Çatışmacı Blok Politikası Güney Çin Denizinde Barış ve İstikrarı Baltalıyor  

ABD Japonya ve Filipini Kullanarak Çin'i Sıkıştırmaya Çalışıyor

Çeviren Ferdi Bekir

Halkın Günlüğü Dış Politika editörü, Pekin

23 Nisan 2024

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Filipin kısa bir süre önce Washington'da, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Tayvan meselelerinde gerçekleri çarpıtarak, doğru ile yanlışı birbirine karıştırarak ve keyfi bir şekilde Çin'i karalayıp saldırarak sözde bir Ortak Vizyon Bildirisi yayınladılar. Bu durum, ABD tarafının daha önce Japonya-Filipinler-Amerika Birleşik Devletleri Üçlü Liderler Zirvesi ve üçlü işbirliğinin "Çin'i hedef almadığı" yönünde kamuoyuna yaptığı açıklamaya tamamen aykırı. Bu Üç ülkenin yapmak istediği şey, diğer ülkelerin stratejik güvenlik ve çıkarlarına zarar veren ve bölgesel barış ve istikrara ciddi riskler getiren blok siyaseti ve çatışmayı körüklemek için özel bir blok kurmak.

Güney Çin Denizi meselesinin, Doğu Çin Denizi meselesinin ve Tayvan sorununun özü çok açıktır. İlgili bazı ülkelerin küçük bloklar oluşturarak adalete meydan okuma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir. Tayvan sorununun çözümü Çinlilerin kendi meselesidir ve kimse buna müdahale edemez. Şu anda Tayvan'dan gelen barışa yönelik en büyük tehdit "Tayvan bağımsızlık" güçlerinin ayrılıkçı faaliyetleri ve bunlara dışarıdan verilen göz yumma ve destektir.

Bazı ülkeler sık sık "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrardan" bahsetmekte ancak "Tayvan'ın bağımsızlığı" sloganları karşısında sessiz kalmaktadır. Bu sadece "Tayvan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçleri cesaretlendirmekte ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalamaktadır. Çin, Diaoyu kaya adacığı ve ona bağlı adaların yanı sıra Nanhai Resifi üzerinde de tartışmasız egemenliğe sahiptir.

Not: Büyük bir sığ mercan resifi olan Nanhai Resifi, hem Çin hem de Filipinler tarafından üzerinde hak iddia edilen küçük bir coğrafi bölgedir.

Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri yasaldır, haklıdır. Çin meşru haklarını koruma konusunda  kararlılık ve iradeye sahiptir. Çin, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi konusunda ilgili ülkelerin kendisine yönelik asılsız suçlamalarını ve kasıtlı karalamalarını kabul etmemektedir.

Güney Çin Denizi'nde yükselen tansiyonun temelinde bazı Filipinli siyasetçilerin ülkelerinin ve halklarının çıkarlarını göz ardı etmeleri yatmaktadır. Kendilerini cesaretlendirmek için dış ülkelerden destek aramakta ve küçük adacıklar (Ren'ai Jiao) gibi konularda sürekli olarak çatışma kışkırtmaktadırlar. Filipinler'in kendisini "mağdur" olarak gösterme çabalarına rağmen, bu onun gerçek kışkırtıcı ve sorun çıkarıcı doğasını gizleyemez. Filipin tarafı sürekli olarak dezenformasyon yaymakta ve durumu abartmaktadır. Sözlerinde durmayarak, Ren'ai Jiao'da yasadışı olarak karaya oturttukları savaş gemisini oradan çekmeyi reddetmektedir.

Filipin tarafı, Ren'ai Jiao'daki durumun düzgün bir şekilde ele alınması konusunda Çin ile vardığı mutabakatı keyfi bir şekilde ihlal etmiştir ve Filipin tarafı ayrıca Ren'ai Jiao'yu kalıcı olarak işgal etmek amacıyla sözde "karaya oturan savaş gemisinin"  büyük ölçekli onarımı ve güçlendirilmesi için inşaat malzemeleri göndermek üzere defalarca girişimde bulundu. Çin, Filipinler'in bu iki yüzlü provokasyonunu kabul etmeyecek ve Çin'in egemenliğini ve uzlaşma anlaşmasının devamını korumak için yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bu çabaları kararlılıkla durduracaktır. Güney Çin Denizi'nde son dönemde tırmanan gerilim dış güçlerin müdahalesinin de bir sonucudur.

Jeostratejik kaygılarla hareket eden ABD

ABD Güney Çin Denizi'nde sözde ortak devriyeler ve askeri tatbikatlar yapmak için alevleri körüklüyor, anlaşmazlıkları kışkırtıyor, çatışmayı körüklüyor ve hatta çeşitli ülkeleri yanına çekerek klikler oluşturuyor. ABD bu bölgede kaostan başka bir şey istememekte.

Japonya, aslında Güney Çin Denizi meselesinin tarafı değildir, fakat kendi genişlemesi için kasıtlı olarak bu meseleye müdahale ediyor ve bu da Japonya'nın stratejik yönünün tehlikesini tamamen ortaya koymaktadır. Bu dış ülkeler, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltalayan eylemlerini aklamak için sık sık sözde Güney Çin Denizi deniz sınırlarının tahkimine vurguda bulunmaktadırlar. Uluslararası Hakem Heyeti bu konuda bir karar alarak devlet rızası ilkesini ihlal etmiş, yargı yetkisini aşan bir inisiyatif kullanmış ve hukuku hiçe sayan bir karar vermiştir. Uluslararası Hakem Heyeti Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini (UNCLOS) ve genel uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmektedir. Bu karar yasa dışı, hükümsüz ve geçersizdir.

Çin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin bütünlüğünü ve otoritesini korumak amacıyla bunu kabul etmemekte veya tanımamaktadır ve bu karara dayalı herhangi bir hak talebini veya eylemi asla kabul etmeyecektir.

Son zamanlarda ASEAN ülkeleri ve Filipinler'den giderek daha fazla sayıda vizyon sahibi insan, bölge dışı ülkelerin Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkları kışkırtmasına ve gerilimi tırmandırmasına karşı çıkarak rasyonel görüşler dile getirmektedir. Bu vizyon sahibi görüşlere göre "eğer dış politikanız çarpıksa ya da bir ülkeyi kayırıyorsa veya Amerika ile birlikte olduğunuz için düşmanca davranıyorsanız, o zaman her şey sorunlu demektir."

Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrar bugüne kadar Çin ve ASEAN ülkelerinin ortak çabaları sayesinde korunmuştur. Çin'in Güney Çin Denizi meselesine ilişkin tutumu çok net ve tutarlıdır. Çin, ilgili ülkelerle anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun bir şekilde ele alma kararlılığını sürdürecektir ve Çin, DOC uzlaşma anlaşmasını tam ve etkin bir şekilde uygulamak için ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışmak istemektedir Çin, Güney Çin Denizi'nde davranış kurallarına ilişkin istişareyi ilerletmek ve bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa korumak istemektedir.

Çin, Filipin'in iki taraf arasında daha önce varılan anlayış ve mutabakata göre hareket etmesini ve DOC uzlaşmasına riayet etmesini ummaktadır. Filipinler Çin'in haklarını ihlal etmekten ve provokasyon yapmaktan vazgeçmelidir, Bölge dışındaki güçleri Güney Çin Denizi meselelerinin içine çekmeyi bırakmalı ve müzakere ve istişare yoluyla durumu doğru bir şekilde ele alma  yoluna geri dönmeli ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrar için sorumlu bir şekilde hareket etmelidir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir