Çin'in Önemli Dış Politika Uzmanı Hu Xijin Ukrayna Krizini Değerlendirdi: Ukrayna Çatışması Uluslararası Düzende Büyük Bir Değişim Getirecek

Yazar: Hu Xijin / Çeviren: Aziz Erkan

Ne Amerika Ne De Rusya Bu Çatışmada Kaybetmeyi Göze Almaz

Bu krizin dünyaya etkisi ne olacak ve Çin'i nasıl etkileyecek?

Bu çatışma büyük bir etki yaratacaktır, ancak bölgesel düzenleri gerçekten yeniden şekillendirecek olan bu çatışmanın sonucu olacak.

Rusya'nın Batı ve NATO ile Topyekûn Bir Çatışma Yürütmeye Gücü Yok

Rusya-Ukrayna çatışmasının stratejik niteliği, NATO'nun Moskova'nın güvenlik alanını daraltan doğuya doğru genişlemesine karşı Rusya'nın verdiği güçlü tepkidir. Putin'in koyduğu hedefler sınırlıdır, çünkü Rusya'nın ulusal gücü, sadece Rusya'nın Batı'nın baskısına "direnmesini" sağlayabilecek kadar güçlüdür. Açık ki, Rusya'nın ulusal gücü Batı ve NATO ile topyekûn bir çatışmaya yetecek durumdan çok uzak. Ancak, bu çatışma sadece Rusya ile Ukrayna arasındaki bir mesele değil, aslında Moskova ile NATO arasında bir restleşmedir. Rusya aynı zamanda Washington'un gücüne meydan okuyor. Bu nedenle, çatışmanın sonucu tüm Avrupa'yı, hatta tüm dünyayı etkileyecektir.

NATO Ukrayna Rusya
NATO'nun Doğuya Doğru Genişlemesi

Eğer, Moskova kazanırsa ve Putin Ukrayna'nın tarafsızlığı hedefini sağlayabilirse, Rusya böylece Ukrayna (eski Sovyet ülkesi) üzerinden gelecek bir tehdit korkusunu aşmış olacak. Bu Moskova'nın, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Washington'un adım adım uyguladığı ağır baskıyı geri püskürtmedeki başarısı anlamına gelecektir. Bu başarı aynı zamanda ABD hegemonyasının giderek zayıflamakta olduğunu gösterecektir.

Rusya Kazanırsa Ne Olur?

Eğer, Moskova kazanırsa, böylece Putin Ukrayna'nın tarafsızlığına ilişkin istenen sonucu elde eder. Rusya böylece eski Sovyet ülkesi olan Ukrayna'nın Batı güvenlik sistemine katılma tehdidini ortadan kaldıracaktır. Tabii ki, devam eden bu askeri çatışma Avrupa'yı çok korkuttu. Avrupa, ABD'nin korumasına daha fazla muhtaç olacak ve Rusya'ya daha fazla düşman hale gelecektir. Dolayısıyla, aynı zamanda Rusya'nın zaferinin de böyle sınırlılıkları olacaktır.

Bu askeri çatışmanın zaferi nedeniyle, Putin'in eski Sovyet Cumhuriyetlerini ve eski Varşova Paktı ülkelerini birer birer ele geçirmesi olanaksız. Yani, Avrupa'da Rus yayılmacılığının yeni bir döneminin başlatılması olanaksızdır. Ne Rusya'nın toplam ulusal gücü, ne de Rus halkı NATO ile böyle bir çatışmayı sürdürmeye yetmez. Sınırlı toplam ulusal gücü nedeniyle, Rusya'nın ABD'ye ve Batı'ya karşı oluşturacağı meydan okuma yalnızca dar bir alanla sınırlı olacaktır. Rusya'nın kazanacağı zafer, yalnızca ve yalnızca, ABD ve Batı'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştirebilir ve Amerika'nın gelecekte Rusya üzerinde hegemonya kurmasını zorlaştırabilir.

Rusya'nın Başarısının Sınırları: Rusya tüm dünya düzenini tek başına alaşağı edemez

Ancak Rusya'nın zaferi, tüm uluslararası düzeni alt üst edemez. Rusya'nın kazanacağı zafer, yalnızca ve yalnızca, ABD ve Batı'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştirebilir ve Amerika'nın gelecekte Rusya üzerinde hegemonya kurmasını zorlaştırabilir. Fakat, Ukrayna'daki askeri çatışmanın uzun sürmesi ve Ukrayna halkının dışardan gelen maddi ve manevi destekle ülke çapında direniş göstermesi durumunda hikaye çok farklı olacaktır.

İkinci ihtimal: Ukrayna Batı desteği ile başarılı olursa sonuçları kötü olur

İkinci ihitmalde, Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ülkesi olan Ukrayna, Rusya için bir bataklığa dönüşecek ve sonunda Rusya'nın askeri operasyonunu sürdürme iradesi kırılmış olacaktır. Böyle bir sonucun çok daha büyük bir etkisi olacaktır. Rusya açısından bakıldığında, Moskova'da siyasi istikrarsızlığa yol açacak, hatta bir renk devrimi bile ortaya çıkabilir ve diğer öngörülemeyen yurtiçi siyasi tepkileri tetikleyecektir. Askeri çatışmanın ahlaki-etik açıdan nasıl tanımlanacağı meselenin bir yönüdür.  Fakat eğer ikinci ihtimal gerçekleşirse küresel stratejik düzeyde dünyada ABD hegemonyasını pekiştirecektir. Bu çatışma ABD ve Batı'yı birleştirecek ve senaryomuzdaki bu ikinci sonucun gerçekleşmesi onların ittifakının gücünü gösterecektir.

ABD ve Rusya her ikisi de bu çatışmayı kaybetmeyi göze alamaz

Yukarıdaki analizden de anlaşılacağı gibi, hem Rusya'nın hem de ABD'nin bugünkü çatışmayı "kaybetmeyi göze alamayacağı" görülebilir. Hatta, Moskova için bu çatışma bir "ölüm kalım meselesi." Ukrayna'da sahadaki durum, Rus ordusunun ilerlemesinin çoğu insanın tahmin ettiğinden daha yavaş olduğunu gösteriyor. Durum, Rusya için elverişsiz gibi görünüyor. Fakat, Rusların muharebe alanında yetersiz askeri güçlerle bir açmazla karşı karşıya olduklarını söylemek için henüz çok erken. Rusya'nın temelde tüm Ukrayna toprakları üzerinde hava üstünlüğü elde ettiğini ve Kiev gibi şehirlerin kuşatmasının da şekillenmeye başladığını belirtmek gerekir. Şimdiye kadar, Rus askerleri savaşı kazanacaklarına olan güvenlerini koruyorlar ve zaferi kendi istedikleri koşullarda kazanacaklarına inanıyorlar.

Rus ordusu sivil kayıplara yol açmaktan korkuyor

Rus Ordusu belirlenen askeri amaçları gerçekleştirmek ile sivil kayıpları önlemek arasında biraz tereddüt ediyorlar. Batı'nın kendilerini sivil bölgeleri bombalamakla suçlamalarına dayanak üretmek istemedikleri için ağır yıkıcı silahlar kullanma konusunda çok temkinliler.

Rusya kendi ülkesinde henüz tam seferberlik ilan etmedi

Rusya henüz ülke çapında topyekûn bir savaş seferberliği başlatmadı. Rus halkı için bunu yapmak çok acı verici olur. Ancak Rusya hedeflerine ulaşmadan Ukrayna'dan askerlerini çekmez, bunu yapmak yerine ülkede topyekûn bir savaş seferberliğine başvuracaktır. Büyük bir savaş tahribatının olup olmayacağı Rusya ile Ukrayna arasındaki bir mesele. Şu anki savaş tahribatı görece az sayılır. Irak'ı, Suriye'yi hatırlayın. Rusya-ABD düşmanlaşması yaptırımları da içeren bir yıpratma savaşına gitmek zorunda görünüyor. Dolayısıyla Ukrayna'daki askeri çatışmanın sonucu sadece savaş alanlarına ve müzakere masalarına yansımayacak.

Sonuç, aynı zamanda Rusya'nın ABD ve Batı'nın kendisine uyguladığı kapsamlı yaptırımlara dayanıp dayanamayacağına bağlı olacak. Batı, Rusya'nın büyük bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmaya başladı ve Rusya ile çeşitli ekonomik bağları ve kültürel alışverişleri askıya aldı. Bakalım bu yaptırımlar gerçekten ne anlama geliyor ve Rusya köşeye sıkışacak mı? Rusya'nın köşeye sıkışıp sıkışmaması ABD ve Batı yaptırımlarının gücünün sınırlarını gösterecek.

Rusya-Ukrayna askeri çatışması dünya çapında yeni bir uluslararası düzenlemeye yol açabilir

Rusya-Ukrayna askeri çatışmasının nihai sonuçları, uluslararası ilişkilerin tüm yönleri üzerinde derin bir etkiye sahip olacak ve hatta uluslararası ortamı yeniden yapılandıracak. Çin halkı bu savaşın Çin'in ulusal çıkarlarını etkilediğini çok iyi biliyor. Bu nedenle Çin toplumu, Ukrayna'daki durum ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan oldukça endişe duymakta. Çin'in bu savaşa verdiği önem Irak savaşından oldukça farklı. Irak'ta Amerikan işgaline karşı çıktık, ama Irak savaşı Çin ulusal çıkarlarını bu kadar yakından ilgilendirmiyordu.

Rusya Çin için bir ders kitabıdır

Pek çok Çinlinin Rusya'yı bir ders kitabı olarak izlediğini belirtmem gerekir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Çinliler Rusya'nın olumlu ve olumsuz deneyimlerinden dersler çıkarmaya çalışıyorlar. Ukrayna'da olan her şeyin Çin ile özel bir bağlantısı olduğu kabul ediliyor. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması Çin toplumuna büyük bir tarihi ders verdi. Etkileri günümüzde de devam eden bir doz siyasi aşı görevi gördü. İhanete karşı ve sosyalizmimizi kaybetmeye karşı korku ile aşılandık. Putin, ABD ve Batı ile bir restleşmeye girişti. Çinliler krizi yakından izliyor.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir