Büyük Marksizm Sözlüğü: Üçüncü Enternasyonal

[Büyük Marksizm Sözlüğü, Marx'ın 200. Doğum Gününü anmak amacıyla Wuhan/Çin'de yayınlanmıştır. 5 Milyon sözcükten ve 4 Bölümden oluşmaktadır: Marksism, Leninizm, Mao Zedung Düşüncesi ve dördüncüsü Çine Özgü Sosyalizm İnşa Teorisi, sözlük 2012'de başlayan Xi JinPing Dönemini de kapsıyor.]

"Komünist Enternasyonal" (Komintern) olarak da bilinir. Tüm ülkelerin komünist partilerinin uluslararası ortak örgütü, Lenin'in önderliğinde, merkezi Moskova'da olmak üzere kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden sonra İkinci Enternasyonal bölündü. Ekim Devrimi'nin zaferinin ardından tüm dünyada bir devrim dalgası yaşandı ve komünist partiler ve komünist gruplar birbiri ardına kuruldu. O dönemde bu proleter siyasi parti ve grupları birleştirmek ve dünya çapında güçlü ve birleşik bir devrimci güç örgütlemek acil bir görevdi.

1919 Ocak ayında Moskova'da sekiz komünist parti ve grubun ve sol sosyalist partilerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı ve sekiz parti adına Üçüncü Enternasyonal'in kuruluş kongresini toplamak üzere bir davetiye çıkarıldı. Ve 2-6 Mart 1919 tarihlerinde, 21 ülkeden 35 siyasi parti ve gruptan 52 delegenin katılımıyla Moskova'da Üçüncü Enternasyonal'in Birinci Kongresi olan Uluslararası Komünistler Kongresi toplandı.

Çin, Kore ve diğer Doğu ülkelerinden proletaryanın temsilcileri de gözlemci olarak Kongre'de hazır bulundular. Kongre'de Lenin burjuva demokrasisi ve proletarya diktatörlüğü üzerine bir taslak ve rapor sundu. Toplantı, Lenin'in raporunu kabul ederek "Komünist Enternasyonal'in Siyasi Programı" haline getirdi ve ayrıca Lenin tarafından hazırlanan "Komünist Enternasyonal'in Bildirgesi" ve "Komünist Enternasyonal'in Eylem Programı "nı kabul etti. Komünist Enternasyonal böylece kurulmuş oldu.

Komünist Enternasyonal, uluslararası komünist hareketin örgütleyicisi ve önderi olarak, birçok ülkede komünist partilerin kurulmasında, Marksizm-Leninizmin yayılmasında ve devrimci kadroların yetiştirilmesinde, çeşitli ülkelerde proletaryanın ve ezilen halkların kurtuluş davasında ve dünya halklarının faşizme karşı mücadelesinde önemli bir tarihsel rol oynadı.

 Kuşkusuz, Komünist Enternasyonal uzunca bir süre merkezi ve birleşik bir önderliğe aşırı vurgu yapmış, bu da çeşitli ülkelerin partilerinin kendi pratik sorunlarını bağımsız olarak çözme yönündeki yaratıcı ruhunu çeşitli derecelerde engellemiş; her ülkenin devrimci mücadelesinin ulusal özelliklerini göz ardı etmiş, Sovyet deneyimini ve Komünist Enternasyonal önderliğinin kararlarını dogmatik bir tarzda ele almış ve uygulamış ve bu kararları kutsallaştırmış ve tüm ülkelerin özgül ulusal koşullarına uymayan bazı kararlar da almıştır.

Uluslararası anti-faşist birleşik cephenin kurulmasıyla birlikte, her ülkenin iç durumu ve bir bütün olarak uluslararası durum giderek daha karmaşık hale geldi, her ülkenin sorunlarını tek merkezden çözmek imkansız hale geldi ve Komünist Enternasyonal'in her ülkenin komünist partisinin karşılaştığı sorunlara öncülük etmesi ve çözmesi artık mümkün değildi ve çoğu zaman zararlıydı. Bu nedenle, 10 Haziran 1943'te Komünist Enternasyonal resmen feshedildi.

Çin Komünist Partisi kurulduktan sonra Komünist Enternasyonal'in bir kolu haline gelmişti ve Komünist Enternasyonal'in birçok önemli toplantısında Çin devrimi konusu tartışıldı ve önemli kararlar alındı.

Komünist Enternasyonal bir yandan Çin Komünist Partisi'nin kurulmasına yardımcı olmak, Çin devriminin doğası ve önemi gibi önemli teorik konuları açıklığa kavuşturmak, Kuzey Seferi Savaşı, Tarım Devrimi Savaşı ve Japonya'ya karşı Direniş Savaşı'nda Çin'e yardım etmek ve desteklemek gibi önemli ve olumlu bir rol oynadı; öte yandan, özellikle 1920'lerin sonu ve 1930'ların başında, Lenin'in ölümünden sonra, Komünist Enternasyonal Marksizmi dogmatikleştirdi, Sovyet deneyimini kutsadı ve Çin devrimini yanlış yönlendirerek devrimde büyük kayıplara neden oldu. Buna ek olarak, Çin Komünist Partisi içindeki bazı önemli "sol" ve sağ oportünist çizgiler, özellikle de Wang Ming'in oportünist çizgisi, doğrudan Komünist Enternasyonal ile ilişkiliydi.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir