu yanıt aldıklarını ve Vietnam'ın bunları sıkı bir şekilde desteklediğini ve bu girişimlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Trong, mevcut karmaşık uluslararası durumda, Vietnam ve Çin'in çok taraflı işbirliği içinde yakın çalışmasının ve çeşitli geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik sorunlarıyla ortaklaşa mücadele etmesinin hem ülkeler hem de dünya için büyük önem taşıdığını söyledi.

Xi'nin ziyaretinin, Vietnam-Çin ilişkilerinin daha yüksek bir seviyeye yükseltilmesinde kesinlikle tarihi bir dönüm noktası olacağına ve bölgenin ve dünyanın barış ve kalkınmasına katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Görüşmelerin ardından Xi ve Trong, iki tarafca imzalanan, Kuşak ve Yol işbirliği, denetim ve karantina, kalkınma işbirliği, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, ulaşım, yerel işbirliği, savunma ve kolluk kuvvetleri, güvenlik işbirliği, denizcilik işbirliği gibi 30'dan fazla alanı kapsayan ikili işbirliği belgelerinin imzalanmasına tanık olundu.

Trong, Xi'yi çay eşliğinde küçük bir sohbete davet etti. İki partinin genel sekreterleri, rahat ve samimi bir ortamda derinlemesine iletişimlerini sürdürdüler.

Dost ve komşular olarak Çin ve Vietnam'ın aynı idealleri ve fikirleri paylaşıyorlar. İyi komşular, iyi ortaklar, iyi kardeşler ve iyi yoldaşlar olarak iki ülke, stratejik önem taşıyan ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturmaya elverişli benzersiz iklimsel, coğrafi ve insani avantajlara sahip.

İki tarafın eski nesil devrimci liderler tarafından oluşturulan geleneksel dostluğu sürdürmesi, ortak geleceği olan bir topluluk inşa etmek için ortak çaba sarf etmesi, kendi modernleşme yollarını izlemesi, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmesi, bir birinden öğrenmesi gerektiğini söylediler. Bu işbirliği iki halkın yararına olacak, bölgesel barış ve refaha olumlu katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının daha da derinleştirilmesi ve geliştirilmesi ve stratejik önem taşıyan ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa edilmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlama konusunda da anlaştılar.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir