Baş Çelişme Devrimin Alt Aşamalarında Değişiyor Mu?

Çin Komünist Partisi Siyasi Sözlüğü' ne göre Çin Devrimi üçü iç savaş biri dış ulusal savaş olarak 4 aşamadan geçerek zafere ulaştı. 

Marksist Sözlüğe göre 1919-1949 arasında baş çelişmenin bir tarafında dış emperyalizm ve iç feodalizm vardı, diğer tarafında halk kitleleri… 

1930'lardan itibaren bürokratik kapitalizm de baş çelişmenin diğer tarafında yer almaya başladı: emperyalizm, bürokratik kapitalizm ve feodalizm. 

Devrimin baş görevi üç dağı yani emperyalizmi, bürokratik kapitalizmi ve feodalizmi yıkmaktı. 

Mao 1949 yılında yazdığı bir değerlendirmede bürokratik kapitalizmi aynı zamanda içerdeki tekelci kapitalizm olarak niteledi… 

Devrimin 4 aşamasında baş toplumsal çelişmenin kendisini ifade biçimi ve devrimin o aşamadaki görevleri değişiyordu. 

Örneğin 3. aşamada baş toplumsal çelişme kendisini Çin ile saldırgan Japonya arasındaki ulusal savaş olarak ifade etmişti, diğer deyişle baş çelişme değişmeden kalıyordu.  

ÇKP, Devrimden sonra 1956, 1987 ve 2017 tarihlerinde baş çelişmeyi yeniden tanımladı… 1987 yılındaki Parti kongresinde baş çelişme şu şekilde tanımlanmıştı: : "Ekonomi, siyaset, kültür ve toplumsal yaşam alanlarında çeşitli çelişkiler bulunmaktadır. Bazı uluslararası ve ülke içi nedenlerden ötürü sınıf çelişmeleri toplumumuzda gelecekte de hala belirli bir oranda varlığını sürdürecektir, bu gerçeğe karşın toplumdaki baş toplumsal çelişki olarak geri toplumsal üretim koşulları ile halkın sürgit büyüyen maddi ve kültürel talepleri arasındaki çelişkidir, Bu çelişme sosyalizmin ilk başlangıç aşamasının bütün süreci boyunca sürecek ve toplumsal yaşamın her alanında kendisini çeşitli biçimlerde ifade edecektir."  1956 yılındaki 8. Parti Kongresinde yapılan baş çelişme tanımı da 1987'deki tanımla benzerlikler gösteriyordu. 

2017 yılında Xi Jinping Parti Kongresine sunduğu raporda baş çelişme için şu ifadeyi kullandı:  "Çin'de sosyalizm inşasın yeni bir döneme girmesiyle, baş çelişme halkın artan daha iyi bir yaşam gereksinimi ile kalkınanın dengesiz ve uygunsuz durumda olması arasındadır." 

Yorum Bırakınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir