Çin hükümetinin raporu dünyaya umut verdi

İki Toplantının Önemli Tartışma Başlığı

Çin Ulusal Halk Meclisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Meclisinin yıllık toplantıları uluslararası başında Çin ekonomisine yönelik karalama ve yıpratma kampanyasının yoğunlaştığı bir dönemde düzenleniyor.

Kamil Erdoğdu- CGTN Türk Web Sitesi

Çin Başbakanı Li Qiang 5 Mart günü 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 2. Toplantısı'na hükümetin çalışma raporunu sundu. Rapor zor bir dönemden geçen dünyaya Çin'deki somut durumu verilerle aktarırken, Çin halkının geleceğe yönelik güvenini orta koydu ve ekonomik istikrar arayan dünya ülkelerine de umut verdi.

Çin yönetimi geçen yıl son derece karmaşık bir uluslararası ortam ve zorlu reform, kalkınma ve istikrar görevleriyle karşı karşıya idi. Xi Jinping'in çekirdeği olduğu liderlik ülke genelindeki tüm etnik grupların dış baskıya dayanmaya, iç zorlukların üstesinden gelmeye ve istikrarlı bir geçiş sağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Rapora göre yıl boyunca ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel amaç ve görevleri başarıyla tamamlandı, yüksek kaliteli kalkınma istikrarlı bir şekilde desteklendi, genel sosyal durum istikrarlı kaldı ve modern bir sosyalist ülkenin çok yönlü bir şekilde inşa edilmesinde sağlam bir adım atıldı.

2023'teki Ekonomik başarılar

Önce raporda Çin'de 2023'te gerçekleşenlerden bazı örnekler vererek Batı basınının neleri görmezden geldiğine bakalım. Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 5,2 büyüdü. Bu oran dünya ekonomileri arasında ön sıralardaydı. Tahıl üretimi 695 milyon tonu geçti ve şehirlerde 12 milyon 440 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Çin'in yeni enerji araçlarının üretimi ve satışı dünyanın yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. "Yeni üçlü" diye nitelenen elektrikli araçların, lityum pillerin ve fotovoltaik ürünlerin ihracatı yaklaşık yüzde 30 arttı.

Bu başarıların bu yıl da tekrarlanması bekleniyor. GSYİH'nın yüzde 5 düzeyinde büyümesi, bu yılda 12 milyondan fazla yeni iş sağlanması hedefleniyor. Gençlerin istihdamını teşvik edecek politikalar ve önlemler güçlendirilecek.

2023'te modern endüstriyel sistemin inşasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Geleneksel endüstriler dönüşümlerini ve modernleşmelerini hızlandırdı, stratejik endüstriler gelişti ve bir dizi büyük endüstriyel inovasyon başarısı uluslararası ileri seviyeye ulaştı. Yerli büyük ölçekli uçak C919 ticari faaliyete geçti ve yerli büyük ölçekli yolcu gemisi başarıyla inşa edildi. Bu dönemde Kuşak ve Yol'un uluslararası etkisi ve çekiciliği daha belirgin hale geldi.

Halk merkezli siyaset

Halkın geçim kaynaklarının güvenliği güçlendirildi. Vatandaşların kişi başına harcanabilir geliri yüzde 6,1 arttı ve kentler ile kırsal sakinler arasındaki gelir farkı daralmaya devam etti. Yoksullukla mücadelenin başarıları pekiştirildi ve genişletildi. Zorunlu eğitim, yaşlılık bakımı ve temel tıbbi bakım için mali sübvansiyonları artarken yardım ve koruma kapsamını genişletildi.

Bu arada ekolojik çevrenin kalitesi sürekli geliştirildi. Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü için zorlu mücadele yürütüldü. Su kalitesi genel olarak iyileşmeye devam etti.

Bilimsel ve teknolojik yenilikler açısından yeni atılımlar gerçekleştirdiğini ve bunları sürdüreceğini söyleyebiliriz. Dijital ekonomi gelişimini hızlandırdı ve 5G kullanımı sürekli artıyor. Yapay zeka alanında yeni başarılar bekleniyor.

Batı basını hayal kırıklığı yaşayacak

Başbakan Li Qiang raporda başarıları sıralarken, karşılaşılan zorluklara da dikkati çekti. Başarılarla, sorunları gerçekçi bir şekilde sıraladı.

Rapora göre, dünyanın ekonomik büyümesinin ivmesi yetersiz, bölgesel sorunlar sürüyor ve sorunların karmaşıklığı, ciddiyeti ve belirsizliği arttı. Yine rapora göre, Çin'in iyiye doğru ekonomik toparlanmaya devam etmesinin temeli hala çok sağlam değil, etkin talep yetersiz, bazı endüstrilerin kapasitesi fazla, sosyal beklentiler zayıf ve hala birçok risk ve gizli tehlike var. Toplam istihdamın baskısı ve yapısal çelişkiler bir arada var ve kamu hizmetlerinde hala birçok eksiklik var. Başbakan Li, "Sorunlarla ve zorluklarla yüz yüze gelmeli, iyi bir iş yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve asla insanların beklentilerini ve güvenini boşa çıkarmamalıyız" diye konuştu.

Çin yönetiminin kararlılığı ve Çin halkının umudu "kötümser şarkılar söyleyen" Batı basınını hayal kırıklığı yaşatacaktır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir