Kardeş ve Dost Azerbaycan Halkının Cesur Temsilcisi Azerbaycan Komünist Partisi İzmir'e Geldi

Azerbaycan Komünist Partisi Mk Birinci Sekreterinin İzmir'deki Uluslararası Komünist Ve İşçi Partileri Toplantısında Yaptığı Konuşma

Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri T.Nurullayev

İzmir Çeşme, Kasım 2023

Sevgili yoldaşlar!

 Öncelikle, İzmir, Çeşme'nin bu güzel yöresinde düzenlenen 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Buluşması'nı düzenleyenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. "Çeşme" kelimesi bize kalırsa bir zenginliktir! Umarım Türkiye'nin bu güzel beldesinde kabul edilen karar ve önergeler, kapitalist toplumun sosyalist topluma devrimci dönüşümü mücadelesinde komünist ve işçi partilerinin daha da gelişmesi için bir başlangıç noktası olur!

     Yoldaşlar!

 Azerbaycan'daki komünist hareket hakkında çok fazla konuşmanın uygun olmadığını düşünüyorum, çünkü Uluslararası Toplantılarımızda daha önce ülkemizdeki siyasi durum hakkında birçok kez bilgi verdim.

Sadece genel olarak Kafkas bölgemizdeki ve özel olarak cumhuriyetimizdeki siyasi durumun diğer sosyalist ilişkilere sahip olmayan bölgelerden farklı olduğunu kısaca belirtmeme izin verin. Sosyalist SSCB devletinde siyasi liderlik Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde olduğundan dolayı ve Sovyet sonrası dönemde tüm eski Sovyet topraklarında var olan sosyalist temelin Batı'nın çabaları ile kasıtlı olarak yok edilmesinden sonra, Batılı güçler halk arasında yorulmaksızın "aktif" bir çalışma yürütmektedir. Bu "aktif" çalışmada, temel olarak, tüm olağandışı ve olumsuz vakalar Komünist Partilerle ilişkilendirilmektedir.

Elbette, iktidardayken hiçbir Parti hatalardan muaf değildir:  Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan bu ülkeye ve devrimin ardından ülkeyi çok büyük yıkıma götüren müdahaleleri düşünün, ayrıca Rusya gibi çok uluslu bir ülkeyi yönetmek hiç de kolay değildi…! Ancak hatalar farklıdır!

Elbette Komünist Partisi'nin 70 yıllık önderliği sırasında bazı hatalar oldu.

Ancak Deng Xiaoping'in Stalin'in hatalarıyla ilgili olarak söylediği gibi: "Stalin'in belki bazı hataları vardı, ancak bu hatalar %20 civarındaydı ve Stalin'in yaptığı olumlu şeyler daha çoktu. Dolayısıyla onun yaptıklarına çamur atmak için geçerli bir sebep yoktur!"  (ÇN Deng  Xiaoping'in böyle bir açıklaması bulunmuyor, Mao'nun 1956'da yaptığı değerlendirme ise şöyle: Sovyetler Birliği Stalin'i 10.000 feet yüksekliğe kadar övüyordu, ama şimdi yerin 9.000 feet altına indirildi. Ülkemizdeki bazı insanlar da aynı şeyi yapıyor. Merkezi hükümet Stalin'in üç noktada hatalı ve yedi noktada başarılı olduğuna inanıyor. Kısacası, O hala büyük bir Marksisttir,)

 Ve Batılı güçler, Kruşçev'in Stalin'e yaklaşımını temel alarak, Komünist Partilerin faaliyetlerinde sadece olumsuz faktörleri öne çıkarıyor… Toplumun her alanındaki tüm eksiklikler Komünist Parti ile ilişkilendirilmektedir. Böyle bir durumda bizim karşı propaganda yapmamız çok zor. Çünkü Batı, gençleri etkilemek için tüm cephaneliklere sahip! Ve bizim açımızdan yetersiz kaynaklarla çalışmak çok zor.      

 Şimdi Azerbaycan'da, işgal altındaki toprakların kurtarılmasından sonra, cumhuriyette savaş sonrası inşa ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor ve insanlar sessizce kendi öz topraklarına dönüyorlar. Şimdilik, birçok koşul nedeniyle halk arasında komünist propaganda yürütmemiz zor. Ancak bu hareketsiz oturduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim Komünistlerimiz Karabağ halkı arasında yorulmadan çalışıyorlar!

Yoldaşlar!

Komünistlerin ve Komünist Parti'nin faaliyetlerinin temel ilkelerinden biri, K. MARX ve F. ENGELS tarafından ilan edilen ve gerekçelendirilen proleter enternasyonalizmidir. Ve proletarya enternasyonalizmi, uluslararası dayanışmayı, karşılıklı yardımlaşma, işçi sınıfının eylem birliğini, tüm ülkelerin emekçi halklarının ortak hedefler için mücadelesini öngörür!

Komünist ve İşçi Partilerinin Uluslararası Toplantılarında, her zaman uluslararası dayanışmaya bağlı kalınır ve toplantıların sonuç belgeleri, emperyalizmin (küreselciliğin) boyunduruğundan kurtulma mücadelesinde mücadele eden halkların ve partilerin dayanışmasını yansıtır ve ayrıca dünyanın şu veya bu bölgesindeki çatışmalarla ilgili kaygıları ifade eder. Bu çok doğru bir yaklaşım, çünkü 1917'de Rusya'da sosyalizmin zaferinde, dünyanın dört bir yanındaki sol partilerin uluslararası dayanışması önemli bir rol oynamıştır. Ancak 30 yılı aşkın bir süredir (1987'den beri), Batılı güçlerin doğrudan etkisi altında, bir zamanlar dostane ilişkiler içinde olan iki halk arasında, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir çatışmanın başlamasına şaşırıyoruz. Ancak bazı nedenlerle sol partiler buna sessiz kaldı.

Bu arada, SSCB'nin çöküşünün temel taşlarından biri de da etnik temelli bu çatışma olmuştu! Ama ne yazık ki 2018 yılına kadar Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantılarımızda karar altına alınan tek bir belge bile bu kardeş kavgasından bahsetmedi! Oysa dört BM kararında işgal altındaki Azerbaycan topraklarının %20'sinin kayıtsız şartsız geri verilmesi gerektiği açıkça belirtilmişti!

Sadece 2018'de Atina'da, sonuç belgelerinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaya ilişkin bir karara varabildik. Buna rağmen, bu BM kararlarına oy veren tek bir devlet bile bu çatışmanın barışçıl çözümü için harekete geçmekte istekli davranmadı.

 Neden mi? Buna burjuva devletlerin doğasında var olan "çifte standart" uygulama denmektedir. Kapitalist Batı bunu kabul edebilir! Ancak "çifte standart" ilkesi uluslararası işçi hareketine nüfuz ettiğinde, işte buna karşı dikkatli olmalıyız. Bu, uluslararası dayanışmanın temeli olan proleter enternasyonalizmini zedeler.

Mantıken bir soru ortaya çıkıyor: Marksizm-Leninizmi destekleyen sol siyasi partiler Kafkasya'nın bu "küçük" ülkelerine neden bu şekilde davranıyor? Leninist çizgide birçok devrimci yetiştiren Kafkasların devrimci sol partilerinin, Büyük Ekim Sosyalist Devriminin zaferinde önemli bir rol oynadıklarını unutmamalıyız!

Bakü'nün 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Rusya'nın devrimci merkezlerinden biri olduğu tarihi gerçeğine dikkat çekmek isterim. Ve Doğu ülkelerinin bazı komünist partileri Bakü'de kurulmuştur! Uluslararası komünist hareketi hiçbir koşulda suçlamak istemiyorum ve suçlayamam, ancak Marksizm-Leninizmin temel ilkelerinden birinin ihlal edilmesinin sol siyasi partilerde tehlikeli şeytanlara yol açacağını ve halkın bu tutumu anlamayacağını belirtmek istiyorum!

 Yoldaşlar!

Avrupa Komünist İnisiyatifi hakkında kısaca konuşacak olursam şunları söyleyebilirim:

 Biz Avrupa Komünist İnisiyatifi'ne üye olmamıştık buna rağmen, uluslararası komünist harekette devam eden süreçlere kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini savunuyorum. Yunanistan Komünist Partisi'nin uluslararası komünist harekette büyük bir rol oynadığını özellikle belirtmek gerekir. Görünüşe göre devrimci merkez Yunanistan'a doğru ilerliyor ve hepimiz Yunanistan'daki olayları takip ediyor ve Yunan komünistlerini emekçi halkın mutluluğu için verdikleri yorulmak bilmez mücadelede destekliyoruz.

Avrupa Komünist İnisiyatifi ilk defa 2013'te oluşturulduğunda, gelecekte Komintern'in Avrupa Komünist İnisiyatifi temelinde oluşturulacak olmasından dolayı mutluyduk. Ve Avrupa Komünist İnisiyatifi temelinde, dünyadaki durumu incelemek ve sol partiler için öneriler geliştirmek üzere bir Analiz Merkezi kurulması tavsiye edilmişti. Ancak ne yazık ki bu gerçekleşmedi – Avrupa Komünist İnisiyatifi'nin faaliyetleri bu yılın Eylül ayında "donduruldu".

Dünyada neler olduğunu göremiyor musunuz? İşte emperyalizmin çelişkilerinin çığırından çıktığı üç durum ortada açık görünüyor. Geç kaldık ve hep burjuvazinin gerisinden gidiyoruz. Radikal önlemler almanın zamanı gelmedi mi? Sonuç olarak, tüm ülkelerin komünistlerinin tek yumruk olarak emperyalizme Rus atasözünde olduğu gibi "Kuzma'nın anasını"1 göstereceklerine inanmak istiyorum!

 Dinlediğiniz için teşekkürler!

  1. Kuzma'nın annesi veya Kuzka'nın annesi, "birine ders vermek", "birini acımasızca cezalandırmak" gibi bir tehdit veya ceza verme ifadesi.. Kuruşçev bu ifadeyi 1959 de Nixon a karşı kullanmıştı ↩︎

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir