Büyük Marksizm Sözlüğü: Yuri Vladimirovich Andropov (1914-1984)

[Büyük Marksizm Sözlüğü, Marx'ın 200. Doğum Gününü anmak amacıyla Wuhan/Çin'de yayınlanmıştır. 5 Milyon sözcükten ve 4 Bölümden oluşmaktadır: Marxism, Leninizm, Mao Zedung Düşüncesi ve dördüncüsü Çine Özgü Sosyalizm İnşa Teorisi. Sözlük 2012'de başlayan Xi JinPing Dönemini de kapsıyor.]

Büyük Marksizm Sözlüğü: Yuri Vladimirovich Andropov (1914-1984)

SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri (1982-84 arası yaklaşık 3 yıl), bu göreve geldiğinde 68 yaşındaydı. Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti Prezidyum Başkanı (1983-84).

15 Haziran 1914'te Stavropol sınır bölgesindeki Nagutskaya'da Rus demiryolu personeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Su Taşımacılığı Teknik Okulu'ndan 1936 yılında mezun oldu ve ardından Rybinsk tersanesinde Komünist Gençlik Birliği örgütünün bir üyesi olarak görev yaptı. 1937 yılında Komünist Gençlik Birliği Yaroslavl Eyalet Komitesi Sekreteri oldu. 1938 yılında Komünist Gençlik Birliği Yaroslavl Bölge Komitesi Birinci Sekreteri seçildi. Bu dönemde Petrozavodsk Üniversitesi'nde ve Komünist Parti (Bolşevik) Merkezi Kıdemli Kadrolar Parti Okulu'nda eğitim gördü.

Komünist Parti'ye 1939 yılında katıldı. 1940'tan 1944'e kadar Karelya Finlandiya Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi'nin ilk sekreteriydi. 1944'ten 1947'ye kadar Finlandiya Komünist Partisi Karelya-Petrozavodsk Belediye Parti Komitesi İkinci Sekreterliği ve 1947'den 1951'e kadar Karelya-Finlandiya Komünist Partisi Merkez Komitesi İkinci Sekreterliği yaptı. 1950'den 1954'e kadar Sovyetler Birliği'nin üçüncü Yüksek Sovyet temsilcisi olarak görev yaptı. 1951'den 1953'e kadar SBKP Merkez Komitesi'nde müfettiş olarak görev yaptı. 1953'ten 1957'ye kadar sırasıyla Danışman ve ardından Macaristan'daki Sovyet Büyükelçisi olarak görev yaptı ve Macar olaylarının ele alınmasına katıldı.

Mayıs 1957'de Sosyalist Ülkelerdeki Komünist ve İşçi Partileri ile İrtibat Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 1961 yılında SBKP Merkez Komitesi asil üyeliğine seçildi. 1962-67 yılları arasında SBKP Merkez Komitesi Sekretarya Departmanı üyesi olarak görev yaptı. 1967'den 1982'ye kadar 15 yıl boyunca Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev yaptı. 1967 yılında SBKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Aday Üyeliğine terfi etti. 1973'te tam üye oldu. 1976'da general rütbesine terfi etti. Mayıs 1982'de SBKP Merkez Komitesi Sekreterya Departmanı başkanı seçildi. Aynı yılın Kasım ayında SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Sovyet Ulusal Savunma Konseyi Başkanı seçildi. Haziran 1983'te Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı seçildi.

Andropov, dört "Lenin" madalyası, "Sosyalist Emek Kahramanı" unvanı, "Kızıl Bayrak Emek Nişanı", "Ekim Devrimi Nişanı", "Kızıl Bayrak Nişanı" ve diğerleri dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

Andropov SBKP lideriyken Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşası konusunda yeni fikirler ve yeni uygulamalar ortaya koydu: Brejnev'in "gelişmiş sosyalizm" teorisini revize etti ve "gelişmiş sosyalizmin başlangıç aşamasındayız" düşüncesini ortaya koydu, Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin somut gelişim aşamasını yeniden değerlendirdi.  Sosyalist toplumdaki çelişkileri doğru bir şekilde ele almanın yanı sıra sosyalist toplumdaki çelişkileri incelemenin önemini vurguladı ve bu çelişkileri sosyalizmi geliştirmenin ve iyileştirmenin itici gücü ve kaynağı olarak gördü; sosyalist devlet mülkiyet sisteminin kusurlu olduğundan ve bir iyileştirme sürecine ihtiyaç duyduğundan şüphe duyan Andropov, geleneksel sosyalist mülkiyet yapısında reform yapılması sorununu inceledi. Ayrıca Sovyetler Birliği'ndeki siyasi sistemin önyargılı bir şekilde "putlaştırılmasına" karşı çıktı, siyasi sistemdeki demokrasi eksikliğini kabul etti ve halk demokrasisini sadece formalite haline getirme uygulamasına karşı "savaş ilan etti" ve siyasi yapıda halk özerkliğinin güçlü bir şekilde geliştirilmesini savundu. Farklı sosyalist ülkeler arasındaki ilişkiler ve sosyalizme geçiş konusunda, her ülkenin farklı özgül koşulları ve başlangıç noktaları nedeniyle, her ülkede sosyalizmi inşa etmenin yollarının ve yöntemlerinin "tek tip" olamayacağını, bunun yerine çeşitlilik gösterebileceğini; her ülkenin "kendi özgün yaratıcılığını" kullanması ve başkalarını "taklit etmemesi" gerektiğini öne sürdü. Brejnev'in tüm ülkelerin sözde "sosyalist inşanın ortak yasasına" uygun hareket etmesi ve sosyalist kampın üye ülkelerinin "sınırlı egemenliğe" sahip olması gerektiği görüşüyle karşılaştırıldığında, Andropov'un bu yeni görüşleri önemli bir yenilik oluşturuyordu.

Pratikte Andropov, Brejnev dönemindeki aşırı personel, yaşlı personel, kaotik sosyal düzen ve durgun ekonomik kalkınma durumuna yanıt olarak reformu teşvik etti. Başlıca önlemler şunlardı: yasal-hukuki sistemi iyileştirmek, iş disiplinini güçlendirmek, teşvikler ve cezalar sağlamak; ideolojik ve siyasi çalışmaları ve halk için ideolojik eğitim çalışmalarını güçlendirmek; Parti ve hükümet kadrolarının disiplin ihlallerini ve bürokratik tarzını ciddi bir şekilde soruşturmak ve ele almak; tarımsal kolektif ve aile sözleşmesine dayalı üretim sistemini teşvik etmek, sanayi ve inşaat sektöründe sözleşmeli operasyon ekibi uygulamasını teşvik etmek ve geliştirmek, devlet işletmeleri ve kolektif mülkiyet altındaki işletmelerin yönetim özerkliğini daha da genişletmek ve işletmelerin ve işçilerin coşkusunu harekete geçirmek için ekonomik mekanizmalar kullanmak vb.

Sağlık nedenlerinden dolayı sadece bir yıl üç ay aktif çalışabildi. Bu nedenle önerdiği bazı reform tedbirleri uygulanmadı. Dış politika açısından, Batı ile rekabet ve mücadelede Brejnev tarafından ortaya koyulan temel politikaları uygulamaya devam etti, ancak daha temkinli ve ölçülü davrandı ve sorunları büyütme yerine daha yumuşak tutumlar aldı. Çin-Sovyet ilişkileri açısından, "Çin-Sovyet ilişkilerinin iyileştirilmesini" ve "iki halk arasındaki dostluğun yeniden tesis edilmesini" savundu, ancak bu yönde somut önlemler almadı. Andropov 9 Şubat 1984'te Moskova'da böbrek hastalığından öldü.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir